ZGŁOSZENIA WYSTAWCY 3.04.2011r.

Komentarze

Transkrypt

ZGŁOSZENIA WYSTAWCY 3.04.2011r.
KARTA
ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
3.04.2011r.
Dom Kultury SCK w Mielcu
Al. Niepodległości 7
Nazwa firmy
Adres (kod, miasto – ulica, numer domu)
NIP
Imię i nazwisko, telefon oraz e-mail do osoby odpowiedzialnej
Strona www firmy
Adres korespondencyjny:
Cennik
Cena brutto
Powierzchnia wystawiennicza niezabudowana
2
Powierzchnia wystawiennicza zabudowana (min. 4m - stoisko standard 2x2)
Powierzchnia wystawiennicza zabudowana (narożna z 2 stron otwarta)
opłata dodatkowa jednorazowa
Liczba dodatkowych identyfikatorów targowych
Katalog reklamowy FAMILY TIME 2011 (strona A5)
Katalog reklamowy FAMILY TIME 2011 (strona A5) opcja bez stoiska
Pokaz mody ślubnej – 10 modelek (czas pokazu 10 min)
Pokaz mody komunijnej – 4 małe modelki i 4 chłopców (czas pokazu 8 min)
Pokaz mody wieczorowej – 10 modelek (czas pokazu 10 min)
Elementy dodatkowego wyposażenia stoiska wg załącznika (łączna wartośd)
Dane na fryz stoiska max 30 znaków
Wartośd
brutto
Ilośd
2
2
130 zł /m
2
160 zł /m
m
2
m
200 zł
5 zł/szt.
300 zł
500 zł
700 zł
500 zł
700 zł
x
x
szt.
szt.
szt.
x il. pokazów
x il. pokazów
x il. pokazów
x
DO ZAPŁATY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAGRODY, konkursy i atrakcje dodatkowe:
Warunki
płatności:
Pierwsza rata w wysokości 50% wartości brutto do dnia 18 marca 2011r, pozostałe 50% do dnia 28 marca 2011
Należności prosimy regulowad na konto:
Agencja Eventowa „Alternatywa” Mirosław Pietrzak, ul. Botaniczna 3/23 ; 39-300 Mielec
ING BANK ŚLĄSKI 06 1050 1445 1000 0090 7444 1990 w tytule przelewu „FAMILY TIME”
…………………………...
Miejscowośd, data
.......................………………………..
Podpis zamawiającego i pieczęd
Załącznik nr 1 do
Karty Zgłoszenia Udziału
3.04.2011r.
Dom Kultury SCK w Mielcu
Al. Niepodległości 7
Organizator:
AGENCJA EVENTOWA „ALTERNATYWA” MIROSŁAW PIETRZAK, ul. BOTANICZNA 3/23, 39-300 MIELEC
NIP 817-119-50-78, tel. 605 085 639, [email protected] , www.alternatywa.mielec.pl
1. Wyposażenie dodatkowe stoiska – wzór wyposażenia dostępny na stronie www.stoiskatargowe.eu
Element
J.m.
Cena
[Brutto]
40x50x50, 40x50x100 , 40x100x100 lub inne wysokości (65,70,90)
Szt.
65,00 zł
Szt.
75,00 zł
Szt.
100,00 zł
Szt.
110,00 zł
Szt.
90,00 zł
Szt.
150,00 zł
Szt.
90,00 zł
Szt.
65,00 zł
Szt.
40,00 zł
Krzesło składane 90x50x60
Szt.
25,00 zł
Hoker
Szt.
50,00 zł
Szt.
40,00 zł
Podest
Lada
90x100x50
Lada oszklona
Lada ¼ koła
90/65 x100 x 50
90x100x100
Regał z trzema półkami
250x100x50
Witryna z dwoma półkami szklanymi
Drzwi harmonijkowe
Szafka kuchenna
Półka ścienna
250x100
80x80x40
100x25
90x30x30
Stolik z blatem szklanym
80x80x60
250x50x50
Ilość
Wartość [Brutto]
*Kwotę łączną brutto proszę zapisad w Karcie Zgłoszenia Udziału a załącznik w oryginale dołączyd do
zgłoszenia.