Przedmiar - Grupa Nowy Szpital

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar - Grupa Nowy Szpital
Kosztorys - poprawki
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
1 Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiend.1 0348-03
nej
3,05*106,77
-25,15
otwory
2 KNR 4-01
d.1 0348-10
3 KNR 4-01
d.1 0212-03
4 KNR 4-01
d.1 0519-06
5 KNR 4-01
d.1 0212-03
6 KNR 4-01
d.1 0354-09
7 KNR 4-01
d.1 0354-10
8 KNR 4-01
d.1 0804-07
analogia
j.m.
m2
m2
Rozebranie ścianki z pustaków gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
m2
12,15
m2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
m3
0,30*(3,05*10,84-2,04*1,67+2,1*0,91)+4,12+1,12+5,04*0,15
m3
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
m2
64,35
m2
Rozbiórka stropodachu z płyt korytkowych
m3
64,35*0,12
m3
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2
szt.
31
szt.
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.ponad 2 m2
m2
9,12
m2
Skucie warstw podposadzkowych - strop nad niskim parterem
m2
512,70
m2
m2
10 KNR 4-01
d.1 0108-17
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych, betonowych na odległość do 1 km
300,50*(0,125+2*0,015)+12,15*(0,24+0,03)+15,47+7,72+512,7*0,10
m3
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km (przyjęto z terenu budowy do Lisiego Ogona przedsiebiorstwo TARO)
Krotność = 22
124,32
m3
m2
m3
m3
325,65
-25,15
RAZEM
300,50
12,15
RAZEM
12,15
15,47
RAZEM
15,47
64,35
RAZEM
64,35
7,72
RAZEM
7,72
31,00
RAZEM
31,00
9,12
RAZEM
9,12
512,70
RAZEM
512,70
21,50
RAZEM
21,50
124,32
RAZEM
124,32
124,32
RAZEM
124,32
124,32
RAZEM
124,32
86,01
RAZEM
86,01
1,21
RAZEM
1,21
56,92
RAZEM
56,92
m3
12 wycena in- Opłata za składowanie gruzu
d.1 dywidualna
124,32
2
2.1
13
d.2.
1
Razem
m2
9 NNRNKB
Rozbiórka zabudowy z płyt GK
d.1 202 2027-03
analogia
21,5
11 KNR 4-01
d.1 0108-20
Poszcz
m3
Roboty konstrukcyjne
Nadbudowa klatki schodowej - ściany
KNR-W 2-02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- m2
ków betonu komórkowego
0108-01
m2
2,95*33,25-10,36-1,72
2.2 Nadbudowa klatki schodowej - strop (poz. 1.2)
14 KNNR 2
Założenie belek stalowych z osiatkowaniem
d.2. 0113-02
2
1,207
15 KNNR 2
d.2. 0113-01
2
t
t
Płyty stropowe WPS
m2
56,92
m2
-1-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Kosztorys - poprawki
Lp.
Podst
16 KNR 4-01
d.2. 0203-07
2 analogia
17 KNR 2-02
d.2. 0615-05
2
18 KNR 2-02
d.2. 0609-03
2
19 KNR 2-02
d.2. 0216-02
2
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Obetonowanie belek stalowych
j.m.
