1 - SEW-EURODRIVE

Komentarze

Transkrypt

1 - SEW-EURODRIVE
Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Dławiki wyjściowe HD
Wydanie 03/2008
1664 5758 / PL
Instrukcja obsługi
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
Instalacja dławika wyjściowego HD
1
1
1.1
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
•
Niniejszy dodatek do instrukcji nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi!
•
Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących
przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do
instrukcji obsługi!
Instalacja dławika wyjściowego HD
•
Dławik wyjściowy należy zamontować w pobliżu falownika poza strefą minimalnej
wolnej przestrzeni.
•
Przez dławik należy zawsze prowadzić wszystkie 3 fazy kabla silnika [1] (bez PE!).
•
W przypadku kabla ekranowanego nie wolno prowadzić ekranu przez dławik
wyjściowy wraz z innymi kablami.
U V W
4 5 6
n=5
HD
PE U V W
[1]
W przypadku dławika wyjściowego HD należy przeprowadzić kabel 5 x przez dławik.
W przypadku kabli o dużej średnicy:
2
•
4 nawinięcia z 2 podłączonymi szeregowo dławikami wyjściowymi
•
3 nawinięcia z 3 podłączonymi szeregowo dławikami wyjściowymi
Instrukcja obsługi – Dławiki wyjściowe HD
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
Dane techniczne dławików wyjściowych HD
1.1.1
1
Instalacja dławika wyjściowego HD012
Zamontować dławik wyjściowy obok właściwego falownika. Poniżej i powyżej dławika
wyjściowego należy zachować 100 mm (3.94 in) wolnej przestrzeni. Należy także
zapewnić po 10 mm (0.39 cala) wolnej przestrzeni z boku.
Do podłączenia przewodu ochronnego oferowane są 3 oznaczone alternatywne
możliwości przyłączeniowe. Przewód PE kabla silnikowego można bezpośrednio
podłączyć do przetwornicy częstotliwości.
1.1.2
Instalacja dławika wyjściowego HD100 / HD101
Dławik wyjściowy HD100 / HD101 należy zamontować za pomocą dostarczonych śrub
razem z przetwornicą częstotliwości MOVITRAC® B na zapewniającej przewodność
powierzchni w szafie rozdzielczej.
Przyłącza U / V / W posiadają nadrukowane oznaczenie U / V / W i należy je
odpowiednio podłączyć.
PE
L1 L2 L3 PE
MOVITRAC® B
HD100 / HD101
U V W
PE
U V W
PE
M
3
1.2
~
Dane techniczne dławików wyjściowych HD
Za pomocą dławika wyjściowego można zredukować emisję zakłóceń nieekranowanego kabla silnika.
Dławik wyjściowy typ
Numer katalogowy
Maks. strata mocy PVmaks
Masa
Dla przekrojów kabli
Prąd znamionowy
Dławik wyjściowy typ
Numer katalogowy
Maks. strata mocy PVmaks
Masa
Dla przekrojów kabli
Obrotowy moment
dociągający
Stopień ochrony
Instrukcja obsługi – Dławiki wyjściowe HD
HD001
HD002
HD003
HD012
813 325 5
813 557 6
813 558 4
1821 217 4
15 W
8W
30 W
11 W
0,5 kg (1 lb)
0,2 kg (0,4 lb)
1,1 kg (2,4 lb)
0,55 kg (1,2 lb)
1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6
 1,5 mm2
 AWG16
à 16 mm2
à AWG6
 4 mm2
 AWG12
–
12 A AC
HD004 (dla MOVIDRIVE® wielkość 6)
816 885 7
100 W
12,5 kg (27,6 lb)
Trzpień przyłączeniowy M12
20 Nm (180 in-lb)
IP20
3
1
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
Dane techniczne dławików wyjściowych HD
Dławik wyjściowy typ
Numer katalogowy
HD100
HD101
829 837 8
829 838 6
Prąd znamionowy
12 A AC
Strata mocy (dla prądu
znamionowego)
20 W
Temperatura otoczenia
–10 °C – +60 °C (+14 – 140 °F)
Redukcja 3 % IN przy 40 °C – 60 °C (113 – 140 °F)
Stopień ochrony
Podłączenie sieci i silnika
Podłączenie falownika
Masa
Możliwość zabudowy
spodniej dla wielkości
dla MOVITRAC® B ..-5A3
®
dla MOVITRAC B ..-2A3
4
IP20
Zaciski gwintowane 4 mm2 (AWG 10)
Przewody z końcówkami izolacyjnymi żył
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Instrukcja obsługi – Dławiki wyjściowe HD
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
Dane techniczne dławików wyjściowych HD
1.2.1
1
Rysunek wymiarowy HD001 / HD002 / HD003
Wymiary w [mm (in)]:
Dławik
wyjściowy
typ
HD001
Wymiary główne
Wymiary
montażowe
Średnica
wewnętrzna
Wymiary
otworów
A
B
C
a
b
d
e
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
50 (2,0)
50 (2,0)
5,8 (0,23)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
5.8 (0,23)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
7,0 (0,28)
Instrukcja obsługi – Dławiki wyjściowe HD
5
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
Dane techniczne dławików wyjściowych HD
196 (7.72)
Rysunek wymiarowy HD004
Wymiary w [mm (in)]:
359 (14.1)
1.2.2
92 (3.6)
1
120 (4.72)
370 (14.6)
150 (5.91)
400 (15.7)
MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® B
HD004
M
~
6
Instrukcja obsługi – Dławiki wyjściowe HD
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
Dane techniczne dławików wyjściowych HD
Rysunek wymiarowy HD012
Wymiary w [mm (in)]:
130 (5.12)
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
178 (7.01)
5 (0.2)
1.2.3
1
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
[1] Długość = 100 mm (3,94 in)
Instrukcja obsługi – Dławiki wyjściowe HD
7
Opcja z dławikiem wyjściowym HD
Dane techniczne dławików wyjściowych HD
1
1.2.4
Rysunek wymiarowy HD100 / HD101
Wymiary w [mm (in)]:
208.5 (8.209)
80 (3.1)
8
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
Dławik wyjściowy
typ
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Wielkość 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
HD101
Wielkość 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Instrukcja obsługi – Dławiki wyjściowe HD