Klasa 5 Zad. 1. Drogę do szkoły Marek pokonuje w jedną stronę

Komentarze

Transkrypt

Klasa 5 Zad. 1. Drogę do szkoły Marek pokonuje w jedną stronę
Klasa 5
Zad. 1.
Drogę do szkoły Marek pokonuje w jedną stronę pieszo, a w drugą tramwajem.
Zajmuje mu to łącznie 1 godzinę. Gdyby jechał w obie strony tramwajem trwałoby
to 30 minut. Ile czasu zajmuje mu spacer w obie strony?
Zad. 2.
W równoległoboku GUZY suma długości przekątnych GZ i UY jest równa 18cm.
Obwód trójkąta GUZ jest o 2 cm większy od obwodu trójkąta UZY. Oblicz
długości przekątnych tego równoległoboku.
Zad. 3.
Z dwóch liczb naturalnych, jedna jest trzy razy większa od drugiej. Jeżeli od
większej odejmiemy 2850, a od mniejszej 450, to otrzymamy wyniki równe.
Jakie to liczby?
Zad.4.
Agata, Bartek, Czarek i Daria zbierali kasztany. Kiedy Agata przełożyła do
koszyka Bartka 15 kasztanów, a Bartek przełożył 12 kasztanów do koszyka
Czarka, ten zaś
9 kasztanów dał Darii, która 5 kasztanów oddała Agacie, to okazało się, że
wszyscy mają po 36 kasztanów. Oblicz, ile początkowo kasztanów miało każde
dziecko.
Zad. 5.
Prostokątną działkę o wymiarach 3m x 9m Koszałek Opałek podzielił linią
równoległą do krótszego boku na dwie części. Na mniejszej z nich ma stanąć
domek krasnala, a na drugiej będzie ogród. Okazało się, że obwód większej części
działki jest 2 razy większy niż obwód mniejszej. Jakie wymiary ma ogród?

Podobne dokumenty