m3
45,9*(0,5*(0,04+0,08)*0,12)*2
m3
Wypełnienie stropu między belkami z keramzytu
m2
56,92*0,85
m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 8cm
m2
56,92*0,9
m2
Wypełnienie stropu betonem B-10 w warstwie gr. 4cm
m2
56,92-3,21
m2
2.3 Nadbudowa klatki schodowej - wieńce W-1, W-2
20 KNR 2-02
Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do
d.2. 0262-05
16 - wieniec W1
3
9,20*(0,20*0,24+0,74*0,10)
21 KNR 2-02
d.2. 0262-05
3
m3
m3
26*(0,10*0,24)
m3
22 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- t
d.2. 0259-01
kie fi-4,5, fi-6 stal A-0
3
0,022+0,021
t
2.4 Strop nad kuchnią (poz. 1.1)
24 KNNR 2
Założenie belek stalowych z osiatkowaniem
d.2. 0113-02
4
1,682
25 KNNR 2
d.2. 0113-01
4
26 KNR 4-01
d.2. 0203-07
4 analogia
27 KNR 2-02
d.2. 0615-05
4
28 KNR 2-02
d.2. 0609-03
4
29 KNR 2-02
d.2. 0216-02
4
0,66
RAZEM
0,66
48,38
RAZEM
48,38
51,23
RAZEM
51,23
53,71
RAZEM
53,71
1,12
RAZEM
1,12
0,62
RAZEM
0,62
0,04
RAZEM
0,04
0,07
RAZEM
0,07
1,68
RAZEM
1,68
74,39
RAZEM
74,39
0,84
RAZEM
0,84
63,23
RAZEM
63,23
66,95
RAZEM
66,95
70,67
RAZEM
70,67
t
t
t
t
Płyty stropowe WPS
m2
74,39
m2
Obetonowanie belek stalowych
m3
0,84
m3
Wypełnienie stropu między belkami z keramzytu
m2
74,39*0,85
m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 6cm
m2
74,39*0,9
m2
Wypełnienie stropu betonem B-10 w warstwie gr. 4cm
m2
74,39*0,95
m2
2.5 Przesklepienie stropu (poz. 2.1)
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Razem
m3
Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do
16 - wieniec W2
23 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żed.2. 0259-02
browane fi-10 stal A-III N
3
0,068
Poszcz
Kosztorys - poprawki
Lp.
Podst
30 KNNR 2
d.2. 0113-02
5
31 KNNR 2
d.2. 0113-01
5
32 KNR 4-01
d.2. 0203-07
5 analogia
33 KNR 2-02
d.2. 0615-05
5
34 KNR 2-02
d.2. 0609-03
5
35 KNR 2-02
d.2. 0216-02
5
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Założenie belek stalowych z osiatkowaniem
t
0,642
t
Płyty stropowe WPS
m2
16,83
m2
Obetonowanie belek stalowych
m3
24,4*(0,5*(0,04+0,08)*0,12)*2
m3
Wypełnienie stropu między belkami z keramzytu
m2
16,83*0,85
m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 8cm
m2
16,83*0,90
m2
Wypełnienie stropu betonem B-10 w warstwie gr. 4cm
m2
16,83*0,95
m2
2.6 Przesklepienie stropu (poz. 2.2, poz. 2.3)
36 KNR 2-02
Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach
d.2. 0216-01
6
1,02*0,98
poz. 2.2
1,51*1,20
poz. 2.2
j.m.
2.7 Schody wewnętrzne
39 KNR 2-02
Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm
d.2. 0218-02
7
1,46*3,35+1,46*3,60
40 KNR 2-02
d.2. 0218-06
7
41 KNR 2-02
d.2. 0218-07
7
m2
m2
0,64
RAZEM
0,64
16,83
RAZEM
16,83
0,35
RAZEM
0,35
14,31
RAZEM
14,31
15,15
RAZEM
15,15
15,99
RAZEM
15,99
1,00
1,81
RAZEM
2,81
0,08
RAZEM
0,08
0,10
RAZEM
0,10
10,15
RAZEM
10,15
10,15
RAZEM
10,15
0,91
RAZEM
0,91
0,05
RAZEM
0,05
0,12
RAZEM
0,12
t
t
m2
m2
Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 2
m2
10,15
m2
Schody żelbetowe - płyta podestowa i spocznikowa
m3
(1,50*3,01+1,51*3,01)*0,10
m3
42 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- t
d.2. 0259-01
kie fi 6 stal A-0
7
0,045
t
43 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żed.2. 0259-02
browane fi 8 stal A-III N
7
0,121
-3-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Razem
m2
37 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- t
d.2. 0259-01
kie fi 4,5 - 6 stal A-0
6
0,084
t
38 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żed.2. 0259-02
browane fi 10 stal A-III N
6
0,101
Poszcz
t
t
Kosztorys - poprawki
Lp.
Podst
44 KNNR 2
d.2. 0113-02
7
2.8
45
d.2.
8
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Montaż belek stalowych (poz. 4.1.4, 4.1.6, 4.1.5)
t
0,321
t
Podciągi, filarki, nadproża
Dostawa i montaż podciągów i słupów stalowych
KNNR 2
0113-02
analogia
1,837
Poz. 3.1, 5.2 - podciąg i słup
Poz. 3.2 - podciąg podpora słupa
Poz. 3.3 - podciąg
Poz. 3.4, 3.5 - podciągi
Poz. 3.6 - podciąg
Poz. 5.1 - słup, podpora podciągu
Poz. 5.3 - wzmocnienie filarka ceglanego
j.m.
