Zestawienie wyposażenia placu zabaw w Dąbiu

Komentarze

Transkrypt

Zestawienie wyposażenia placu zabaw w Dąbiu
Zestawienie
wyposażenia placu zabaw w Dąbiu
Lp.
Nazwa produktu/towaru
Jedn.
miary
Ilość
Cena jedn.
[zł] brutto
Ogółem
[zł] brutto
2
3
4
5
6
1
1
Huśtawka z 2 siedziskami z tworzywa +
łańcuchy nierdzewne
Huśtawka z 2 siedziskami dla małych dzieci +
łańcuchy nierdzewne
szt.
1
szt.
1
3
Huśtawka z belek okrągłych o średnicy 120 mm szt.
2
4
Zestaw wielofunkcyjny: zjeżdżalnia, drabinki,
wieża, pomost
szt.
1
5
Huśtawka sprężynowa dwuosobowa
szt.
1
6
Huśtawka sprężynowa jednoosobowa
szt.
2
7
Piaskownica o wymiarach 3 x 3 m
szt.
1
8
Piaskownica 6-boczna
szt.
1
9
Lokomotywa z 2 wagonikami
szt.
1
10
Karuzela
szt.
1
11
Ławka z oparciem
szt.
6
12
Kosz na śmieci
szt.
3
13
Tablica informacyjna z regulaminem
szt.
1
14
Kotwy stalowe
szt.
65
2
Suma :
Opis wyposażenia:
1. huśtawka z 2 siedziskami z tworzywa + łańcuchy nierdzewne o wym. 3,70 x 2,00m
wys. 2,30 m wykonana z belek okrągłych o średnicy 120 mm, drewna iglastego
rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo
2. huśtawka z 2 siedziskami dla małych dzieci + łańcuchy nierdzewne o wym. 3,70 x
2,00m wys. 2,30 m wykonana z belek okrągłych o średnicy 120 mm, drewna iglastego
rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo
3. huśtawka wahadłowa 2-osobowa o wym. 3,00 x 0,40m wys. 0,50 m wykonana z belek
okrągłych o średnicy 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego
ciśnieniowo -szt. 2
4. zestaw wielofunkcyjny: zjeżdżalnia, drabinki skośna i pionowa, wieża, pomost średni,
pomost niski, krótki, skośny, długi, wiszący przeplotnia wym. 10,20 x 7,90 m wys.
3,30 m wykonana z belek okrągłych o średnicy 120 mm, drewna iglastego
rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo
5. huśtawka sprężynowa 2-osobowa o wym. 2,00 x 0,30 m wys. 0,50 m
6. huśtawka sprężynowa 1-osobowa o wym. 0,90 x 0,30 m wys. 0,50 m – szt. 2
7. piaskownica o wym. 3 x 3 m wykonana z belek okrągłych o średnicy 80 mm drewna
iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo
8. piaskownica 6-boczna 6 x 1,60 m wykonana z belek okrągłych o średnicy 80 mm
drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo
9. lokomotywa wym. 2,30 x 1,40 m z przejściowym kotłem + 2 wagoniki o wym. 2,50 x
1,40 m wys. 1,80 m każdy wykonane z belek okrągłych o średnicy 120 mm drewna
iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, wagony wolnostojące
10. karuzela okrągła o średnicy 1,50 m
11. ławka z oparciem o wym. 1,70 x 0,60 m wys. Siedziska 0,40 m wys. Całkowita 0,85
m - szt. 6
12. kosz na śmieci o średnicy 0,30 m pojemność 30 l, wys. 0,75 m - szt. 3
13. tablica informacyjna z regulaminem wys. 1,90 m wykonana z belki okrągłej o
średnicy 120 mm drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo
urządzenia montowane na kotwach stalowych – szt. 65