program szczegółowy IV KS-web

Komentarze

Transkrypt

program szczegółowy IV KS-web
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Środa, 13 kwietnia 2011 r.
CEREMONIA INAUGURACYJNA
18.00 - 18.15
SESJA INAUGURACYJNA
18.15 - 20.15
100 lat Immunoterapii Alergenowej
Przewodniczący:
Sala Kongresowa
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Dr hab. med. Radosław Gawlik
1. 100 lat immunoterapii
18.15 – 18.35
Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
2. Dyskusja
18.35 - 18.45
3. Uzasadnienie immunologiczne do immunoterapii alergenowej
18.45 – 19.05
Prof. dr hab. med. Marek Jutel (Wrocław)
4. Dyskusja
19.05 – 19.15
5. Czy immunoterapia alergenowa ma przyszłość?
19.15 – 19.35
Prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
6. Dyskusja
19.35 – 19.45
7. Immunoterapia alergenowa jako procedura specjalistyczna
19.45 – 20.05
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)
8. Dyskusja
20.05 – 20.15
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Czwartek, 14 kwietnia 2011 r.
Warsztaty Szkoleniowe I
7.30 – 9.00
Warsztaty Spirometryczne – Sesja A
Sala 2/1
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK
1. Czy można zrobić dobrą spirometrię u każdego pacjenta?
Czyli: jak to uzyskać i jakich błędów uniknąć?
7.30 – 8.10
Dr hab. med. Stefan Wesołowski (Warszawa)
2. Rozkurczać, a może prowokować do skurczu?
Czyli rola próby rozkurczowej i prowokacyjnej w rozpoznawaniu
oraz różnicowaniu astmy i POChP
8.10 – 8.50
Dr med. Magdalena Martusewicz-Boros (Warszawa)
3. Dyskusja
8.50 – 9.00
Warsztaty Szkoleniowe II
7.30 – 9.00
Immunoterapia swoista w 2011 - co lekarz praktyk wiedzieć powinien?
Sala 2/2
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę
Allergopharma-Nexter
Prowadzenie: Dr hab. med. Krzysztof Kowal (Białystok)
Dr med. Maciej Kupczyk (Łódź)
Warsztaty Szkoleniowe III
7.30 – 9.00
Adrenalina w anafilaksji - komu, kiedy, ile i jak?
Sala 3/1
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę
Stallergenes/Ewopharma
Prowadzenie: Dr med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
Dr med. Łukasz Błażowski (Jasło)
Warsztaty Szkoleniowe IV
7.30 – 9.00
Pokrzywki - krótka diagnostyka i skuteczne leczenie
Sala 3/2
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MSD
Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Zbigniew Samochocki (Warszawa)
Dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Sesja Szkoleniowo – Naukowa II
9.00 – 10.30
Astma… Czy można osiągnąć więcej?
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę TorrexChiesi
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk
1. Does optimized drug delivery imply better clinical outcomes
9.00 – 9.25
Professor Jean Bousquet (Montpellier, Francja)
2. Dyskusja
9.25 - 9.30
3. Jak ważne jest dotarcie do drobnych dróg oddechowych –
wstępny raport z panelu ekspertów
9.30 – 9.50
Prof. dr hab. med. Andrzej M. Fal (Wrocław)
4. Dyskusja
9.50 – 9.55
5. Beklometazon z formoterolem w postaci superdrobnego aerozolu –
czy można osiągnąć więcej?
9.55 – 10.15
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)
6. Dyskusja
10.15 – 10.20
7. Kierunki rozwoju aerozoloterapii
10.20 – 10.25
Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk (Lublin)
8. Dyskusja
10.25 – 10.30
Sesja Szkoleniowo – Naukowa III
10.45 – 12.15
1 rok życia dziecka z alergią
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MSD
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa
Wykładowcy:
Zima - Prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak (Łódź)
Wiosna– Dr med. Łukasz Błażowski (Jasło)
Lato - Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)
Jesień - Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Sesja Szkoleniowo – Naukowa IV
12.30 – 14.00
Czy pacjent z chorobami obturacyjnymi
może bardziej cieszyć się życiem?