Poszcz
0,32
RAZEM
t
Dostawa i montaż nadproży stalowych
t
0,875
Poz. 6.1 - 6.3 nadproża w scianie zewnętrznej - 3 szt.
Poz. 6.14 - nadproże drzwiowe - 1 szt.
Poz. 6.5/p, 6.5/l - nadproże drzwiowe - 2 szt.
Poz. 6.6 - 6.10 - nadproże drzwiowe - 9 szt.
t
47 wycena in- Skręcenie elementów stalowych na śruby
d.2. dywidualna
8
1
kpl
48 KNR-W 2-02 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19
d.2. 0132-05
8
20,40
m
kpl
m
3 Ścianki działowe
49 KNR-W 2-02 Ściany wewnętrzne z betonu komórkowego gr. 24cm
d.3 0108-01
24,99
50 KNR 2-02
d.3 0120-02
analogia
51 KNR 2-02
d.3 0120-02
1,84
m2
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr. 2x 1/2 cegły
Krotność = 2
m2
10,95
m2
Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki gr.12 cm
m2
160,93
m2
m2
53 KNR 4-01
d.3 0303-02
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
10,27
m2
Zabudowa pionów instalacyjnych płytami GKF
m2
150
m2
4 Elewacja
55 KNR 0-23
d.4 2612-01
56 KNR 0-23
d.4 2612-01
m2
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- m2
nowych gr.15cm do ścian
41,82
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- m2
nowych gr.25cm do ścian
27,50
m2
-4-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
1,84
0,88
RAZEM
0,88
1,00
RAZEM
1,00
20,40
RAZEM
20,40
24,99
RAZEM
24,99
10,95
RAZEM
10,95
160,93
RAZEM
160,93
136,32
RAZEM
136,32
10,27
RAZEM
10,27
150,00
RAZEM
150,00
41,82
RAZEM
41,82
27,50
RAZEM
27,50
m2
52 KNR-W 2-02 Ścianki działowe z płyt GKF na rusztach metalowych CW100 z pokryciem
d.3 2003-03
obustronnym jednowarstwo
136,32
54 KNR 2-02
d.3 2004-01
analogia
0,32
t
RAZEM
46 KNNR 2
d.2. 0113-02
8 analogia
Razem
Kosztorys - poprawki
Lp.
Podst
57 KNR 0-23
d.4 2612-02
58 KNR 0-23
d.4 2612-03
59 KNR 0-23
d.4 2612-06
60 KNR 0-23
d.4 2612-07
61 KNR 0-23
d.4 2612-08
62 KNR 0-23
d.4 0931-02
63 KNR 0-23
d.4 0931-03
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- m2
nowych EPS-70 gr.2cm do ościeży
6,42
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
5*(41,82+27,50+6,42)
szt
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- m2
ki na ościeżach
6,42
m2
m
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- m2
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
6,42
m2
kpl
66 wycena in- Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych np AERECO EMM
d.5 dywidualna
6
szt
67 wycena in- Parapety wewnętrzne z płyt postforming
d.5 dywidualna
1
m
68 wycena in- Żaluzja automatyczna systemowa
d.5 dywidualna
1
szt.
szt
m
szt.
6 Stolarka drzwiowa
69 wycena in- Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowych płycinowych z ościeżnicą drew- kpl
d.6 dywidualna nianą
1
kpl
Zestawienie drzwi
Drzwi D9 o wym 80x200 - 1 szt.
Drzwi D9wc o wym. 80x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem
- 15 szt.
Drzwi D10 o wym. 90x200 - 20 szt.
Drzwi D10a o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną - 1 szt.
Drzwi D10wc o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem - 3 szt.
Drzwi D11 o wym. 100x200 - 1 szt.
Drzwi D12 o wym. 110x200 - 12 szt.
Okno O8 jednoskrzydłowe o wym. 90x160 - 2 szt.
