Narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska – 21

Komentarze

Transkrypt

Narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska – 21
Narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska – 21‐22.X.2010 r. Supraśl oraz otwarcie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. W dniach 21‐22.X.2010 roku w Supraślu odbyła się narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z udziałem kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Naradzie przewodniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska ‐ Pan Andrzej Jagusiewicz, przy udziale Pana Romana Jaworskiego – Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pana Andrzeja Jastrzębskiego ‐ Dyrektora Departamentu Organizacji i Procedur GIOŚ. Tematem narady było omówienie wytycznych do planowania działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na rok 2011. Na naradzie dyskutowano o zagadnieniach z zakresu działalności kontrolnej, badawczej i organizacyjnej. Końcowym punktem pierwszego dnia narady było uroczyste otwarcie nowego budynku Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, przy ul. Ciołkowskiego 2/3. Uroczystość otwarcia odbyła się 21.X.2010 roku przy udziale: •
−
−
−
•
−
−
−
−
−
•
•
•
•
−
−
Przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Pana Andrzeja Jagusiewicza ‐ Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pana Romana Jaworskiego ‐ Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pana Andrzeja Jastrzębskiego ‐ Dyrektora Departamentu Organizacji i Procedur GIOŚ, Gospodarzy województwa podlaskiego i miasta Białegostoku: Pana Macieja Żywno ‐ Wojewody Podlaskiego, Pana Jarosława Zygmunta Dworzańskiego ‐ Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Bogusława Dębskiego ‐ Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Pana Tadeusza Truskolaskiego ‐ Prezydenta Miasta Białegostoku, Pana Wiesława Pusza ‐ Starosty Powiatu Białostockiego, Przedstawicieli Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szefów jednostek administracji niezespolonej: Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektora Izby Celnej, Naczelnika Urzędu Celnego, Okręgowego Inspektora Pracy, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku. Szefów jednostek administracji zespolonej: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno ‐ Spożywczych, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Podlaskiego Konserwatora Zabytków, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Przedstawicieli firm biorących udział w realizacji inwestycji: Biura Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego "Profil" Sp. z o.o, firmy Polbud S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim – wykonawcy prac budowlanych. Uroczystość otworzył Pan Andrzej Jagusiewicz, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił wizję reorganizacji służb Ochrony Środowiska, w której zaplecze pomiarowo‐badawcze jest istotnym elementem trwającej modernizacji. Pani Grażyna Żyła‐Pietkiewcz – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, uświetniła uroczystość otwarcia wygłaszając prezentację poświęconą historii tworzenia Inspekcji Ochrony Środowiska na Białostocczyźnie. Ze strony Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewody, Marszałka i wielu zaproszonych gości, Pani Grażyna Żyła‐Pietkiewicz otrzymała podziękowania za zaangażowanie, trud i poświęcenie, których efektem jest oddanie nowego laboratorium. Podczas uroczystości dokonano poświęcenia obiektu. Aktu tego dokonali Księża: Alfred Butwiłowski ‐ proboszcz z Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie w Wasilkowie i Andrzej Misiejuk ‐ z Cerkwi pod wezwaniem Wielkiego Męczennika i Cudotwórcy Pantelejmona w Zaściankach. Inwestycję obejmującą budowę nowego laboratorium oraz remont dotychczasowej siedziby Inspektoratu w Białymstoku sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ponad 13,6 mln zł. Oddanie nowego budynku Laboratorium umożliwi wdrożenie nowoczesnych procedur badawczych i poszerzy możliwości wykonawcze badań. Wyposażenie laboratorium zostanie zmodernizowane na kwotę ok. 2 mln zł. Środki te będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko. Nowy obiekt należy do najnowocześniejszych laboratoriów w regionie północno‐wschodniej Polski. Poniżej zamieszczono fotorelację z uroczystości otwarcia. Główny Inspektor Ochrony Środowiska ‐ Pan Andrzej Jagusiewicz wita zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Podlaski – Pan Maciej Żywno oraz Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Jarosław Zygmunt Dworzański. Zaproszeni goście Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ‐ Pani Grażyna Żyła‐Pietkiewicz prezentuje historię tworzenia służb ochrony środowiska na Białostocczyźnie
Symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu. Wystąpienia zaproszonych gości. Nowe Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku