Nasza Pilica nr 6

Komentarze

Transkrypt

Nasza Pilica nr 6
MIESIĘCZNIK GMINY PILICA - NR 6 - SIERPIEŃ/201 4 - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
W NUMERZE:
INWESTYCJE
AKTUALNOŚCI
HISTORIA KGW W KIDOWIE
POWIEŚĆ
ZAPROSZENIA
KALENDARIUM
OD REDAKCJI
NA STAREJ FOTOGRAFII
str. 1
str. 2
str. 6
str. 1 2
str. 1 3
str. 1 5
str. 1 8
str. 20
INWESTYCJE
wykona firma PRD-M Myszków.
Rozpoczęły się prace remontowe na zamku
w Smoleniu obejmujące zabezpieczenie ścian na
podzamczu wschodnim wraz z budowa pomostu
strażniczego. Prace prowadzi firma Renowa sp.
z o.o. z Warszawy.
W ramach tych prac Zespół Badań
Konserwatorskich z Lutomierska prowadzi badania
archeologiczne, które potrwają do października.
Zespół archeologów odnalazł dwie mogiły ze
szczątkami co najmniej trzech żołnierzy.
Mogiły pochodzą prawdopodobnie z końca
1 91 4 roku kiedy zamek znajdował się na pierwszej
linii frontu. Szkielety są mocno rozczłonkowane,
prawdopodobnie w wyniku ostrzału artyleryjskiego.
Znaleziono również elementy umundurowania, kilka
guzików z herbem Austro-Węgier, klamrę wojskową
z takim samym herbem, sprzączki, okucia, a także
amunicję i wyposażenie wojskowe. Przy dwóch
szkieletach znaleziono ikonę oraz krzyżyk. [Red]
Prace nad budową "Rybaczówki" nad zalewem
Rozpoczęły się prace przy budowie
"Rybaczówki" nad stawem. Wykonawcą jest firma
ZRB Paciej sp. z o.o. z Olkusza.
Wybrano wykonawcę zadania Przebudowa
drogi gminnej 641 379S ul. Piaskowa w Kidowie.
Prace wykona firma PRD z Olkusza.
Wybrano wykonawcę zadania "Odbudowa
dróg gminnych na osiedlu Wilcze Doły". Prace
Nr 6 Sierpień 201 4
Mogiła żołnierska w Smoleniu.
Fotografia z listopada 1914 r.
Str. 1 /20
Informacje i aktualności
80-LECIE KGW W KIDOWIE
Nasza Pilica
Wspólne zdjęcie po mszy
1 9 lipca 201 4 - Osiemdziesiątą rocznicę
obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele
władz województwa, powiatu i gminy, organizacji
związkowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy
Pilica. Po uroczystej mszy zaproszeni goście
obejrzeli prezentacje pokazującą dzieje koła oraz
obejrzeli krótką część artystyczną.
Podczas
uroczystości
Koło zostało
odznaczone zbiorową Odznaką za Zasługi dla Kółek
Rolniczych. Indywidualne wyróżnienia otrzymały
członkinie koła: Janina Brodzińska, Krystyna Pelan,
Halina Zagała, Aneta Wojda, Mieczysława Delowska,
Stanisława Szota, Maria Owcarz, Barbara Szywacz,
Elżbieta Kućmierz, Maria Przybylik, Lucyna Szelong,
Marzena Szota, Zenona Grabowska, Dorota Fiutak,
Barbara Przybylik, Elżbieta Cecugowicz, Maria
Kazior. Order Serca Matkom Wsi otrzymały: Regina
Bątorek, Janina Pelan, Henryka Szota. Historię KGW
w Kidowie przedstawiamy w bieżącym numerze na
stronie 6.
Składam
serdeczne
podziękowanie
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do zorganizowania Jubileuszu KGW w Kidowie.
Za wszelką okazaną pomoc oraz uświetnienie
uroczystości swoją obecnością.
Z wyrazami wdzięczności
Przewodnicząca KGW w Kidowie
Barbara Przybylik
MSZA SAMORZĄDOWCÓW
27 lipca 201 4 piliccy samorządowcy
uczestniczyli w tradycyjnej mszy w klasztorze
oo. franciszkanów odprawionej przy ołtarzu
w Ogrodzie Różanym oraz złożyli kwiaty pod
pomnikiem ich patronki św. Kingi.
Święta Kinga urodziła się w 1 234 r.
w Ostrzyhomiu. Była córką króla Węgier Beli IV
i Marii Laskariny. Została zaręczona z księciem
sandomierskim Bolesławem, synem Leszka Białego,
a następnie poślubiona jemu według formy sponsalia
de futuro (małżeństwo w przyszłości). Była to
kanoniczna forma zaręczyn stosowana przez
dynastie panujące Europy, która pozwalała na
zaręczyny w sytuacji, gdy jeden lub oboje
małżonkowie byli niepełnoletni, czemu możliwe było
zawieranie przypieczętowanych małżeństwem
Str. 2/20
sojuszy, bez względu na wiek potomków rodu.
Według legendy Kinga zwróciła się do swego ojca,
aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności,
które niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też
służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie
tylko jednego skarbu - soli. Ojciec podarował jej
najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz.
Kinga biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój
zaręczynowy pierścień. W drodze do Polski zabrała
ze sobą doświadczonych górników węgierskich,
którym kazała szukać soli w nowej ojczyźnie.
W pierwszej wykopanej bryle soli mieli oni znaleźć
pierścień zaręczynowy Kingi. W 1 257 roku otrzymała
od męża ziemię sądecką i Pieniny. W 1 279 r. po
śmierci męża założyła i uposażyła w Starym Sączu
klasztor klarysek, w którym zamieszkała. Musiała go
opuścić pod koniec 1 287 roku, kiedy wraz z siostrami
Jolantą i Konstancją oraz siedemdziesięcioma innymi
zakonnicami uciekła przed najazdem tatarskim na
Zamek Pieniński. Zimą 1 288 powrócia do klasztoru
w Starym Sączu i mieszkała w nim do śmierci 24
lipca 1 292 r.
W 1 690 papież Aleksander VIII dokonał
aprobaty kultu bł. Kingi. W 1 71 5 r. papież Benedykt
XIII ogłosił bł. Kingę patronką Królestwa Polskiego
i Litwy. W 1 901 biskup Leon Wałęga obrał bł. Kingę
patronką diecezji tarnowskiej. 1 6 czerwca 1 999 r.
w Starym Sączu Jan Paweł II dokonał kanonizacji św.
Kingi.
1 6 stycznia 2007 r. podczas opłatkowego
spotkania miast i gmin papieskich, ks. bp Piotr Libera
ogłosił, że decyzją Stolicy Apostolskiej św. Kinga
została
ustanowiona
patronką
polskich
samorządowców. Jest ona również opiekunką
górników solnych. W ikonografii przedstawiana jest
w stroju klaryski lub księżnej, w ręku trzyma makietę
klasztoru ze Starego Sącza, czasami bryłę soli
w której bywa pierścień. [Red]
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
Informacje i aktualności
OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
9 sierpnia 201 4 r. w Sosnowcu i w Będzinie
odbyły się wojewódzkie obchody Święta Wojska
Polskiego, w których uczestniczyła delegacja
naszego Liceum Ogólnokształcącego. Obchody
rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice
Katedralnej Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu.
Po mszy w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej z Nowego Sącza, Kompanii
Reprezentacyjnej 34 DROP z Bytomia oraz Kompanii
Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji
z Katowic, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta
Sosnowca przemaszerowali na plac przed Urzędem
Poczet sztandarowy LO w Pilicy
Miasta w Sosnowcu. Druga część uroczystości miała
miejsce w Będzinie. Można tam było zobaczyć skoki
spadochronowe, pokaz musztry paradnej
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej z Nowego Sącza, występ zespołu
mażoretek "Fantazja" z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Ogrodzieńcu, koncert zespołu "Energy
Band" z Sosnowca, grupy rekonstrukcji historycznej,
pokazy w wykonaniu Jurajskiego Szwadronu
Kawalerii z Poręby oraz prezentację wojskowego
sprzętu współczesnego i historycznego, między
innymi: Czołg PT-91 „Twardy” z Bumaru Łabędy
w Gliwicach, Kołowy Transporter Opancerzony
"Rosomak" z WZM Siemianowice Śląskie, pojazd
"Hummer", Uzbrojenie pododdziałów 6 Brygady
Powietrzno-Desantowej, Czołg T-34 z Muzeum
"Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej.
LATO W PILICY
Pogoda ulitowała się nad publicznością licznie
przybyłą nad pilicki zalew. Wieszczone przez
meteorologów burze wybrały się na jakąś inną letnią
imprezę. Było wszystko to co sposród atrakcji dla
młodych i starszych na festynie być powinno.
Najpierw zaprezentowały się nasze zespoły
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dzwono-Sierbowic
Nr 6 Sierpień 201 4
Poniedziałkowy Klub Robótek Ręcznych
"Magistrala Band" i "Animal Section". W dobry nastrój
wprowadził widzów kabaret DNO. Gwiazdą wieczoru
były bawiące nas już dwudziesty czwarty rok
"Elektryczne Gitary". O strawę duchową zadbały
panie z Poniedziałkowego Klubu Robótek Ręcznych
działającego w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pilicy, które zaprezentowały piękne
wyroby rękodzieła. Była też okazja do obejrzenia
przygotowanej przez Towarzystwo Jurajskie miniwystawy "Pilica, której już nie ma" pokazującej
obiekty, które zniknęły z miejscowego krajobrazu.
Wystawę można obecnie obejrzeć w Urzędzie Miasta
i Gminy w Pilicy.
Kabaret "DNO"
Rozmowa z Kubą Sienkiewiczem, solistą
"Elektrycznych Gitar"
ANK - Czy koncert w Pilicy jest częścią większej
trasy?
KS - Przyjechaliśmy specjalnie dla Was.
ANK - Mamy w gminie szkołę nosząca imię
Henryka Sienkiewicza. Jej uczniowie nie
wybaczyli by nam gdybyśmy nie zapytali czy jest
Pan z tych Sienkiewiczów?
KS - Tak. Pokrewieństwo z pisarzem wyjaśniała mi
moja ciotka Krystyna Sienkiewicz (aktorka), ale nie
potrafię z pamięci odtworzyć tego wywodu.
Str. 3/20
Informacje i aktualności
ANK - Czy lubi Pan czytać?
KS - Lubię, jednak ze względu na to, że wiele czasu
spędzam w samochodzie coraz częściej zamiast
czytać słucham audiobooków.
ANK - Czy czytał Pan "Trylogię"?
KS - Oczywiście, że tak!
ANK - Jaką książkę zabrałby Pan na bezludna
wyspę i dlaczego?
KS - Podróże Guliwera, oczywiście w oryginale,
ponieważ zawarta jest tam cała wiedza o świecie.
ANK - Czy ma Pan świadomość, że piosenkę
"Granica", którą Pan wykonuje w swojej wersji
słuchają ludzie starsi chociaż nie jest to przecież
ta sama granica? Słuchała jej nawet moja 88letnia mama.
KS - Naprawdę? (śmiech)
ANK - Czy kiedy koncertuje Pan w jakiejś
miejscowości znajduje Pan czas na na jej
zwiedzanie? Czy zna Pan Jurę?
Nasza Pilica
prof. Zdzisław Gogoli z Instytutu Historii Uniwersytetu
Jana Pawła II w Krakowie na temat nauczania Jana
Pawła II. Po spotkaniu uczestnicy spotkania zwiedzili
kościół i klasztor oraz park pałacowy.
UROCZYSTOŚĆ W KIDOWIE
1 5 sierpnia, podczas uroczystej mszy w dniu
święta Wniebowzięcia NMP, nastąpiło przekazanie
do kościoła pw. św. Mikołaja w Kidowie sztandaru
Koła Miejsko-Gminnego w Kidowie Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Zostanie on wyeksponowany w gablocie
umieszczonej w nawie kościoła aby przypominać
kolejnym pokoleniom mieszkańców tych, którzy
walczyli o Polskę niepodległą. [Redakcja]
KS - Zazwyczaj nie ma na to czasu. Wolny tydzień
wykorzystałem jednak na poznanie okolic
jurajskiego Olsztyna.
ANK - W takim razie zapraszamy w następnym
wolnym czasie do bliższego poznania Pilicy.
Dziękujemy za rozmowę [Anna Kowalska]
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY KOSCIÓŁ
Elektryczne Gitary
SPOTKANIE III ZAKONU
28 czerwca br. w pilickim klasztorze
franciszkańskim odbyło się regionalne spotkanie
Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
czyli III Zakonu Św. Franciszka, którego początki
sięgają w Polsce roku 1 236. Obecnie liczy on blisko
1 7 tyś. członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach
działających przy klasztorach franciszkańskich
i parafiach diecezjalnych. Uroczystościom w naszym
klasztorze przewodniczył o. Edwin Kozicki, asystent
FZŚ przy pilickim klasztorze. Gości z powitał
o. gwardian Lucjan Janas. Odprawiona została msza,
po której uczestnicy spotkania wysłuchali referatu
Str. 4/20
W ogłoszonym przez Dziennik Zachodni
konkursie na kosciół w powiecie zawierciańskim
w internetowym głosowaniu czwarte miejsce (251 9
głosów) zajął kościół pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Dzwono-Sierbowicach, a szóste (1 525
głosów) Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
w klasztorze franciszkańskim w Pilicy.
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Dzwono-Sierbowicach
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
Informacje i aktualności
WYBORY SAMORZĄDOWE 201 4
są na poziomie wyników województwa śląskiego
i powiatu zawierciańskiego natomiast wyniki
egzaminu z matematyki oraz języka angielskiego są
lepsze niż wyniki średnie województwa śląskiego
i powiatu zawierciańskiego. Szczegółowe wyniki
przedstawia tabela na dole strony. [MPP]
Załącznik do Zarządzenia nr 66/14 wojewody
śląskiego z dnia 7 marca 2014 w sprawie ustalenia
liczby radnych wybieranych do rad gmin
województwa śląskiego na kadencje 2014-2018
poz.1 04 - gmina Pilica - 1 5 radnych
ROZWIĄZANIE KONKURSU
Załącznik do Zarządzenia nr 65/14 wojewody
śląskiego z dnia 7 marca 2014 w sprawie ustalenia
liczby radnych wybieranych do rad powiatów
województwa śląskiego na kadencje 2014-2018
Przygotowana przez p. Józefa Słabonia
zagadka sprawiła sporą trudność naszym
czytelnikom. Nic dziwnego, bo nie dość, że nazwa
"Most Sobieskiej" nie jest w codziennym użyciu to
sam obiekt nie stoi nad rzeką, tym samym bardziej
zasługując na nazwę wiaduktu. Chodzi o konstrukcję,
którą biegnie przejście z plebanii do kościoła farnego.
Nazwa "Most Sobieskiej" wzięła się stąd, że to Maria
z Wesslów Sobieska ufundowała drewniany mostek
umożliwiający przejście suchą nogą z plebanii nad
podmokłym niegdyś jarem z czasem zamienionym
w dzisiejszą ulicę Partyzantów. Pierwotny mostek
został rozebrany w XIX wieku i zastąpiony
zachowanym do dzisiaj obiektem murowanym.
Nagrodę książkową (do wyboru) ufundowaną przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy za
rozwiązanie otrzymuje p. Marta Witkowska.
[Redakcja]
poz.1 6 - powiat zawierciański - 25 radnych.
PSZCZELARZE
Prezes Koła Pszczelarzy w Pilicy, pan Jan
Latała, zwrócił się do nas z prośbą o apel do rolników
i działkowców, którzy prowadzą opryski. Troska
o plony nie może być śmiertelnym zagrożeniem dla
dla pszczoły miodnej, a tym samym dla chronionej
opryskami przyrody, która nie może istnieć bez
owadów. Dla wspólnego dobra prowadźmy opryski
po zakończonych lotach pszczół czyli późno
wieczorem lub wcześnie rano. [Redakcja]
EGAZMIN GIMNAZJALNY
W dniach 23-25 kwietnia 201 4 r. po raz
trzynasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów
klas trzecich gimnazjów. Egzamin składał się z trzech
części:
- część humanistyczna ( język polski, historia
i wiedza o społeczeństwie);
- część matematyczmo-przyrodnicza (matematyka,
przedmioty przyrodnicze);
- język obcy nowożytny.
W naszej gminie egzamin wypadł dość dobrze.
Wyniki egzaminu z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych
"Most Sobieskiej" w całej okazałości
Język angielski Język angielski
Historia i Wiedza
Język polski o Społeczeństwi Przedmioty Matematyka
poziom
poziom
przyrodnicze
rozszerzony
podstawowy
e
województwo
śląskie
powiat
zawierciański
gmina Pilica
69%
59%
52%
46%
68%
45%
68%
60%
53%
45%
70%
46%
66%
60%
53%
48%
72%
49%
gimnazjum
Wierbka
68%
57%
52%
51 %
67%
46%
Nr 6 Sierpień 201 4
Str. 5/20
Historia
Nasza Pilica
ZAGADKA
Gdzie znajduje się pokazany na fotografii
element i jaki związek z Pilicą mają wymienione na
nim Zakłady Mechaniczne Plage&Laśkiewicz
w Lublinie? Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres
pocztowy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Pilicy; 42-436 Pilica; ul.Zawiercianska 1 2 lub na
adres mailowy: [email protected]
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 1 5 września
201 4r. Wśród zwycięzców rozlosujemy książkę.
Zwycięzca będzie mógł wybrać jako nagrodę
"Staropolskie sylwetki pilickie XIV-XIXw." lub "Alma
Mater Cracoviensis 1 364-201 4”. [Redakcja]
HISTORIA KGW W KIDOWIE
Początek naszej działalności miał miejsce
w roku 1 91 8, kiedy to ojczyzna po przeszło 1 40
letniej niewoli odzyskała niepodległość. Na każdym
kroku pozostały wielkie zaniedbania, szczególnie
widoczne w oświacie wiejskiej. Dopiero 1 91 9 pan
Toborowicz z Biskupic zakłada szkołe podstawową.
W tym też roku organizuje się ruch ludowy, młodzi
zakładają związek młodzieży "WICI". Do związku
wstępuje cała młodzież w wieku powyżej 1 6 lat, która
liczy 80 osób. Koło młodzieży jak i szkoła działają
w bardzo trudnych warunkach, brak jest pomocy
instruktorskiej, finansowej i pomieszczenia. Zebrania
odbywają się w udostępnionej przez Jana
Grabowskiego izbie. Upór i zamysł organizatorski
sprawia, że wkrótce powstaje zespół teatralny.
Odbywa się wiele udanych przedstawień
z wyjazdami do innych miejscowości. Kwitnie
i rozwija się życie kulturalno - oświatowe, odbywają
się systematycznie odczyty, pogadanki, wycieczki
oraz wiele udanych imprez. Wiciowe hasło "SAMI
SOBIE" sprawia, że członkowie koła wyrastająna
dojrzałych działaczy społecznych i organizują
orkiestrę smyczkową, a następnie dętą. W 1 926 roku
Str. 6/20
zawiązuje się Ochotnicza Straż Pożarna, a w 1 928
Kółko Rolnicze. Młodzież bierze w posiadanie grunt
wiejski na Olszy na którym z powodzeniem prowadzi
uprawę warzyw. Plon sprzedaje, a za uzyskane
pieniądze zakupuje drzewka czereśni. Każdy
z członków otrzymuje jedno drzewko, które osobiście
sadzi i opiekuje się nim. Najpóźniej dochodzi do
zorganizowania Koła Gospodyń, gdyż kobiety
zmuszone były panującymi warunkami do
ogromnego wysiłku w celu zapewnienia swojej
rodzinie w miarę przyzwoitych warunków życia.
Zadanie to wymagało od nich bardzo wiele czasu.
Pomimo tych trudności w przekonaniu, że pomóc
mogą sobie tylko same zakładają jak się później
okazałe udane Koło. Jesienią 1 933 roku rozpoczęto
pierwsze rozmowy z mieszkańcami wsi na temat
zorganizowania Koła Gospodyń. Już zimą 1 934 roku
powiatowa instruktorka Irena Kliwiak w Domu
Ludowym przeprowadza spotkanie organizacyjne.
Początkowo wpisuje się ponad 30 gospodyń,
wybierają spośród siebie zarząd w składzie: Janina
Szota - przewodnicząca, Anna Gomułka - v-ce
przewodnicząca, Maria Paciej - sekretarz, Maria
Pelan - skarbnik. Służącą za wzór do naśladowania
była wówczas kierowniczka miejscowej szkoły pani
Stanisława Wzorkówna, osoba odznaczająca się
dużym zaangażowaniem społecznym, wielka
patriotka, która była duszą i przykładem Koła.
Zebrania Koła odbywały się systematycznie i przy
dużej frekwencji i dyscyplinie członkiń. W uprawie
warzyw było współzawodnictwo z Kołem Łobzów,
a na wystawie w Szkole Rolniczej w Trzyciążu nasze
Koło zajęło Pierwsze miejsce i zdobyło główną
nagrodę. Dobre wyniki pracy Koła Gospodyń
w Kidowie było wzorem dla sąsiednich wiosek, co
znacznie ułatwiło czonkini Marii Pelan założyć Koło
Gospodyń w Dzwonowicach, a Marii Owcarz
w Sierbowicach. Wybuch wojny w1 939 zahamowł
organizacyjną działalność Kół. Niektóre członkinie,
w tym nasze prowadziły aktywną pracę w Ludowym
Związku Kobiet u boku swych mężów - członków
BCH. Zaraz po odzyskaniu niepodległości zimą 1 946
roku został zorganizowany kurs gotowania
i pieczenia. W 1 948 roku nastąpiło reaktywowanie
Koła. Na pierwszym zebraniu wybrano nowy zarząd
w składzie: Maria Pelan - przewodnicząca, Zofia
Przybylik - sekretarz, Apolonia Jastrząb - skarbnik.
Do ważniejszych wydażeń Koła należy udział
członkiń w bardzo uroczystym Święcie Ludowym
w 1 949, które odbyło się w lesie Bukowcu. Członkinie
zaprezentowały piękną sztukę teatralną o tematyce
ludowej, po której odbyła się zabawa. Do roku 1 957
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
działalność była mniej aktywna, gdyż wieś
przeżywała w tym czasie ostry kryzys społeczno ekonomiczny. W roku 1 956 do działania przystąpiło
reaktywowane Kółko Rolnicze i to miało zasadniczy
wpływ na ożywienie działalności KGW. W tym czasie
następuje zmiana w zarządzie KGW. Teresa Pustułka
zostaje zastepcą Marii Pelanowej, Felicja Szymczyk sekretarzem, Eugenia Fiutak - skarbnikiem, a Zofia
Paciej członkiem zarządu. W następnych wyborach
sekretarzem zarządu wybrana zostaje Józefa
Kapuśniak. Taki stan zarządu utrzymuje sie do
Walnego Zebrania w dniu 8 grudnia 1 986 roku.
Następuje zmiana zarządu ze względu na stan
zdrowia - Maria Pelan zrzeka się z pełnionej funkcji
i zostaje wybrana honorową przewodniczącą. Na
przewodniczącą wybrano Barbarę Przybylik,
zastępcą zostaje Krystyna Pelan, sekretarzem Maria
Kazior, skarbnikiem Lucyna Szelong, następnie
Elżbieta Cecugowicz, a w chwili obecnej Marzena
Szota. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
wybrano Kazimierę Nowicką, a następnie Elżbietę
Kućmierz. Zarząd ten kieruje do dnia dzisiejszego.
Po roku 1 957 przyspieszone tempo działania
nadaje Kołu Gospodyń i całej wsi Kółko Rolnicze,
rozwija się mechanizacja i działalność czynów
społecznych, dzięki ich realizacji wieś szybko się
rozwija zyskując wiele znaczących obiektów
i instytucji. Tak w roku 1 970 drugiego lutego oddany
do użytku zostaje Ośrodek Zdrowia, a 7 listopada
1 971 roku zostaje oddany budynek Szkoły
Podstawowej. W latach istnienia Szkoły Podstawowej
Koło Gospodyń aktywnie wspierało rozwój placówki
oświatowej między innymi poprzez przekazanie
ufundowanego przez Wojewódzki Związek Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach
wyposażenia placu zabaw, oraz wspieranie budowy
sali gimnastycznej. Przy realizacji inwestycji
w czynach społecznych widoczny był szczególnie
przy ich wykończeniu i oddaniu duży wkład naszych
członkiń, wymagało to dużo czasu i poświęcenia.
Wyjątkowo duży wkład pracy był wniesiony przy
wykończeniu i udekorowaniu Domu Strażaka. Po
trwającej 3 lata budowie 1 8 maja 1 986 roku w dzień
Święta Ludowego, budynek ten uroczyście został
przekazany do użytku, a wieś Kidów za wielkie
zaangażowanie i wyniki w czynach społecznych
została uhonorowana przez Przewodniczącego
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach
"Wielką Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju
Województwa Katowickiego". W tym budynku Koło
znalazło wreszcie tak upragnione i oczekiwane
pomieszczenie na swą działalność. Z funduszu
Nr 6 Sierpień 201 4
Historia
Rok 1971. Stoją od lewej: Anna Pustułka, Halina
Ligęza, Zofia Przybylik, Elżbieta Pustułka.
Wiejskiego zakupiono komplety nakryć stołowych na
250 osób oraz urządzenia do kuchni wraz
z kompletem garnków. Nakrycia te wraz z salą są za
odpłatnością
wypożyczane
urządzającym
uroczystości rodzinne. Naczyniami i kuchnią opiekuję
się Regina Bątorek, następnie Janina Brodzińska,
Aneta Wojda, a obecnie Monika Czech. Z racji
posiadania tej sali i nakryć z urządzeniami bardzo
dużo czasu musimy poświęcać na obsługę
okolicznościowych imprez, które się tu odbywają.
Między innymi Nasze Koło było współorganizatorem
gminnego Święta Kobiet w 1 987 roku. Mając już
warunki organizujemy uroczystość 55 rocznicy
założenia Koła, 50 rocznicy powstania Batalionów
Chłopskich, 60 rocznicy utworzenia Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej Pilica, a w ostatnich latach
Ostatkowe Biesiady KGW. Od 1 987 do 2000 roku
organizujemy bale sylwestrowe, które cieszą się
olbrzymią popularnością, a uzyskany z nich dochód
przeznaczamy na unowocześnienie wyposażenia
kuchennego, a także przeznaczmy na zakup strojów
regionalnych którymi są stroje krakowskie bronowickie. Posiadane stroje pozwalają nam na
godne reprezentowanie naszej miejscowości
w przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Szczekocinach, w którym to zdobywamy
wyróżnienie. Panie z Koła w Kidowie również biorą
udział w obchodach dwusetnej rocznicy Bitwy pod
Racławicami. Koło Gospodyń od początku istnienia
dbało o kultywowanie tradycji ludowych czym dawało
wyraz między innymi uczestnictwem w corocznych
Świętach Ludowych, Dożynkach parafialnych oraz
Powiatowych, a także jasnogórskich. Bierzemy
również udział w każdej uroczystości kościelnej
zaznaczając tym samym nasze oddanie wobec wiary
Ojców Naszych.
Warto tutaj zaznaczyć naszą aktywność
w przygotowania i wprowadzeniu nowego dzwonu co
zostało docenione i uhonorowane przez księdza
Str. 7/20
Historia
proboszcza. Panie chętnie biorą także udział
w
licznych
wycieczkach
krajoznawczych
i kulturalnych odwiedzamy między innymi: Panoramę
Racławicką, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu,
Zakopane, Góry Swiętokrzyskie, Kraków, wystawę
kwiatową w Chorzowie. Zorganizowane zostają
również wyjazdy do: cyrku, na występ Zespołu
Mazowsze, do Teatru im. Wyspiańskiego
w Katowicach, zamku w Pszczynie.
Nasza Pilica
zdrowej żywności oraz udział w różnych konkursach
kulinarnych. Warto nadmienić, iż Panie z naszego
koła były delegatkami na dwunasty Krajowy Zjazd
Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych, a także liczne grono Naszych członkiń
uczestniczyło w kongresie kół gospodyń wiejskich
w Licheniu.
Obecnie koło liczy 41 Pań w tym 11 seniorek,
a część strojów, które obecnie są w naszym
posiadaniu zostały zakupione ze środków unijnych
poprzez Śląski Urząd Marszałkowski oraz środków
pochodzących z budżetu Gminy Pilica.
[Opracowała: Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Kidowie Barbara Przybylik]
POWSTAŃCZE ŚLADY
Koło Gospodyń Wiejskich Kidów - 2014
Dziedzictwo kulturowe Naszego Regionu
miałyśmy okazję zaprezentować również w naszej
stolicy, gdzie w naszych strojach regionalnych
zwiedzałyśmy m.in. Gmach Sejmu, Starówkę,
Łazienki czym zaskarbiłyśmy sobie ogromną
sympatię warszawiaków. Działalność koła gospodyń
to nie tylko liczne zabawy i wycieczki, jako kobiety
i matki jesteśmy wrażliwe na ludzką krzywdę.
Z własnych środków zostały zakupione środki
pomocowe dla osób, które zostały dotknięte
powodzią. Przy pomocy oraz zaangażowaniu
mieszkańców Kidowa ufundowałyśmy książeczkę
oszczędnościową dla dwuletniego Łukasza
Kucharskiego po śmierci jego rodziców. Książeczka
zostanie mu uroczyście przekazana po skończeniu
1 8- tych urodzin. Pamięć ludzka bywa ulotna,
a wydarzenia zapisane na kartach historii z czasem
blakną. Dlatego też z naszej inicjatywy zostały
posadzone Dęby Pamięci ku czci pomordownym na
ziemi Katyńskiej oficerom pochodzącym z naszego
terenu, które mają przypominać przyszłym
pokoleniom o minionych czasach. Przy współudziale
innych organizacji wiejskich oraz mieszkańców
została odnowiona kapliczka Św. Jana Nepomucena,
do której Kółko Rolnicze na miejsce skradzionej
figury ufundowało nową. Dzięki znakomicie
układającej się współpracy ze Śląskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego zostały zorganizowane liczne
pokazy i szkolenia, między innymi kurs haftu
tradycyjnego, pokaz z zakresu przygotowywania
Str. 8/20
Sierpień to miesiąc,w którym nie sposób nie
poruszyć tematu Powstania Warszawskiego.
Uczestnikiem powstania był Antoni Piotrowski
ps."Aktor" ( ur. 29.6.1 907 w Wierbce). W powstaniu
walczył na Sadybie Oficerskiej i na Mokotowie. Pod
koniec sierpnia dostał się do niewoli. Więziony był
w Gross Rosen i Mauthausen gdzie 26 grudnia 1 944
r. został zamordowany. Po upadku powstania do
Pilicy trafiła duża grupa warszawiaków wysiedlonych
ze stolicy. Jan Ebert ps. „Ryś” (strzelec, pułk
„Baszta”) tak wspomina pobyt na naszej ziemi: (Q)
Wysadzono nas w Wolbromiu (...) Stamtąd autor
trafił do pałacu w Wierbce. (...) , w którym się urodziła
i mieszkała koleżanka z pensji mojej mamy – tam
mieszkaliśmy do przyjścia bolszewików (...) Potem,
jak Rosjanie wstąpili, to mama zaczęła pracować też
nad Pilicą. Między Wierbką a miastem Pilica był młyn
należący do pana Gruszczyńskiego, który był
prawnikiem. Mieszkał w Krakowie, ale w czasie wojny
przeniósł się z rodziną do młyna i jakoś bidowali.
Mama uczyła francuskiego jego córki i jeszcze jakąś
dziewczynę z okolicy. Też się tam uczyłem. To trwało
parę miesięcy. Potem był powrót do Warszawy.... Pod
koniec 1 944r. przybyła do Pilicy śpiewaczka Opery
Warszawskiej, Barbara Kostrzewska. W czasie wojny
występowała w repertuarze operetkowym i rewiowym
w teatrach Warszawy i Krakowa. Należała do AK,
gdzie była łączniczką i sanitariuszką. W Pilicy dała
kilka występów przy akompaniamencie organisty
klasztoru. Od 1 947 r. była m.in. solistką Opery
Śląskiej w Bytomiu, Teatru Wielkiego w Poznaniu,
Opery Narodowej w Warszawie i dyrektorem
Operetki Dolnośląskiej we Wrocławiu. Zmarła
1 4.1 0.1 986 w Warszawie. [AK]
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
SŁYNNI PILICZANIE URODZENI W SIERPNIU
ALEKSANDER ROTHERT
Urodził się 1 3.
sierpnia 1 870r. w Pilicy.
Był synem bankiera
Gustawa
Adolfa
Rotherta,
dyrektora
Banku
Handlowego
w Rydze i Anieli
Strońskiej. W 1 888r.
ukończył szkołę średnią
w Rydze. W latach 1 889
- 1 993 studiował na
kierunku mechanicznym
na
Politechnice
w Rydze. W latach 1 893
- 1 894 odbył studia w Darmstadt pod kierunkiem
prof. elektrotechniki Erasmusa Kittlera. W latach
1 894 - 1 897 był kierownikiem laboratorium w Tow.
Kom. Zakładów W. Lahmeyera we Frankfurcie
n/Menem.W 1 896 r. opatentował twornik prądu
stałego z amperozwojem. W latach 1 897-1 908
pracował na kierowniczych stanowiskach w Fabryce
"Fabius Henrion" w Nancy, Compagnie Internationale
d'Electricité w Liege, Tow. W. Lahmeyera w Moskwie,
The British Electric Plant Co. w Alloa, Compagnie
Centrale d'Electricité w Moskwie, Tow. Elektr.
Westinghouse'a. W latach 1 908 - 1 91 5 był
profesorem budowy maszyn elektrycznych
i projektowania elektrowni w Politechnice Lwowskiej.
W latach 1 904 - 1 91 4 był członkiem Stowarzyszenia
Inżynierów Elektryków (IEE) w Londynie. Od roku
1 909 zajmował się zasadami naukowej organizacji
produkcji, m.in. kalkulacji przemysłowej i systemami
płac podnoszącymi wydajność robotnika.od 1 91 6 do
1 926 pracował kolejno w Fabryce "SiemensSchuckerta" w Petersburgu, oddziale Zakładów AEG
w Charkowie, Fabryce "Hirszberg i Wilczyński"
w Łodzi.
Tow. Zakładów "L. Zieleniewski"
w Krakowie. W roku 1 925 uzyskał tytuł doktor
honoris causa Politechniki Warszawskiej. W latach
1 927 - 1 928 był wykładowcą w Wyższym Studium
Handlowym w Krakowie a w latach 1 929 - 1 937
profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Był współzałożycielem i dyrektorem Polskiego
Towarzystwa Elektrycznego w Warszawie,
założycielem i sekretarzem Wydziału Mechanicznego
Akademii Nauk Technicznych w Warszawie,
członkiem - założycielem Instytutu Naukowej
Organizacji
w
Warszawie,
członkiemkorespondentem
Elektrotechnisches Verein
w Berlinie, członkiem Wydziału Nauk Technicznych
Nr 6 Sierpień 201 4
Historia
Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz
przewodniczącym Państwowej Komisji Ankietowej
ds. Badania Warunków i Kosztów Produkcji. Zmarł: 4
marca 1 937 w Warszawie. [AK]
MARIA MAGDALENA EPSTEIN
Maria
Epstein
urodziła się 2 sierpnia
1 875 r. na zamku
w Pilicy. Była córką
przedsiębiorcy Leona
Epsteina i Marii ze
Skarżyńskich. W Pilicy
spędziła pierwsze lata
dzieciństwa. Na skutek
krachu
finansowego
ojciec Marii utracił część
majątku. Uległ paraliżowi. Rodzina sprzedała
Pilicę prze- nosząc się
do Krakowa. Maria w wieku 1 8 lat wstąpiła do
filantropijnego Stowarzyszenia Panien Ekonomek św.
Wincentego a Paulo zajmując się pomocą dla
ubogich. W 1 905 roku została przewodniczącą tego
stowarzyszenia. Wraz z grupą kilku młodych kobiet
zorganizowała zakład ambulatoryjny w pomieszczeniach klasztoru Sióstr Miłosierdzia, który,
poszerzony o salkę operacyjną i szpitalik, obsługiwał
bezpłatnie ubogich. W 1 91 0r. utworzyła Szkołę
Pielęgniarek Zawodowych Stowarzyszenia Pań
Ekonomek św. Wincentego a Paulo. Odbyła podróż
naukową po szkołach i klinikach francuskich,
angielskich, belgijskich i austriackich. W 1 91 3 r.
uzyskała patent dyplomowanej pielęgniarki i została
dyrektorką szkoły. W okresie I wojny światowej
zorganizowała kursy sanitarne. Od listopada 1 91 4
roku do stycznia 1 91 5 roku przebywała na froncie
oraz pracowała na rzecz Książęco-Biskupiego
Komitetu Pomocy w Krakowie organizując grupy
pielęgniarskie wysyłane do poszczególnych ognisk
epidemicznych. W roku 1 91 6 wznowiła działalność
szkoły pielęgniarskiej, którą prowadziła do 1 920 roku.
Po wojnie uczestniczyła w powstaniach śląskich.
W 1 924 r. doprowadziła do umowy między Fundacją
Rockefellera a Uniwersytetem Jagiellońskim
w sprawie utworzenia w Krakowie Uniwersyteckiej
Szkoły Pielęgniarek, zwanej później Uniwersytecką
Szkołą Pielęgniarek i Higienistek, będącej
autonomicznym studium Wydziału Lekarskiego.
Została wysłana przez Fundację Rockefellera na pół
roku do Francji, Anglii, Belgii i Austrii, by poznać
organizację i programy szkół pielęgniarskich. Szkołą
Str. 9/20
Historia
Nasza Pilica
kierowała do końca 1 930 roku kiedy to z uwagi na
brak środków finansowych, placówka została
zamknięta. W wieku 56 lat wstąpiła do klasztoru
mniszek dominikańskich w Krakowie na Gródku jako
siostra Magdalena Maria. W roku 1 942 uległa
paraliżowi. Zmarła 6 września 1 947 roku. Pochowana
została na Cmentarzu Rakowickim w grobowcu
zakonnym.
Proces beatyfikacyjny Siostry Magdaleny Marii
Epstein rozpoczął się 30 września 2004. [AK]
HISTORIA OSP SZYCE
GCBA 9/16 - Jelcz 420 "Hydromil" z OSP Szyce
w okolicach Kuźni Raciborskiej (sierpień-wrzesień
1 992) oraz Klucz. W 1 999 r. otrzymano samochód
bojowy Jelcz - Steyr, który po przerobieniu na
beczkowóz służy do roku 201 4 kiedy to OSP
otrzymała nowy średni samochód gaśniczy (GBA
3/1 6/4) marki Mercedes Benz Atego 1 629. Poprzedni
samochód Jelcz przekazano OSP w Sierbowicach.
Od 2000 r. jednostka należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2001 r. OSP Szyce
otrzymała sztandar. Obecnie jednostka liczy 33
członków, w tym 5 honorowych. [MPP]
SPROSTOWANIE
W dodatku do lipcowego numeru jakim był
Plan Pilicy znalazł się błąd drukarski.
W opisie kościoła św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty w języku polskim, angielskim oraz
niemieckim jest (... ) nagrobek Elżbiety z 1555 roku
(...), a powinno być (... ) nagrobek córki Elżbiety,
Katarzyny z 1555 roku (...). Naszych czytelników
przepraszamy i dziękujemy za wypatrzenie błędu.
[Redakcja]
WIERSZ O ANNIE KUBICZKOWEJ
Uzupełniając informacje z numeru 5 naszej
gazety przedstawiamy zarys historii OSP Szyce.
Założycielami straży byli Stanisław Szycowski,
Piotr Kaczmarczyk, Jan Sendra, Piotr Latacz, Piotr
Kowalczyk, Franciszek Zawadzki, Jan Grzesiak
i Stanisław Więckowski. 9 grudnia 1 927
r.Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szycach zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń
województwa kieleckiego.
Wyposażenie jednostki stanowiła przewożona
na wozie konnym pompa ręczna oraz bosaki i topory.
Sprzęt przechowywano w prywatnej zagrodzie.
W roku 1 930 na uroczystościach w dniu św.Floriana
strażackich jednostkę reprezentowało 1 7 druhów.
Pierwsze informacje o działaniach gaśniczych
pochodzą z roku 1 932 i dotyczą pożarów w Szycach:
1 3 maja pożar domu, 1 6 maja pożar stodoły, 4
czerwca pożar stodoły. W tym samym roku, 21
sierpnia, strażacy z Szyc uczestniczyli w zawodach
rejonowych. W latach 1 978-1 983 trwała budowa
remizy w czynie społecznym. Jednostka otrzymała
wóz strażacki Jelcz. W kolejnych latach jednostka
uczestniczyła m.in. w gaszeniu pożarów lasów
Str. 1 0/20
Wyróżnienie otrzymane przez p. Stefanię
Kubiczek, o którym pisalismy w nr 5 skłoniło Sławka
Woźniczko do napisania wiersza.
Ten własnie godzien, kto na obcym progu
Nie bacząc na to jak się czasy zmienią
Polski język ludziom i modlitwę Bogu
Kolejnym pokazuje w życiu pokoleniom.
I polską mowę naszym córkom, synom...
Co brzmiała w świecie, gdy podły czas naglił
Pod Savannah, Bredą czy Monte Cassino
Jak orła krzyk w górach, jak świst polskiej szabli.
Nie musimy od innnych narodów pożyczać
W przeszłości pamięcią, a w przyszłosci sercem
Mając Kochanowskiego, Reja, Sienkiewicza
Nieważna jest strona i nieważne miejsce.
Za to, że w Polsce i na obcej ziemi
Ciagle wspomagasz czystym, polskim słowem
Duchem, sercem i myślą razem połączeni
W ukłonie szacunku pochylamy głowę.
Nawet sobie nie zdajemy sprawy jak czesto
w naszym życiu jesteśmy zwykłymi bohaterami.
Sławek Woźniczko. Pilica. 7 czerwca 2014
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
Informacje kulturalne
PATRIOTYZM LOKALNY
Mamy nadzieje, że podobnie jak młoda
mieszkanka Wierbki ocenia rodzinne miejscowości
większość mieszkańców naszej gminy. Zapraszamy
Was do przedstawiania swoich przemyśleń w tym
zakresie, niekoniecznie w formie rymowanej.
i dowód na to, że nikt nikogo nie może mieć na
własność a co najważniejsze, jak trudno jest umieć
to przerwać.
Prawdziwa opowieść brazylijskiej prostytutki,
ujęta piórem filozofa. Książki Coehlo stawiane są za
wzór do naśladowania. Przeczytaj „Jedenaście
minut” i zdecyduj czy polecisz to swojej córce, czy
jest już gotowa na taki tematQ[IS]
POŻEGNANIE
„ Śpieszmy się kochać
ludzi tak szybko odchodząE ”
5 sierpnia 201 4 roku
zmarła Barbara Płatek emerytowany nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 4 w Sławniowie.
Jeszcze niedawno rozma wiałyśmy o dobrych
wynikach sprawdzianu naszych uczniów, o trudnej
sytuacji szkoły i niepewnym losie nauczycieli
likwidowanej placówki. Jak zwykle usłyszałam słowa
otuchy od Pani Basi „ Jakoś to będzieE ” I nagle
wiadomość o śmieciQ Ostatnie pożegnanie.
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Jak napisać w paru zdaniach
o czym jest „Jedenaście minut” Paula
Coelho? Nie da się. Zapisanie tego,
co ustaliłyśmy na spotkaniu DKK
zajęło bardzo dużo miejsca. A przecież prostytucja to
temat tabu. O tym się nie mówi, budzi obrzydzenie
i spycha Córy Koryntu na margines społeczny. Ale
czy wiecie, że Wasze córki też sięgają po tą książkę?
Pytają o nią z wypiekami na twarzy?
Maria - bohaterka, już w najmłodszych latach
odkryła swój seksualizm. Młodzieńcza naiwność
doprowadziła ją do sprzedaży własnego ciała ale co
przez to odkryła? Swoje doświadczenia zapisywała
w pamiętniku i nie jest to przewodnik po tym jak
zadowolić klienta. To jej własna walka o miłość,
tożsamość, zrealizowanie planu powrotu do domu
Nr 6 Sierpień 201 4
Mgr Barbara Płatek nie od razu w swym
dorosłym życiu chciała być nauczycielką, najpierw
studiowała ekonomię i przez 8 lat pracowała
w Zakładach „Polam-Ospel” w Wierbce. Po
ukończeniu studiów z nauczania początkowego
wdrażała się sumiennie w tajniki pracy nauczyciela.
Swoje pierwsze doświadczenie zdobywała od 1 989
roku w Szkole Podstawowej w Dobrakowie, a od 1
września 1 990 r. w Szkole Podstawowej w Sławniowie. Pracowała w nauczaniu początkowym, a jako
bibliotekarka rozbudzała w uczniach zamiłowanie do
czytania książek. Współpracowała również
z Miejsko-Gminną Biblioteką w Pilicy. Przez kilka lat
wspierała i organizowała pracę Ogniska
Wychowawczego przy Szkole w Sławniowie.
Niezapomniane będą wyróżnione inscenizacje
w
Powiatowym
Przeglądzie
Świetlic
Środowiskowych. Zawsze sumienna, taktowna,
obowiązkowa, skora do pomocy i współpracy
z innymi. Dwa lata temu Pani Barbara Płatek odeszła
na zasłużoną emeryturę.
Serdeczna pamięć będzie trwała w sercach nie
tylko najbliższych, ale i uczniów, którym poświęciła
swoje życie. [Tekst oraz zdjęcie Małgorzata
Sapiechowska]
Str. 11 /20
Powieść
Nasza Pilica
zwabione hałasem. Elf prawie stracił nadzieję, gdy
jego oczom ukazało się wyjście z podziemi. Nie
zastanawiając się długo pobiegł w jego stronę
wyrywając z siebie resztki sił, mając nadzieję, że na
zewnątrz będzie w stanie oddać celne, ratujące jego
życie strzały, przeszywające cielska potworów.
Podążając w mrokach pradawnego przejścia,
czując wilgoć na twarzy i ogarniający go strach,
powoli posuwał się naprzód w głąb Tsae’rakh. Mijając
kolejne korytarze i ciasne tunele Valandil czuł, że coś
lub ktoś go obserwuje, lecz nawet z elfickim
wzrokiem był on bezradny w ciemnościach, które tam
panowały. Z każdym stawianym krokiem słyszał
niepokojące szmery, kapiącą wodę i zgrzytanie
kamyków pod jego butami. Przemierzając podziemia
Tsae’rakh stracił rachubę czasu, nie wiedział jak
długo już idzie, a czas spędzony w tamtym miejscu
niezwykle mu się dłużył. Blisko 1 0 godzin walki
z ciemnościami zdawało się go dusić, wtem poczuł
świeże powietrze, nie widział jeszcze wyjścia, lecz
był pewien, że się do niego zbliża. Przyśpieszył więc
kroku i przez radość, którą czuł, wiedząc, że niedługo
ujrzy niebo zapomniał o niebezpieczeństwach tego
miejsca i nie zauważył przepaści, w kierunku której
zmierzał. Ogromny, jaskiniowy kanion miał stać się
grobowcem elfa .W ostatnim momencie, gdy stawiał
krok w urwisko, zorientował się, że nie widzi gruntu
pod nogami, szybkim ruchem cofnął się i odetchnął
z ulgą. Widział tylko małe światło lecące w dół.
Ostatnia pochodnia, którą miał obijała się o ściany
urwiska, aż w końcu uderzyła prosto w setki
szkieletów leżących na dnie od setek lat. Kilka chwil
na złapanie oddechu.
- Jak teraz trafię do wyjścia? - pomyślał.
Valandil zerwał z siebie pelerynę, owinął wokół
sztyletu i próbował odpalić znalezionym krzesiwem.
Gdy sztylet rozbłysnął światłem, przed Valandilem
ukazała się sylwetka dużo potężniejszego od niego
stworzenia, trzymającego w łapach wielki młot
i patrzącego mu prosto w twarz. Potwór był dwa razy
większy od elfa, miał brązowo-zieloną skórę
i niezwykle umięśnione cielsko. Ślina kapiąca z jego
pyska zgasiła jedyne źródło światła elfa. Przerażony
Valandil zaczął uciekać w stronę, w którą prowadził
go węch, mając nadzieję, że lada chwila ukaże się
przed nim wyjście z Tsae’rakh. Kiedy biegł, oglądał
się co chwilę za siebie by ujrzeć jedynie ciemność.
Tylko szczęście mogło go uratować. Po chwili do
wielkiego ogra dołączyły jeszcze dwa, które zostały
Str. 1 2/20
Gdy wydostał się z jaskini, pobiegł w stronę
lasu, szukając najlepszego pola walki. Biegł przez
polanę i gdy już prawie dobiegł do linii drzew, potknął
się o kamień, którego nie zauważył w pośpiechu.
Jeden z ogrów zdążył go dogonić, już brał zamach
masywnym młotem, gdy Valandil usłyszał świst
strzały, która wbiła się prosto w oko potwora, który
padł na ziemię. Elf podniósł się, doskoczył do stwora
i wbił mu szybkim ruchem sztylet w kark, a kątem oka
ujrzał, że dwa pozostałe stwory się zbliżają. Nagle
z lasu wybiegło kilkunastu elfów, zaczęli strzelać
z łuków, a kilku ruszyło w ich stronę z halabardami.
Było słychać dźwięk napinanych cięciw, świst strzał
i okrzyki bojowe w prastarym języku elfów . Chwilę
później było po wszystkim, łuki wystarczyły by
powalić dwa potwory na ziemię. Valandil był przez
chwilę zmieszany, próbował uzmysłowić sobie co się
właśnie stało. Po kilku minutach, gdy wszyscy doszli
do siebie dowódca oddziału – Gwaelon, podszedł do
wycieńczonego biegiem elfa.
- Valandilu, co ty tutaj robisz? – spytał
zaciekawiony. Na język nasuwało mu się wiele pytań,
ale wolał to na razie przemilczeć.
- Mam pewną sprawę do załatwienia
i poszukuję konia. Słyszałem, że patrolujecie okolicę
i chciałem was znaleźć, jednak wam udało się
znaleźć mnie. – odpowiedział Valandil z lekkim
uśmiechem na twarzy, kropla potu spływała po jego
czole, wiedział, że gdyby nie oddział Gwaelona,
mógłby już nie żyć.
- Dobrze, chodźmy do obozowiska, zobaczę
co mogę dla ciebie zrobić – odrzekł Gwaelon, po
czym zaczął iść w stronę lasu – Coś się dzieje
Valandilu, zwierzęta stały się niespokojne, widujemy
coraz więcej goblinów, choć nigdy nie zapuszczały
się w te rejony.
- Ingemon mnie przysyła, mam śledzić grupę
tych plugawych stworzeń, uważa, że to może mieć
jakiś związek z narastającym niepokojem, muszę tam
dotrzeć jak najszybciej Gwaelonie.
[Ciąg dalszy w następnym numerze]
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
Zaproszenia
KONKURS STRAŻACKI
"Dziennik Zachodni" ogłosił plebiscyt na
najsympatyczniejszą jednostkę OSP w powiecie
zawierciańskim należącą do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
Głosować można do 1 5 września 201 4 r. na
kuponach zamieszczanych w dodatku
zawierciańskim do DZ w dniach 1 4, 22 i 29
sierpnia oraz 5 września 201 4.
Naszą gminę reprezentują jednostki OSP
z Dobrakowa, Kleszczowej, Pilicy, Szyc i Wierbki.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN AMATORSKICH
W dniu 26 lipca 201 4 r. odbył się turniej piłki
nożnej 6-osobowowych drużyn amatorskich
zorganizowany przy okazji festynu "Lato w Pilicy"
Pomysłodawcami oraz inicjatorami turnieju byli Piotr
Skotarek oraz Damian Musialski. Sponsorem turnieju
był UMiG w Pilicy. Klasyfikacja końcowa drużyn:
1 . Czerwone Diabły
2. Anabolix
3. Policjanci
4. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dzwono-Sierbowice
TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY OKRĘGOWEJ
Jednostki OSP z gminy Pilica włączone w KSRG
przed wspólnym wyjazdem na Ćwiczenia
Odwodowej Kompanii Gaśniczej nr 15 "Kostkowice 2010"
Szyce, 17 kwietnia 2010
Nr 6 Sierpień 201 4
30.08.201 4 godz. 1 7:00
• Piliczanka Pilica - Przemsza Klucze
06.09.201 4 godz. 1 7:00
• Zieleńczanka Zielonki - Piliczanka Pilica
1 3.09.201 4 godz. 1 6:30
• Piliczanka Pilica - IKS Olkusz
21 .09.201 4 godz. 1 6:30
• Trzy Korony Żarnowiec - Piliczanka Pilica
27.09.21 04 godz. 1 6:00
• Piliczanka Pilica - Clepardia Kraków
04.1 0.21 04 godz. 1 5:30
• Bronowianka Kraków - Piliczanka Pilica
Str. 1 3/20
Zaproszenia
Studio Muzyki JURAPRIM ogłasza zapisy na
rok szkolny 201 4/201 5 w zakresie nauki gry na
instrumentach oraz śpiewu. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września 201 4 r. o godz. 1 9:1 5
w MGBP w Pilicy. Kontakt: tel. 797 383 895.
Nasza Pilica
Ze względu na cykl wydawniczy gazety
informacja o lokalizacji imprezy zostanie podane na
plakatach oraz na stronach internetowych UMiG
i MGBP w Pilicy.
Zarząd jednostki OSP w Kocikowej ma
zaszczyt zaprosić mieszkańców gminy Pilica na
uroczystość przekazania strażnicy OSP
w Kocikowej, która odbędzie się 30.08.201 4 r.
Porządek uroczystości:
1 2.30 zbiórka jednostek OSP
1 3.00 Uroczysta msza św.
Raport i wciągniecie flagi państwowej na maszt
Powitanie zaproszonych gości
Przedstawienie historii OSP w Kocikowej
Poświęcenie i przekazanie strażnicy OSP
w Kocikowej
Wręczenie okolicznościowych dyplomów
i upominków dla zasłużonych strażaków
Wystąpienia zaproszonych gości
Zakończenie oficjalnych uroczystości
Festyn Rodzinny
Str. 1 4/20
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
Kalendarium
KALENDARIUM
W ŚWIECIE
Bywa czasem, że sierpień minie, a stary gruby pień
lata rodzi z przyzwyczajenia jeszcze dalej, pędzi ze
swego próchna te dni-dziczki, dni-chwasty, jałowe
i idiotyczne, dorzuca na dokładkę, za darmo, dnikaczany, puste i niejadalne – dni białe, zdziwione
i niepotrzebne.
Autor: Bruno Schulz - "Noc wielkiego sezonu"
z cyklu opowiadań "Sklepy cynamonowe"
Gdy po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, zima
twarda i z wielkim śniegiem chodzi.
Gdy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko
mija.
• 480 p.n.e. 9 sierpnia – II wojna grecko-perska:
rozpoczęła się bitwa pod Termopilami.
• 79 n.e. - 24 sierpnia wybuch Wezuwiusza niszczy
Pompeje i Herkulanum.
• Ok.352-366 n.e. - 5 sierpnia, za czasów papieża
Liberiusza Matka Boża ukazała się w wizji sennej
patrycjuszowi Janowi i jego małżonce wyrażając
życzenie, aby tam, gdzie znajdą po przebudzeniu
śnieg, zbudowali kościół ku jej czci. Taki był
początek bazyliki Santa Maria Maggiore. Kopia
słynnego obrazu Matki Bożej z tej świątyni znajduje
się klasztorze oo. franciszkanów.
• 1 382 - 9 sierpnia książę Władysław Opolczyk
ufundował klasztor paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie.
• 1 456 - 24 sierpnia ukończono pierwszy druk Biblii
Gutenberga.
• 1 572 - Noc 23/24 sierpnia w Paryżu, podczas tzw.
noc św. Bartłomieja, doszło do pogromu hugenotów
• 1 599 - 25 sierpnia wydano drukiem Biblię
w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.
• 1 609 - 25 sierpnia Galileusz zademonstrował
Wenecjanom swój pierwszy teleskop.
• 1 654 - 1 2 sierpnia z terenu Polski widoczne było
całkowite zaćmienie Słońca.
• 1 675 - 1 0 sierpnia król Anglii Karol II Stuart założył
obserwatorium astronomiczne w Greenwich.
• 1 793 - 1 0 sierpnia otwarto muzeum w Luwrze.
• 1 772 - 1 3 sierpnia podczas konfederacji barskiej
wojska rosyjskie zdobyły Jasną Górę. Zdarzenie to
jest przyjmowane za koniec walk .
• 1 794 - 1 6 sierpnia w czasie insurekcji
kościuszkowskiej w Warszawie wprowadzono do
obiegu pierwsze polskie banknoty.
• 1 811 - 21 sierpnia w Reszlu została spalona na
stosie Barbara Zdunk, ostatnia w Europie
czarownica.
• 1 834 - 1 sierpnia Senat Wolnego Miasta Krakowa
Nr 6 Sierpień 201 4
zakazał wypasu bydła na Plantach.
• 1 856 - 7 sierpnia do Australii przybyli pierwsi
polscy osadnicy.
• 1 858 - 5 sierpnia pomiędzy Europą a Ameryką
Północną został przesłany pierwszy telegram.
• 1 858 - 1 6 sierpnia Królowa brytyjska Wiktoria
i prezydent USA James Buchanan oficjalnie
zainaugurowali działalność transatlantyckiego kabla
telegraficznego,
wymieniając
telegramy
z pozdrowieniami. Miesiąc później kabel, wskutek
zastosowania zbyt wysokiego napięcia, uległ
zniszczeniu.
• 1 861 - 1 sierpnia w brytyjskim dzienniku The Times
została opublikowana pierwsza na świecie prognoza
pogody
• 1 887 - 1 9 sierpnia całkowite zaćmienie Słońca,
przedostatnie spośród dotychczas widocznych
w Polsce, które zainspirowało Bolesława Prusa przy
pisaniu Faraona.
• 1 893 - 1 4 sierpnia w Paryżu rozpoczęto
wydawanie pierwszych na świecie tablic
rejestracyjnych.
• 1 901 - 1 9 sierpnia poświęcono krzyż na
Giewoncie.
• 1 91 3 - 1 9 sierpnia francuz Adolphe Pégoud
wykonał pierwszy skok ze spadochronem z pokładu
samolotu.
• 1 939 - 27 sierpnia w rozegranym w Warszawie
towarzyskim meczu piłkarskim Polska pokonała
Węgry 4:2. Był to ostatni mecz reprezentacji Polski
przed II wojną światową.
• 1 939 - 23 sierpnia ministrowie spraw
zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von
Ribbentrop podpisali w Moskwie radzieckoniemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym
protokołem dodatkowym, dzielącym Europę
Wschodnią na strefy interesów.
• 1 939 - 25 sierpnia – do Gdańska pod pretekstem
kurtuazyjnej wizyty przypłynął niemiecki szkolny
okręt liniowy Schleswig-Holstein.
• 1 944 - 1 sierpnia 1 7:00 (Godzina "W") wybuchło
powstanie warszawskie.
• 1 945 - 6 sierpnia o 8:1 6 czasu miejscowego
eksplodowała nad Hiroszimą bomba atomowa "Little
Boy", zrzucona z amerykańskiego bombowca
Boeing B-29 Superfortress "Enola Gay". 1 6 sierpnia
- Polska podpisała ze ZSRR układ ostatecznie
regulujący kształt granicy wschodniej.
• 1 955 - 27 sierpnia ukazało się pierwsze wydanie
"Księgi Rekordów Guinnessa".
• 1 956 - 26 sierpnia na Jasnej Górze z udziałem
około miliona wiernych złożone zostały
Jasnogórskie
Śluby
Narodu
Polskiego,
Str. 1 5/20
Kalendarium
Nasza Pilica
zredagowane przez internowanego prymasa
kardynała Stefana Wyszyńskiego.
• 1 961 - 25 sierpnia rozpoczął się I Międzynarodowy
Festiwal Piosenki w Sopocie.
• 1 963 - 20 sierpnia w Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy
polski laser.
• 1 979 - 1 2 sierpnia IBM wprowadził na rynek
pierwszy model komputera osobistego.
• 1 980 - 1 4 sierpnia rozpoczęły się strajki na
Wybrzeżu. Stanęła Stocznia Gdańska.
• 1 982 - 1 9 sierpnia – Rozpoczęła się misja statku
Sojuz T-7 z drugą w historii kosmonautką Swietłaną
Sawicką.
• 1 986 - 1 0 sierpnia otwarto symboliczny Cmentarz
Ofiar Gór w Karkonoszach.
• 1 989 - 1 sierpnia zniesiono kartki na mięso.
• 1 997 - 1 2 sierpnia – Na warszawskim Służewcu
odbył się pierwszy polski koncert grupy U2.
• 1 999 - 22 sierpnia – W Sopocie odbył się jedyny
polski koncert Whitney Houston.
• 201 0 - 6 sierpnia Bronisław Komorowski został
zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. [Joanna
Bzdęga]
W PILICY
• 1 638 - 26 sierpnia Stanisław Warszycki wydał
przepisy dla szpitala dla ubogich ustanawiając
prowizora wybranego z spośród pilickich mieszczan,
który wybierał spośród ubogich z dóbr pilickich,
kandydatów do szpitala.
• 1 691 - 1 sierpnia Michał Warszycki, zapisał
ks. Kazimierzowi Fabjanowi Dobrakowskiemu i jego
następcom zapisał sadzawkę pod górą św. Piotra
między młynem zw. Grzesikowskim i stawem
zwanym Prelny.
• 1 707 - Wkrótce po 27 kwietnia zmarła właścicielka
Pilicy Domicela z Wierzbowskich Męcińska. Ciało
przewiezione zostało na Jasną Górę, ale o.o. paulini
czekali z pogrzebem na pokrycie kosztów pochówku
wyliczonych na 5 000 złp. Dopiero 24 lipca
przybył na Jasną Górę pasierb Józef Męciński
i wyznaczył datę pogrzebu na 8 sierpnia.
• 1 739 - 5 sierpnia ks. kardynał Jan Aleksander
Lipski delegował ks. Stanisława Kręskiego, kantora
katedry krakowskiej na komisarza, który miał
odebrać według prawideł i kanonów kościelnych
miejsce i grunt na fundację klasztoru i kościoła przez
Marię z Wesslów Sobieską.
• 1 760 - 9 sierpnia zmarł Wojciech Wessel,
kasztelan warszawski, ojciec właściciela Pilicy
Teodora. Pochowany został w podziemiach kościoła
Str. 1 6/20
oo. franciszkanów.
• 1 786 - 2 sierpnia król Stanisław August wydał glejt
Jakimowi Salomonowiczowi Batogowi, Abrahamowi
Dawidowiczowi
Temekowi,
Zelamnowi
Natanowiczowi, Abrahamowi i Lewkowiczowi
Nosanowi
Szmulowiczowi,
Izraelowi
Abrahamowiczowi i Menkielsowi Ajzykowiczowi
oskarżonym o kradzież pozłacanej sukienki z obrazu
Matki Boskiej, kielichów, krzyży, lichtarzy oraz wielu
wot w pilickiej farze. Kahał pilicki i żydowscy
mieszkańcy miasteczka zapłacili kaucję za siedmiu,
aby odpowiadali z wolnej stopy. Za takie
przewinienia karano karami łączonymi, np.
odcinaniem
członków,
darciem
pasów,
ćwiartowaniem lub wplataniem w koło. Niestety nie
posiadamy informacji jak skończyła sie ta sprawa.
• 1 787 - 6 sierpnia w miejscowości Uszew koło
Brzeska ochrzczony został Roman Hubicki,
właściciel Smolenia i Złożeńca, autor „Opisu
i dziejów trzech niegdyś do obszernego państwa
Pileckiego należących zamków w Smoleniu, Pilczy
i Ogrodzieńcu”
• 1 795 - 1 9 sierpnia, na prośbę pilickiej kapituły
kolegiackiej, biskup krakowski Feliks Turski zmienił
kapitule ubiór. Niepraktyczną latem popielicę
zastapiły rokieta, rodzaj komży o wąskich rękawach,
podbitej kolorową tkaniną i mantolet - strój bez
rękawów, sięgający kolan, zakładany na rokietę.
• 1 801 - 4 sierpnia Kamera Królewska WojennoEkonomiczna we Wrocławiu nakazała przeniesienie
cmentarza przy kościele kanoników regularnych na
Zarzeczu na inne miejsce.
• 1 820 - 8 sierpnia majątek likwidowanej kapituły
pilickiej, wynoszący 1 04 1 65 zł oraz 3 grosze,
przekazano na skarb państwa.
• 1 834 - 22 sierpnia probostwo pilickie objął ks. J.
Warmuziński.
• 1 858 - 5 sierpnia najstarsza córka Czapliców,
Józefa Elżbieta wyszła za mąż za aptekarza
Konstantego Wrotnowskiego.
• 1 859 - 30 sierpnia dotychczasowy wikary
ks. Wacowski, otrzymał nominację na proboszcza.
• 1 862 - w sierpniu C.A.Moes zobowiązał się do
wybrukowania ulic i rynku.
• 1 863 - 2 sierpnia przybyła do Pilicy grupa
powstańców z oddziału Chmieleńskiego, która
aresztowała burmistrza Ludwika Dowbora
oskarżonego o przewodzenie bandzie rabującej
dwory i powiesiła go w obozie powstańczym koło
Dzierzgowa. 6 sierpnia w Wilnie urodził się
prof. botaniki Władysław Rothert dzieciństwo spędził
w Pilicy, gdzie urodził się jego brat prof. Aleksander
Rothert. [patrz: rok 1 870]
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
• 1 864 - W sierpniu Ks. Wacowski został
aresztowany przez władze rosyjskie i wysłany do
guberni kostromskiej gdzie przebywał do 1 869 r.
• 1 870 - w Pilicy urodził się prof. Aleksander Rothert,
prekursor elektrotechniki i naukowej organizacji
pracy. (Więcej informacji w numerze na stronie 9)
• 1 872 - 23 sierpnia 1 872 w Ossówce urodził się
Gustav Tochtermann.
Studiował teologię
w Dorpacie. Wyświęcony został 1 7 maja 1 896 r.
W latach 1 904-1 926 był pastorem w Pilicy. W 1 939
podpisał volkslistę. Zmarł 22 stycznia 1 947 r.
w Schwerinie.
• 1 875 - 2 sierpnia urodziła się Maria Epstein.
(Więcej informacji na stronie 9)
• 1 901 - 24 sierpnia zmarł Adam Czaplic syn
Floriana i Zuzanny z Daszkiewiczów.
• 1 911 - Dekretem z 1 sierpnia powołany został
przez biskupa Augustyna Łosińskiego vicedekanat
pilicki. 1 5 sierpnia wybuchł pożar w fabryce
w Wierbce. 1 sierpnia następnego roku Aleksander
Moes rozpoczął budowę nowej fabryki oraz 1 6
domów dla urzędników i pracowników.
• 1 922 - W dniach 27-29 sierpnia wizytę kanoniczna
złożył ks. biskup, ordynariusz kielecki Augustyn
Łosiński, który wędrował pieszo od parafii do parafii.
• 1 924 - W sierpniu zlokalizowany w zabudowaniach
klasztornych
szpital
oddał
dobrowolnie
franciszkanom część zajętych przez siebie
zabudowań.
• 1 930 - 1 7 sierpnia zmarł Stanisław Florian
Gruszczyński, tercjarz, syndyk apostolski klasztoru
oo. franciszkanów w Pilicy. 1 8 sierpnia urodził się
w Pilicy o. Henryk Błażkiewicz, honorowy obywatel
Pilicy, autor monografii "Pilica. Zarys dziejów
miejscowości".
• 1 931 - 24 sierpnia w szpitalu św. Aleksandra
w Kielcach zmarł powstaniec styczniowy Kacper
Borzęcki, urodzony stycznia 1 847 roku w Pilicy.
• 1 932 - 21 sierpnia pożar w Kleszczowej zniszczył 4
domy.
• 1 934 - 29 sierpnia 1 934 r. nowicjat w Pilicy
rozpoczął brat Dominik Drabczyński zamordowany
przez NKWD w obozie jenieckim w Kozielsku.
• 1 938 - 6 sierpnia Kazimierz Arkuszewski sprzedał
za 4000 zł 20 564 m2 gruntu przy drodze do
Złożeńca pod budowę mleczarni.
• 1 942 - 1 8 sierpnia zmarł ks. Jan Karol Krzakowski.
• 1 943 - 30 sierpnia Maciej Makarewicz, późniejszy
doc. ASP, dziekan Wydziału Grafiki. Przygotował
projekt odnowy kaplicy pw. Pana Jezusa
Ukrzyżowanego w pilickim kościele parafialnym.
• 1 945 - 1 5 sierpnia urodził się o. Marian Świerczek,
kamilianin pełniącemu obowiązki capellana
Nr 6 Sierpień 201 4
Kalendarium
w szpitalu Santo Spirito w Rzymie
• 1 946 - 1 sierpnia 1 50 harcerek z Warszawy
przebywających w pilickim pałacu na obozie
zamówiło mszę za powstańców warszawskich. 2
sierpnia, w 200-lecie klasztoru i kościoła mszę
pontyfikalną odprawił biskup ordynariusz kielecki
Czesław Kaczmarek w obecności piętnastu tysięcy
wiernych. W niedzielę po tej uroczystości mszę św.
z pilickiego kościoła franciszkanów prowadzoną
przez o. Bolesława Smoka transmitowało Polskie
Radio.
• 1 947 - 5 sierpnia o. Witalis Szczerba, gwardian
pilickiego klasztoru oo. franciszkanów, w latach
1 963-1 966, został przyjęty do nowicjatu
franciszkańskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej
w Krakowie.
• 1 948 - 8 sierpnia w obecności dziesięciu tysięcy
wiernych bp ordynariusz Czesław Kaczmarek
dokonał poświęcenia kościoła pod wezwaniem
Najświętszego Serca Jezusowego w DzwonoSierbowicach.
• 1 949 - 1 9 sierpnia, po rezygnacji o. Waleriana
Michułki gwardianem w klasztorze franciszkanów
został o. Tadeusz Czerwień.
• 1 950 - W sierpniu po rezygnacji o. Tadeusza
Czerwienia gwardianem mianowano o. Wenantego
Miziniaka.
• 1 955 - 1 4 sierpnia nowicjat w Pilicy rozpoczął
o. Eugeniusz Krajewski, późniejszy gwardian
w Brodnicy i definitor Prowincji Zakonu Braci
Mniejszych pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.
• 1 957 - 1 8 sierpnia po odbyciu nowicjatu w Pilicy
pierwszą profesję zakonną złożył o. A. Szteinke.
1 9 sierpnia bp Czesław Kaczmarek erygował parafię
w Dobrakowie. 23 sierpnia nowicjat został
przeniesiony z Pilicy do Wieliczki.
• 1 963 - Do 28 sierpnia o. Anatol Pytlik pełnił
obowiązki gwardiana.
• 1 964 - Dekretem z 1 3 sierpnia bp Jan Jaroszewicz
mianował o. Damiana Kość wikariuszem
samodzielnym na Górce, z prawem prowadzenia
ksiąg metrykalnych i sporządzania aktów prawnych.
• 1 969 - W sierpniu na Górkę powrócił o. Feliks
Wójcik, który objął stanowisko samodzielnego
wikariusza.
• 2002 - 1 8 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił korony do
obrazu Matki Bożej Śnieżnej.
• 201 0 - 7 sierpnia zmarł prof. Szkoły Głównej
handlowej Wiesław Sadowski. Urodził się w Pilicy 2
stycznia 1 922 r.
• 201 2 - 21 sierpnia ruszyły prace renowacyjne na
podzamczu zachodnim zamku w Smoleniu. [AK]
Str. 1 7/20
Od redakcji
Nasza Pilica
OD REDAKCJI
"Nasza Pilica" została zarejestrowana jako
oficjalne czasopismo podlegajace rygorom prawa
prasowego. Dotyczy ono wszystkich osób
pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy
informacji, edytorzy informacji. Wydawnictwo
otrzymało identyfikator wydawnictw ciągłych,
tradycyjnych oraz elektronicznych w postaci numeru
ISSN. Numer taki, po spełnieniu odpowiednich
wymogów formalnych,
przydziela Narodowy
Ośrodek ISSN podlegający Bibliotece Narodowej.
Jesteśmy zobowiązani do przekazywania tzw.
egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki
Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej oraz do Biblioteki
Śląskiej. Miło nam również donieść, że wkrotce
"Nasza Pilica" będzie dostępna w wersji
elektronicznej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. [Red]
działać i budować pozytywny obraz naszego
miasteczka”.
„ Miesięcznik Gminy Pilica - nr 1 - Marzec 201 4
„ Trzymasz w ręce pierwszy numer naszego
miesięcznika. (E) O czym? O naszej Gminie, która
wraz z Pilicą liczy 24 miejscowości. Każda z nich jest
niepowtarzalna i stanowi „małą ojczyznę. Wszystkie
są wymienione na pierwszej stronie naszego
periodyku”. „ Tworzymy zespół ludzi pozytywnie
nastawionych do świata. (E) to miejsce, w którym
piękna historia przeplata się z rzeczywistością.
Chcemy pisać również o porażkach, jednak ważąc
rzetelnie ich obiektywne przyczyny. Nie ma idealnego
społeczeństwa są zdarzenia pozytywne i negatywne,
bo błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. ”
„ Nie zamierzamy dzielić piliczan na tych, których
lansujemy i na tych, o których nie piszemy w imię
wydumanych podziałów na swoich i obcych. Jest
w naszym zespole miejsce dla każdego, bez względu
na przekonania polityczne, wyznanie czy kolor skóry,
kto myśli podobnie jak my i wraz z nami z nami chce
Specjalnie wróciłam do tekstów z pierwszego
numeru, bo w tym miejscu napisane jest wszystko.
A wydaje mi się, że przeczytanie jeszcze raz tych
słów jest pewną formą sprawdzenia czy my tak
naprawdę umiemy czytać za zrozumieniem. Krytyka
działa mobilizująco, o ile jest pchnięta w dobrą
stronę. Ludzie kochani, ten miesięcznik jest o Was
i dla Was. Tylko i wyłącznie stworzony po to, by
informować Was o rzeczach, które dotykają naszą
Gminę m.in. gospodarczo, kulturalnie, społecznie. To
nie jest chęć udowodnienia, że jesteśmy osobiście
lepsi czy mamy więcej. To chęć dzielenia się z Wami
swoimi spostrzeżeniami, podsyłanie Wam pewnych
pomysłów na życie, chęć zmieniania rzeczy, które
trącą lekką przesadą. Jesteśmy naprawdę grupą
pozytywnie zakręconych osób i jak Judym czy Stasia
Bozowska - jesteśmy społecznikami. Nie oczekujemy
żadnych gratyfikacji. Najważniejsze, że mamy
poczucie dokładania się do pracy nad stworzeniem
fajnej Gminy. A to czy nazwa miesięcznika jest taka
a winna być inna to rzecz gustu. Tak miało być i takie
było założenie stworzonego miesięcznika. My
widzimy same zalety tego, że jesteśmy w stanie
podać w dostępny sposób to, co się dzieje wokół
Was. Choć są też osoby, którym się to nie podoba.
Tak też można żyć. Trzeba coś robić, żeby nie
popaść w marazm i nudę. Naprawdę serce się
raduje, gdy stajemy się tematem Waszych rozmów.
Tych pozytywnych i negatywnych. Cieszymy się, że
jesteśmy cytowani, polecani, doceniani. Dziękujemy
za komplementy oraz krytykę. Dołożymy wszelkich
starań, by każdy numer był wyjątkowyQ stworzony
tylko dla Was. [IS]
IMPRESSUM:
REDAKCJA:
DO CZYTELNIKA
"Nasza Pilica" - miesięcznik gminy Pilica
ISSN 2353-7833
WYDAWCA:
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 1 2
42-436 Pilica
tel. (32) 67 35 1 43
www: http://www.naszapilica.pl email: [email protected]
Anna Kowalska [ANK], Katarzyna Jurczak [KJ], Iwona Sikora [IS],
Aleksander Kot [AK]
Opracowanie graficzne:
Szymon Kot [SzK], Małgorzata Drąg-Wieluńska [MDW]
Skład:
Szymon Kot [SzK]
Nakład: 1 300 egz. Druk: GrafPress
Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Tekstów nadesłanych nie
zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w miesięczniku w celach
komercyjnych. Zdjęcia oraz artykuły wykorzystane w publikacji, jeżeli nie zaznaczono inaczej, są własnością redakcji/autora lub redakcja/autor posiada zgodnę na ich publikację.
Korzystanie z materiałów zamieszczonych w miesięczniku wymaga zgody Redakcji, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony
użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 , t.jedn. z późn. zm.).
W przypadku uzyskania pisemnej zgody Redakcji/Wydawcy na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub artykułów lub ich części zawartych w miesięczniku,
rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
- wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
- wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do miesięcznika "Nasza Pilica" poprzez podanie źródła.
Str. 1 8/20
Nr 6 Sierpień 201 4
Nasza Pilica
Na starej fotografii
Niezrealizowany w pełni projekt kościoła i klasztoru o.o. reformatów w Dzwono-Sierbowicach
Grafika przedstawiająca zamek w Smoleniu zamieszczona w książce Romana Hubickiego "Opis
trzech zamków w blizkości* Krakowa..."
* - pisownia oryginalna
Nr 6 Sierpień 201 4
Str. 1 9/20
Sierpień to miesiąc tradycyjnych pielgrzymek na Jasną Górę. Na zdjęciu pielgrzymka z Pilicy w Częstochowie ok. roku 1952
Nr 6 Sierpień 201 4
Str. 20/20
Nasza Pilica
Na starej fotografii

Podobne dokumenty

lipiec/2014 - Nasza Pilica

lipiec/2014 - Nasza Pilica MIESIĘCZNIK GMINY PILICA - NR 5 - LIPIEC/201 4 - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W NUMERZE: AKTUALNOŚCI INWESTYCJE TRADYCJE KALENDARIUM ZAPROSZENIA I KONKURS POWIEŚĆ HISTORIA NA STAREJ FOTOGRAFII

Bardziej szczegółowo