Obwieszczenia - do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Obwieszczenia - do pobrania
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Bajdy.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Bajdy w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Jan Dubiel
2) Kazimierz Jucha
3) Kazimierz Przybyła
4) Artur Witkoś
5) Leszek Zajchowski
6) Tadeusz Łepkowski
7) Edward Bik
Bajdy
Bajdy
Bajdy
Bajdy
Bajdy
Bajdy
Bajdy
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Bratkówka.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Bratkówka w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Paweł Szepieniec
2) Marian Bardzik
3) Barbara Niemiec
4) Janina Raś
5) Wojciech Węgrzyn
6) Jan Szarek
7) Janina Jakubus
8) Kazimierz Szarek
9) Stanisław Sroka
10) Stanisław Jucha
11) Kazimiera Panaś
12) Józef Krasowski
13) Szczepan Krzyżewski
14) Władysław Pelczar
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
Bratkówka
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Łączki Jagiellońskie.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Łączki Jagiellońskie w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Leokadia Mazurkiewicz
2) Tadeusz Pisula
3) Zbigniew Guzek
4) Józef Zięba
5) Władysław Nabożny
6) Andrzej Twaróg
Łączki Jagiellońskie
Łączki Jagiellońskie
Łączki Jagiellońskie
Łączki Jagiellońskie
Łączki Jagiellońskie
Łączki Jagiellońskie
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Łęki Strzyżowskie.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Łęki Strzyżowskie w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Krzysztof Rec
2) Stanisław Kamiński
3) Janusz Lubelczyk
4) Bolesław Przybyła
5) Kazimierz Gałuszka
6) Andrzej Kluska
7) Zbigniew Bachta
8) Władysław Ostrowski
Łęki Strzyżowskie
Łęki Strzyżowskie
Łęki Strzyżowskie
Łęki Strzyżowskie
Łęki Strzyżowskie
Łęki Strzyżowskie
Łęki Strzyżowskie
Łęki Strzyżowskie
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Odrzykoń.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Odrzykoń w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Tadeusz Słabik
2) Edward Załucki
3) Jan Szklarski
4) Jerzy Klatka
5) Stanisław Krasowski
6) Ludwik Krygowski
7) Wacław Wójcikiewicz
8) Marian Guzek
9) Paweł Gaj
10) Józef Filip
11) Maria Kwolek
Odrzykoń ul. Armii Krajowej
Odrzykoń ul. Młynek
Odrzykoń ul. Armii Krajowej
Odrzykoń ul. Kazim. Wielkiego
Odrzykoń ul. Aleksandra Fredry
Odrzykoń ul. Bierska
Odrzykoń ul. Jana Pawła II
Odrzykoń ul. Armii Krajowej
Odrzykoń ul. Młynek
Odrzykoń ul. Ks.Ernesta Świątka
Odrzykoń ul. Jana Pawła II
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Pietrusza Wola.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Pietrusza Wola w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Tadeusz Wójcik
2) Janusz Krośniak
3) Marek Waląg
4) Wiesław Szufnarowski
5) Bolesław Gałuszka
6) Bogdan Maraj
7) Stanisław Lepak
8) Bogdan Luśnia
Pietrusza Wola
Pietrusza Wola
Pietrusza Wola
Pietrusza Wola
Pietrusza Wola
Pietrusza Wola
Pietrusza Wola
Pietrusza Wola
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Przybówka.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Przybówka w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Krystyna Chmura
2) Marian Lubelczyk
3) Tadeusz Paradysz
4) Zdzisław Niemczyk
5) Maria Rogala
6) Stanisław Gacek
7) Piotr Hap
8) Bogusław Pawlik
9) Stanisław Betlej
Przybówka
Przybówka
Przybówka
Przybówka
Przybówka
Przybówka
Przybówka
Przybówka
Przybówka
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Rzepnik.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Rzepnik w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Henryk Modliszewski
2) Edward Sabik
3) Roman Czabański
4) Zofia Jakubasz
5) Lucyna Raś
6) Wanda Makara
Rzepnik
Rzepnik
Rzepnik
Rzepnik
Rzepnik
Rzepnik
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Ustrobna.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Ustrobna w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Marian Henryk Twaróg
2) Mieczysław Piękoś
3) Anna Krystyna Pasieka
4) Janusz Lidwin
5) Teresa Zajchowska
6) Zofia Wilk
7) Maria Danuta Jucha
8) Leszek Henryk Kocur
9) Jadwiga Katarzyna Syrek
10) Jan Kolbusz
11) Andrzej Stefański
12) Anna Pasieka
13) Józef Kędra
14) Lucyna Jasińska
15) Karwat Ryszard
16) Maląg Andrzej
17) Słowik Barbara
18) Półchłopek Witold
19) Małek Małgorzata
20) Pasterczyk Elżbieta
21) Kielar Mariusz
22) Nowak Jadwiga
23) Nowotyńska Joanna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
Ustrobna
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Wojaszówka.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Wojaszówka w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Tadeusz Biernat
2) Marian Jakubus
3) Krystyna Kozik
4) Bożena Niemiec
5) Józef Okólski
6) Janina Wilusz
7) Jan Wójcik
8) Radosław Biernat
9) Maria Bieszczad
10) Hubert Cebula
11) Irena Głód
12) Katarzyna Kozik
13) Grzegorz Wąchała
14) Jolanta Węgrzyniak
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
Wojaszówka
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zarejestrowanych kandydatów na
członków Rady Sołeckiej sołectwa Wojkówka.
Wójt Gminy Wojaszówka informuje mieszkańców Gminy Wojaszówka, że
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów na członków
Rady Sołeckiej sołectw Wojkówka w wyborach w dniu 17 kwietnia 2011 r.:
1) Anna Owsiak
2) Zygmunt Gibadło
3) Tadeusz Wojewoda
4) Marek Mazur
5) Anna Szarek
6) Janusz Wywiórski
Wojkówka
Wojkówka
Wojkówka
Wojkówka
Wojkówka
Wojkówka
W związku z tym, że w sołectwach Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Wojkówka zostało zarejestrowanych
odpowiednio tylu kandydatów ile było mandatów do obsadzenia zgodnie z § 22 ust. 14
Statutów tych sołectw wyborów nie będzie się przeprowadzać, a za wybranych na
członków Rad Sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.
WÓJT
Sławomir Stefański