Sala Kongresowa
Sesja sponsorowana przez firmę AstraZeneca
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
1. Terapia astmy na każdą porę dnia i nocy
12.30 – 12.50
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)
2. Dyskusja
12.50 - 13.00
3. Co zrobić by poranek nie był najgorszą porą dnia dla chorych na POChP?
13.00 – 13.20
Prof. dr hab. med. Mirosław Szmidt (Łódź)
4. Dyskusja
13.20 – 13.30
5. Dla każdego coś dobrego – system inhalacyjny dopasowany do wieku,
potrzeb i możliwości pacjenta
13.30 – 13.50
Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
6. Dyskusja
13.50 – 14.00
Sesja Szkoleniowo – Naukowa V
15.30 – 17.00
Współczesne alergie – trudne pytania, praktyczne odpowiedzi
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę UCB
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
1. Nie mieć nosa do choroby nosa?
15.30 – 15.50
Prof. dr hab. med. Paweł Górski (Łódź)
2. Dyskusja
15.50 - 16.00
3. Czy wystarczająco skutecznie leczymy chorych z alergicznym nieżytem nosa? 16.00 – 16.20
Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński (Warszawa)
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
4. Dyskusja
16.20 – 16.30
5. Jak skuteczniej leczyć chorych z pokrzywką?
16.30 – 16.50
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)
6. Dyskusja
16.50 – 17.00
Sesja Szkoleniowo – Naukowa VI
17.15 – 18.45
Nowa perspektywa w leczeniu chorób alergicznych
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Nycomed
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski
Sesja Szkoleniowo – Naukowa VII
19.00 – 20.30
Skuteczna terapia astmy oskrzelowej poprzez skuteczną inhalację
– błędy inhalacji
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MEDA
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk
Prof. dr hab. med. Janusz Patkowski
1. Współistnienie astmy oskrzelowej z innymi zespołami chorobowymi
19.00 – 19.20
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)
2. Dyskusja
19.20 – 19.30
3. Najczęstsze błędy w inhalacji – czy i jak można im zapobiec
19.30 – 19.50
Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk (Lublin)
4. Dyskusja
19.50 - 20.00
5. Miejsce monoterapii glikokortykosteroidem wziewnym
w świetle obecnych standardów terapii astmy oskrzelowej
20.00 – 20.20
Prof. dr hab. med. Marek Kulus (Warszawa)
6. Dyskusja
20.20 – 20.30
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Piątek, 15 kwietnia 2011 r.
Warsztaty Szkoleniowe V
7.30 – 9.00
Warsztaty Spirometryczne – Sesja B
Sala 2/1
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK
1. Czy można zrobić dobrą spirometrię u dziecka?
7.30 – 7.50
Czyli: jak to zrobić i jakich błędów uniknąć, jakie odstępstwa są możliwe, inne możliwości?
Prof. dr hab. med. Waldemar Tomalak (Rabka-Zdrój)
2. Obturacja, restrykcja, choroba, zdrowie?
7.50 – 8.30
Czyli: rozpoznawanie zaburzeń i chorób oraz ocena ich ciężkości na podstawie wyników
badań czynnościowych
Dr med. Piotr Boros (Warszawa)
3. Kupujemy spirometr?
Czyli: na co zwrócić uwagę, co jest ważne, a co jest gadżetem?
8.30 – 8.50
Prof. dr hab. med. Waldemar Tomalak (Rabka-Zdrój)
4. Dyskusja
8.50 – 9.00
Warsztaty Szkoleniowe VI
7.30 – 9.00
Co piszczy w trawie czyli o czym za chwilę będzie głośno część II.
Przegląd najnowszych (2011) prac w dziedzinie alergologii
Sala 2/2
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MSD
Prowadzenie: Dr med. Łukasz Błażowski (Jasło)
Warsztaty Szkoleniowe VII
7.30 – 9.00
Organizacja opieki nad pacjentem z przewlekłą choroba obturacyjną
Sala 3/2
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK
Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz (Warszawa)
Dr med. Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Warsztaty Szkoleniowe VIII
7.30 – 9.00
Skuteczna terapia astmy oskrzelowej poprzez skuteczną inhalację,
błędy inhalacji
Sala 3/1
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MEDA
Prowadzenie: Dr med. Teresa Marek-Szydłowska (Kraków)
Sesja Szkoleniowo – Naukowa VIII
9.00 – 10.30
Energiczni antyalergiczni
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę POLPHARMA
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
1. Pacjent z ANN - aktywny
9.00 – 9.20
Dr med. Piotr Rapiejko (Warszawa)
2. Dyskusja
9.20 - 9.25
3. Dzieci Energiczne antyalergiczne
- konsekwencje choroby w życiu małego pacjenta
9.25 – 9.40
Mgr Małgorzata Ohme (Warszawa)
4. Dyskusja
9.40 – 9.45
5. Nadal ważna rola w terapii astmy - β2-mimetyki
9.45 – 10.05
Prof. dr hab. med. Andrzej M. Fal (Wrocław)