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
6,42
378,70
RAZEM
378,70
69,32
RAZEM
69,32
6,42
RAZEM
6,42
31,38
RAZEM
31,38
69,32
RAZEM
69,32
6,42
RAZEM
6,42
kpl
65 wycena in- Dostawa i montaż okna wewnętrznego PCV podawczego Op1 o wym. 90x120 szt
d.5 dywidualna
1
szt
-5-
6,42
RAZEM
m
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- m2
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
69,32
m2
5 Stolarka okienna
64 wycena in- Dostawa i montaż okien PCV 5-ciokomorowe wypełnione argonem, szklone
d.5 dywidualna szkłem niskoemisyjnym, o współczynniku k nie mniejszym niż 1,1, wyposażone w okucia umożliwiające uchylanie z poziomu podłogi
1
Zestawienie okien:
Okno O1 jednoskrzydłowe o wym. 90x160 - 42 szt.
Okno O2 jednoskrzydłowe o wym. 100x160 - 1 szt.
Okno O3 jednoskrzydłowe o wym. 130x160 - 1 szt.
Okno O4 dwuskrzydłowe o wym. 150x150 - 1 szt.
Okno O5 dwuskrzydłowe o wym. 200x160 - 2 szt.
Okno O6 dwuskrzydłowe o wym. 150x150 - 1 szt.
Okno O7 dwuskrzydłowe o wym. 250x160 - 2 szt.
Okno O8 jednoskrzydłowe o wym. 90x160 - 2 szt.
Razem
szt
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- m2
ki na ścianach
41,82+27,5
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
3,27*6+11,76
Poszcz
1,00
RAZEM
1,00
1,00
RAZEM
1,00
6,00
RAZEM
6,00
1,00
RAZEM
1,00
1,00
RAZEM
1,00
1,00
Kosztorys - poprawki
Lp.
Podst
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
70 wycena in- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych PCV z samozamykaczem
szt
d.6 dywidualna
1
szt
Zestawienie drzwi
Drzwi D9 o wym 80x200 - 1 szt.
Drzwi D9wc o wym. 80x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem
- 15 szt.
Drzwi D10 o wym. 90x200 - 20 szt.
Drzwi D10a o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną - 1 szt.
Drzwi D10wc o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem - 3 szt.
Drzwi D11 o wym. 100x200 - 1 szt.
Drzwi D12 o wym. 110x200 - 12 szt.
Okno O8 jednoskrzydłowe o wym. 90x160 - 2 szt.
Poszcz
RAZEM
1,00
RAZEM
71 wycena in- Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowych PCV z samozamykaczem o od- szt
d.6 dywidualna porności ogniowej EI30
1
szt
Zestawienie drzwi
Drzwi D9 o wym 80x200 - 1 szt.
Drzwi D9wc o wym. 80x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem
- 15 szt.
Drzwi D10 o wym. 90x200 - 20 szt.
Drzwi D10a o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną - 1 szt.
Drzwi D10wc o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem - 3 szt.
Drzwi D11 o wym. 100x200 - 1 szt.
Drzwi D12 o wym. 110x200 - 12 szt.
Okno O8 jednoskrzydłowe o wym. 90x160 - 2 szt.
m2
488,29
m2
41,26
RAZEM
529,55
529,55
RAZEM
529,55
529,55
RAZEM
529,55
Ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm
m2
529,55
m2
76 KNR 2-02
d.7 1102-02
wp + 1p
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte m2
na gładko
529,55
m2
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
17,75
m2
75 KNR 2-02
d.7 0607-01
wp + 1p
-6-
1,00
17,75
RAZEM
7 Posadzki, podłogi
74 KNR 2-02
Izolacje przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 gr. 2cm
d.7 0609-03
wysoki par- 354,67+133,62
ter
28,56+12,70
1 piętro
1,00
1,00
RAZEM
73 wycena in- Dostawa i montaż ścianek systemowych SA1 i SA2 z PCV, częściowo nieprze- m2
d.6 dywidualna ziernych z drzwiami uchylnymi
17,75
m2
Zestawienie drzwi
Drzwi D9 o wym 80x200 - 1 szt.
Drzwi D9wc o wym. 80x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem
- 15 szt.
Drzwi D10 o wym. 90x200 - 20 szt.
Drzwi D10a o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną - 1 szt.
Drzwi D10wc o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem - 3 szt.
Drzwi D11 o wym. 100x200 - 1 szt.
Drzwi D12 o wym. 110x200 - 12 szt.
Okno O8 jednoskrzydłowe o wym. 90x160 - 2 szt.
1,00
1,00
RAZEM
72 wycena in- Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowych aluminiowych z samozamykaszt
d.6 dywidualna czem o odporności ogniowej EIS-60
1
szt
Zestawienie drzwi
Drzwi D9 o wym 80x200 - 1 szt.
Drzwi D9wc o wym. 80x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem
- 15 szt.
Drzwi D10 o wym. 90x200 - 20 szt.
Drzwi D10a o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną - 1 szt.
Drzwi D10wc o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem - 3 szt.
Drzwi D11 o wym. 100x200 - 1 szt.
Drzwi D12 o wym. 110x200 - 12 szt.
Okno O8 jednoskrzydłowe o wym. 90x160 - 2 szt.
Razem
1,00
Kosztorys - poprawki
Lp.
Podst
77 KNR 2-02
d.7 1102-03
wp + 1p
78 KNNR 2
d.7 1208-01
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
529,55
m2
Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wy- m2
kładzinę
420,81
m2
79 KNR-W 2-02 Posadzki z wykładziny PCV rulonowej TARKETT OPTIMA, TARKET EMId.7 1123-02
NENT
365,92*1,15
m2
80 KNR-W 2-02 Posadzki z wykładziny PCV rulonowej, antyelektrostatycznej np. TARKETT
d.7 1123-01
TORO
54,89*1,15
m2
81 NNRNKB
Gruntowanie powierzchni pod płytki podłogowe
d.7 202 1134-01
108,74
m2
82 NNRNKB
Płytki podłogowe antypoślizgowe TUBĄDZIN P-MONO 20x20
d.7 202 2806-05
108,74
m2
8 Sufity powieszane
83 NNRNKB
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
d.8 202 2702-01 mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm
131,4
9 Tynki, gładzie, malowanie
84 KNR 4-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowod.9 0711-03
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
188,00
m2
m2
m2
m2
m2
m2
86 KNR-W 2-02 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowad.9 0830-05
nych i betonów wylewanych
398,15
m2
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów podłoży gipsowych m2
z gruntowaniem. - malowanie farbą akrylową TIKKURILA Optiva
1704,80
m2
10 Okladziny ścienne
88 KNR 2-02
Arkusz winylowy PROMADOR Fresh Air 0262 gr. 20mm, szer. 60cm montowa- m
d.10 1208-03
ny 20cm nad posadzką
analogia
75,5
m
90 KNR 2-02
d.10 1208-03
analogia
Odbojoporęcz, szer. 30 cm
m
71
m
Taśmy ochronne na drzwi
m
59,8
m
91 wycena in- Narożniki ochronne naklejane
d.10 dywidualna
118
szt
92 NNRNKB
Licowanie ścian płytkami - gruntowanie powierzchni
d.10 202 1134-02
23,04+208,34
m2
93 KNR 2-02
d.10 0822-06
m2
szt
Licowanie ścian płytkami AQUARELLE Wall HFS 3942 019
-7-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
529,55
RAZEM
529,55
420,81
RAZEM
420,81
420,81
RAZEM
420,81
63,12
RAZEM
63,12
108,74
RAZEM
108,74
108,74
RAZEM
108,74
131,40
RAZEM
131,40
188,00
RAZEM
188,00
1.306,65
RAZEM
1.306,65
398,15
RAZEM
398,15
1.704,80
RAZEM
1.704,80
75,50
RAZEM
75,50
71,00
RAZEM
71,00
59,80
RAZEM
59,80
118,00
RAZEM
118,00
231,38
RAZEM
231,38
m2
m2
89 KNR 2-02
d.10 1208-03
analogia
Razem
m2
85 KNR-W 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
d.9 0830-01
1306,65
87 KNR 2-02
d.9 1505-03
Poszcz
m2
Kosztorys - poprawki
Lp.
