SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA W

Komentarze

Transkrypt

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA W
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2008
z dnia 22 lutego 2008 r.
SKŁAD OSOBOWY
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA
W PRZEWORSKU
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja w Zespole
Stanowisko słuŜbowe
Kierownictwo Zespołu
1
2
Magoń Janusz
Stącel Marek
Szef Zespołu
Z – ca Szefa Zespołu
Burmistrz Miasta Przeworska
Aspirant KP PSP w Przeworsku
Grupa operacji i organizacji działań
1
2
3
4
5
6
7
8
Kisiel Leszek
Malinowski Janusz
Krzywonos Jan
Cholewa Janusz
Kisiel Paweł
Szwed Jan
Krupa Krystyna
Młynarczuk Tadeusz
Szef Grupy
Z – ca Szefa Grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Z – ca Burmistrza Miasta
mł. asp. KP Policji w Przeworsku
Z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o.
p.o. Kierownika Ref. OOOC
Inspektor ds. obronnych i OC
Kierownik Ref. Inwestycji
Radca Prawny UM
Kierownik Referatu GGGRiOŚ
Grupa zabezpieczenia logistycznego
1
2
3
4
5
6
Tytuła Zbigniew
Dąbek Anna
Sowa Andrzej
Rubinek Tadeusz
Władysław Stecko
Mazurkiewicz Jolanta
Szef Grupy
Z – ca Szefa Grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Prezes PGK Sp. z o.o.
Skarbnik Miasta
Kierownik w PGK Sp. z o.o.
Dyrektor MOSiR
Prezes PTBS
Inspektor ds. mieszkaniowych
Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej
1
2
3
4
5
6
Kukulska Urszula
Darecka Anna
Mazurkiewicz Jolanta
Zys Ewa
Janisz Beata
Kisiel Jan
Szef Grupy
Z – ca Szefa Grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
mł. asyst. ds. Jakości i Opieki Socjalnej (SP ZOZ Prz-sk)
Kierownik MOPS
Inspektor ds. obywatelskich
Inspektor MOPS
Inspektor MOPS
Inspektor MOPS
Grupa monitorowania, prognoz i analiz
1
2
3
4
5
6
Dybaś Robert
Telega Marek
Niemiec Paweł
Tworek Piotr
Kuźniar Kazimierz
Zawadzki Tadeusz
Szef Grupy
Z – ca Szefa Grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Członek grupy
Komendant StraŜy Miejskiej
Inspektor StraŜy Miejskiej
Inspektor StraŜy Miejskiej
Inspektor StraŜy Miejskiej
Inspektor StraŜy Miejskiej
Kierowca UM
B U R M I S T R Z
MIASTA PRZEWORSK
( - ) mgr inŜ. Janusz Magoń