6. Dyskusja
10.05 – 10.10
7. Jak można poprawić compliance w astmie?
10.10 – 10.25
Dr med. Piotr Boros (Warszawa)
8. Dyskusja
10.25 – 10.30
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Sesja Szkoleniowo – Naukowa IX
10.45 – 12.15
Czy rozwiązaliśmy problem astmy oskrzelowej?
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK
Moderator:
Uczestnicy debaty:
Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa
Prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak, Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek,
Dr med. Mamert Milewski, Dr med. Rafał Dobek
Tematy:
• Kontrola astmy: co osiągnęliśmy i czy warto stawiać ambitniejsze cele?
• Strategie postępowania w leczeniu astmy: korzyści dla pacjenta, korzyści dla lekarza.
• Fenotypy w astmie: problem akademicki, czy realne zastosowania?
Spotkanie z Ekspertem
12.30 – 13.10
Omalizumab - lek nie dla każdego. Każdy dla leku
Sala 3/5
Spotkanie organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę
Novartis
1. Lek nie dla każdego. Kwalifikacje do leczenia - doświadczenia własne
12.30 – 12.45
Dr med. Izabela Kupryś-Lipińska (Łódź)
2. Dyskusja
12.45 - 12.50
3. Wszyscy dla leku - rejestr astmy ciężkiej
12.50 – 13.05
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)
4. Dyskusja
13.05 – 13.10
Hot Topic I
13.20 – 14.00
Gorący temat z KRKA
Sala 2/2
Spotkanie organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę KRKA
1. Omówienie wyniki badania z ASLOP
13.20 – 13.35
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)
2. Dyskusja
13.35 – 13.40
3. Przewlekła infekcja górnych dróg oddechowych u chorych z alergią
13.40 – 13.55
Dr hab. n. med. Radosław Gawlik (Katowice)
4. Dyskusja
13.55 - 14.00
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Sesja Szkoleniowo – Naukowa X
15.30 – 17.00
Blaski i cienie wprowadzania leków innowacyjnych w Polsce
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Adamed
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
1. Jak robi to świat – strategiczna ocena rozwoju sektora PHARMA/BIOTEC
15.30 – 15.50
Łukasz Kalinowski
2. Dyskusja
15.50 - 16.00
3. Polskie firmy sięgają po rozwój przełomowych innowacji
16.00 – 16.20
Krzysztof Kurowski
4. Dyskusja
16.20 – 16.30
5. Model współpracy nauki z biznesem kluczem do sukcesu
16.30 – 16.50
Dr med. Marcin Kołaczkowski
6. Dyskusja
16.50 – 17.00
Sesja Szkoleniowo – Naukowa XI
17.15 – 18.45
Praktyczna immunoterapia w świetle najnowszych konsensusów
Sala Kongresowa
Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę
Stallergenes/Ewopharma
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna
1. Kto jest, a kto nie jest kandydatem do SIT?
17.15 – 17.35
Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa (Rabka Zdrój)
2. Dyskusja
17.35 - 17.45
3. Immunoterapia w szczególnych sytuacjach klinicznych
17.45 – 18.05
Dr n med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
4. Dyskusja
18.05 – 18.15
5. Jak zwiększyć skuteczność i zmniejszyć ryzyko SIT?
18.15 – 18.35
Dr hab. med Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
6. Dyskusja
18.35 – 18.45
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
Sobota, 16 kwietnia 2011r.