Podst
94 KNR 2-02
d.10 0822-06
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
1,6*14,4
Opis i wyliczenia
j.m.
m2
Licowanie ścian płytkami TUBĄDZIN
m2
2,05*101,63
m2
11 Roboty dekarskie
95 KNR 2-02
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm
d.11 0613-03
66,21
96 KNR 2-02
d.11 0613-03
97 KNR 2-02
d.11 0605-04
98 KNR 2-02
d.11 0605-05
99 KNR 2-02
d.11 0506-02
m2
m2
Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu - pierwsza warstwa
m2
66,21
m2
m2
Pokrycie dachów papą wierzchniego krycia na podłożu z twardych płyt z wełny m2
mineralnej - druga warstwa
66,21
m2
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej
m2
0,55*23,39
m2
-8-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Razem
23,04
208,34
RAZEM
208,34
66,21
RAZEM
66,21
66,21
RAZEM
66,21
66,21
RAZEM
66,21
66,21
RAZEM
66,21
12,86
RAZEM
12,86
12,86
RAZEM
12,86
m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej profilowanej (spadek
3%)
66,21
100 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
d.11 0519-04
0,55*23,39
Poszcz
23,04
RAZEM
m
m
Kosztorys - poprawki
Lp.
1. robocizna
RAZEM
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Nazwa
Jm
r-g
Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery i 77/100 zł
-9-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Ilość
6.954,43
Kosztorys - poprawki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa
bale iglaste obrzynane kl.II
Belki stalowe (poz. 4.1.4, 4.1.6, 4.1.5)
Beton zwykły C16/20 (B-20)
Beton zwykły C16/20 (B-20)'
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Beton zwykły C8/10 (B-10)
Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm
Blacha stal.ocynk.płask.powlekana gr.0,60-0,75mm
Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15'
Cegła dziurawka 25x12x6,5cm,kl.5
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze
cement portlandzki z dodatkami 25
ciasto wapienne (wapno gaszone)
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
drewno na stemple iglaste nasycone
Drewno na stemple okrągłe korowane
Drzwi D10 o wym. 90x200
Drzwi D10a o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną
Drzwi D10wc o wym. 90x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem
Drzwi D11 o wym. 100x200
Drzwi D12 o wym. 110x200
Drzwi D9 o wym 80x200
Drzwi D9wc o wym. 80x200 z kratką wentylacyjną i częściowym przeszkleniem
Drzwi DA1 o wym. (100+25)x220 z samozamykaczem o odporności ogniowej EIS-60
Drzwi DA2 o wym. 100x202 z samozamykaczem, o odporności ogniowej EI-30
Drzwi DZ1 o wym. 104x234 z samozamykaczem
dyble plastikowe "z grzybkami"
Elementy prefabrykowane - stalowe
emulsja gruntująca
farba TIKKURILA
Optiva5 NCS biała
folia paroizolacyjna gr. 0.2 mm
Gips budowlany szpachlowy
gips szpachlowy
grunt
Gwoździe budowlane okrągłe gołe
Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
Keramzyt
Klej winyl-emuls. do wykł.PVC
Klej winylowy
Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
Konstrukcja stalowa nadproży
Konstrukcja stalowa podciągów i słupów
Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C
Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U
listwa narożnikowa aluminiowa z siatką
Masa szpachlowa
nadproża prefabrykowane
Narożnik ochronny naklejany 1,22mb
narożniki stalowe ze stali kątowej
Nawietrzak higrosterowalny np. AERECO EMM
Odbojoporęcz na wys. 90cm
Okno O1 jednoskrzydłowe o wym. 90x160
Okno O2 jednoskrzydłowe o wym. 100x160
Okno O3 jednoskrzydłowe o wym. 130x160
Okno O4 dwuskrzydłowe o wym. 150x150
Okno O5 dwuskrzydłowe o wym. 200x160
Okno O6 dwuskrzydłowe o wym. 150x150
Okno O7 dwuskrzydłowe o wym. 250x160
Okno O8 jednoskrzydłowe o wym. 90x160
Okno Op1 podawcze o wym. 90x120
Opłata za składowanie gruzu'
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
Parapety wewnętrzne z płyt postforming
Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
Piasek naturalny kopany'
Piaski do zapraw budowalnych naturalne do 1 mm, gat. I
Płyta GKF gr.12,5mm
Płyta strop.żelbet. WPS
Płyta styropianowa EPS-100 gr. 5cm
Płyta styropianowa EPS-100 gr. 6cm
Płytki kamionk.szkliw. 20x20cm
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Jm
m3
t
m3
m3
m3
m3
kg
kg
szt
szt
szt
t
t
t
m3
m3
m3
m3
m3
m3
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
t
kg
dm3
m2
t
kg
dm3
kg
kg
m3
kg
m3
szt
t
t
kg
kg
mb
kg
m
szt
szt.