Warsztaty Szkoleniowe IX
7.45 – 8.45
Życie dziecka z alergią to nie gra komputerowa
Sala 2/1
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MSD
Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak (Łódź)
Dr med. Łukasz Błażowski (Jasło)
Warsztaty Szkoleniowe X
7.45 – 8.45
Diagnostyka nadreaktywności oskrzeli w praktyce klinicznej
Sala 3/1
Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MSD
Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Zenon Siergiejko (Białystok)
Hot Topic II
8.15 – 8.45
Programy komputerowe w alergologii
Sala 2/2
Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
Warsztaty Sekcji Alergii Pokarmowej
Alergia pokarmowa
Przewodniczący:
9.00 – 10.30
Sala 2/1
Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi
1. Wprowadzenie - Co nowego w alergii pokarmowej
9.00 – 9.15
Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
2. Immunoterapia w alergii pokarmowej u dzieci
9.15 – 9.30
Dr med. Teresa Małaczyńska (Gdańsk)
3. Diagnostyka reakcji krzyżowych
9.30 – 9.45
Dr med. Magdalena Żbikowska-Götz (Bydgoszcz)
4. Diety eliminacyjne
9.45 – 10.00
Dr med. Elżbieta Żur (Białystok)
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
5. Omówienie dwóch przypadków choroby trzewnej u osób dorosłych
10.00 – 10.15
Prof. dr hab. med. Krystyna Karczewska (Katowice)
6. Dyskusja
10.15 – 10.30
Warsztaty Sekcji Dermatologicznej
9.00 – 10.30
Dermatozy alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej
Przewodniczący:
Sala 3/5
Prof. dr hab. med. Cezary Kowalewski
Prof. dr hab. med. Roman Nowicki
1. Choroby fotoalergiczne - diagnostyka i leczenie
9.00 – 9.20
Doc. Radosław Śpiewak (Kraków)
2. Dyskusja
9.20 – 9.30
3. Rola lipidów stosowanych miejscowo i ogólnie w leczeniu AZS
9.30 - 9.50
Prof. dr hab. med. Cezary Kowalewski (Warszawa)
4. Dyskusja
9.50 – 10.00
5. Problem zakażeń skóry u pacjentów z AZS
10.00 – 10.20
Prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk)
6. Dyskusja
10.20 – 10.30
Warsztaty Sekcji Okulistycznej
9.00 – 10.30
Co lekarz, nie tylko wiosną, w oczach zobaczyć może
Sala 3/6
Prowadzenie: Dr hab. med. Anna Groblewska (Łódź)
Dr med. Ewa Bogacka (Wrocław)
Warsztaty Sekcji Pediatrycznej
10.45 – 12.15
Aktualne problemy alergologii dziecięcej
Przewodniczący:
Sala 2/1
Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz
Prof. dr hab. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk
1. Prewencja chorób alergicznych AD 2011 - mity i fakty
10.45 – 11.20
Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
2. Dyskusja
11.20 - 11.30
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski
IV Konferencja Szkoleniowa PTA
„Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”
3. Kontrowersje wokół obturacyjnego zapalenia oskrzeli
11.30 – 12.05
Prof. dr hab. med. Marek Kulus (Warszawa)
4. Dyskusja
12.05 – 12.15
Warsztaty Sekcji Młodych
10.45 – 12.15
Astma oskrzelowa - od genetyki do praktyki klinicznej
Przewodniczący:
Sala 3/5
Dr med. Milena Sokołowska
Dr med. Damian Tworek
1. Metodyka badań genetycznych w alergologii
10.45 – 11.05
Mgr Joanna Stefańska (Łódź)
2. Dyskusja
11.05 - 11.15
3. Uwarunkowania genetyczne astmy:
od polimorfizmu pojedynczego nukleotydu do badań całego genomu
11.15 – 11.35
Dr med. Milena Sokołowska (Łódź)
4. Dyskusja
11.35 – 11.45
5. Polimorfizm receptora dla GKS a astma ciężka
11.45 – 12.05
Lek. med. Michał Panek (Łódź)
6. Dyskusja
12.05 – 12.15
Warsztaty Sekcji Immunologii Klinicznej
Pani Doktor, Panie Doktorze, moje 4 letnie dziecko często choruje…
– o czym myśleć, co wziąć pod uwagę w postępowaniu, co zrobić?
10.45 – 12.15
Sala 3/6
Warsztat immunologii praktycznej dla Pediatry i Lekarza rodzinnego
Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak (Łódź)
Zamknięcie Konferencji
12.15 – 12.30
Wisła, 13-16 kwietnia 2011 r.
Hotel Gołębiewski