szt
m
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
m3
m2
m2
m
kg
m3
m3
m2
m2
m3
m3
m2
Ilość
0,02
0,32
3,21
0,23
2,95
6,04
64,69
64,69
777,00
1.053,39
8.320,32
0,07
0,16
0,98
0,90
0,13
0,01
0,25
0,05
0,01
20,00
1,00
3,00
1,00
12,00
1,00
15,00
1,00
1,00
1,00
393,85
3,53
147,28
470,52
635,46
0,29
2.955,35
204,58
10,03
0,77
6,30
290,36
3,93
1.162,46
0,88
1,84
525,50
223,87
36,90
121,32
20,81
118,00
56,19
6,00
146,50
42,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
124,32
76,14
76,14
1,00
48,39
0,33
5,00
589,82
148,14
5,31
4,02
218,76
Kosztorys - poprawki
Lp.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa
Płytki podłogowe Tubądzin P-Mono 20x20
płytki ścienne AQUARELLE Wall HFS
Płyty styropianowe dach/podloga EPS-100 gr. 2cm
płyty styropianowe EPS-70 gr.15 cm
płyty styropianowe EPS-70 gr.25 cm
płyty styropianowe EPS-70 gr.2cm
Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.100mm
Płyty z włókien mineralnych o wym.60x60 cm
Płyty ze skalnej wełny mineralnej
Płyty ze skalnej wełny mineralnej profilowane
Podkonstrukcja sufitu podwieszanego z płyt mineralnych
preparat gruntujący
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm
Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm
Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm
samopoziomująca masa szpachlowa
Siatka "Rabitza"
siatka z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego'
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
sucha mieszanka tynkarska mineralna
Ścianki systemowe PCV SA1 i SA2
Śruba M12 z nakrętkami
Taśma spoinowa papierowa perforowana
Taśmy ochronne szer. 30cm
Uchwyty do rynien
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I'
Wkręty stal. samowiercące stożk. fi 3,5 mm
Woda przemysłowa z rurociągu
Woda z rurociągów
Wykładzina z PVC gr.2,0mm-Tarkett Optima, Tarket Eminent
Wykładzina z PVC gr.2,0mm - np.Tarkett"Toro"
Wylewka samopoziomująca Cekol L-01, opak. 25 kg
Zaprawa cementowa M-12
Zaprawa cementowa M-4
Zaprawa cementowa M 12
Zaprawa cementowo-wapienna M-7'
Zaprawa do spoinowania
zaprawa klejowa cienkowarstwowa
Zaprawa klejowa do gresów
zaprawa klejowa do płyt styropianowych
Zaprawa klejowa do płytek
zaprawa klejowa do siatki
Żaluzja automatyczna systemowa
materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze
RAZEM
Słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy i 28/100 zł
- 11 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Jm
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
dm3
kg
kg
kg
kg
m2
m2
m2
kg
kg
m2
szt
m
m
szt
t
kg
m3
m3
m2
m2
kg
m3
m3
m3
m3
kg
kg
kg
kg
m3
kg
szt
zł
zł
Ilość
110,91
24,19
10,59
6,27
6,88
0,13
140,41
131,40
69,52
66,21
131,40
71,43
170,34
70,14
220,44
1.325,55
35,30
10,55
78,68
0,75
229,15
17,75
38,00
1.038,20
59,80
25,72
0,04
3,44
3,33
0,15
458,68
68,80
63,12
22,03
5,15
2,96
0,66
29,36
177,60
785,10
378,70
5,17
331,20
1,00
Kosztorys - poprawki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Nazwa
Jm
betoniarka wolnospadowa elektryczna
Ciągnik kołowy 37kW
deskowanie drobnowymiarowe U-Form
Giętarka do prętów do fi 40mm
Nożyce do prętów fi 40 mm
pompa do betonu na samochodzie
Prościarka do prętów fi 4-10mm
przyczepa skrzyniowa 3,5 t
samochód samowyładowczy 5 t
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
środek transportowy
Wyciąg wolnostoj.elektr.0,5 t
żuraw okienny przenośny 0,15 t
RAZEM
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery i 16/100 zł
- 12 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Ilość
8,03
2,11
23,07
2,08
2,49
0,53
1,86
2,11
200,16
0,04
36,64
251,83
2,14