Rozwój energetyki odnawialnej w świetle projektu ustawy o OZE

Komentarze

Transkrypt

Rozwój energetyki odnawialnej w świetle projektu ustawy o OZE
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Rozwój energetyki odnawialnej w świetle projektu ustawy o OZE seminarium
02.02.2012.
Program
Zgłoszenie
elektroniczne
Zgłoszenie
ODNAWIALNEJ W ŚWIETLE PROJEKTU USTAWY O OZE
Seminarium w
Warszawie
29 lutego 2012, Centrum Konferencyjne Focus, Al. Armii
Pan Janusz
Steller
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Sznowny
faksem ROZWÓJ ENERGETYKI
Ludowej 26, Warszawa
Panie,
Serdecznie zapraszamy na seminarium, podczas którego
zostanie przedstawiony projekt nowej
ustawy o odnawialnych źródłach
energii (OZE). Seminarium ułatwi Państwu planowanie
działalności w zakresie wykorzystania OZE oraz
pomoże przygotować się do stosowania nowych
przepisów.
Seminarium prowadzone będzie przez Pana
Energetyki
Ministerstwa Gospodarki.
Mariusza Radziszewskiego, Naczelnika w Departamencie
Dla wytwórców energii
najważniejsze zapisy w planowanej ustawie dotyczą wprowadzenia nowych
zasad przyznawania zielonych certyfikatów. Przejrzyste
zasady systemów wsparcia mają
zasadnicze znaczenie przy planowaniu
wieloletnich procesów inwestycyjnych w odnawialne źródła
energii.
Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki regulacje
wprowadzają liczne zmiany, regulują m. in.
warunki w zakresie przyłączania do sieci i wytwarzania
energii z małych źródeł (mikroinstalacji).
Wciąż trwa proces
konsultacji społecznych, mają więc Państwo znakomitą okazję przedstawić
swoje uwagi, opinie i propozycje do projektu ustawy.
Prowadzący
seminarium, pan Mariusz Radziszewski od marca 2011 r. kieruje Wydziałem
Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Energetyki Ministerstwa
Gospodarki. Specjalizuje się
w promocji rozwoju wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki
wiatrowej.
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
Kluczowe postanowienia planowanej
ustawy
Funkcjonowanie przyszłych
mechanizmów wsparcia
Konsekwencje dla dużych
przedsiębiorstw
Wytwarzanie i koszty energii w
poszczególnych rodzajach źródeł odnawialnych, rola
energetyki
rozproszonej – mikroźródła
DO UCZESTNICTWA
ZAPRASZAMY:
Przedstawicieli elektrowni,
elektrociepłowni, spółek gazowniczych
Przedstawicieli operatora sieci
przesyłowych
Przedstawicieli operatorów
systemów dystrybucyjnych
Audytorów energetycznych
Dostawców rozwiązań i technologii
Przedstawicieli kancelarii
prawnych i firm doradczych specjalizujących się w branży
energetycznej
Przedstawicieli organizacji
branżowych i stowarzyszeń
Jednostki samorządowe
ZAPRASZAMY OSOBY ZAJMUJĄCE
SIĘ TEMATYKĄ OZE:
Kierowników, specjalistów ds.
ochrony środowiska
Specjalistów działów inwestycji,
wytwarzania ciepła, działów technicznych
Specjalistów działów
eksploatacji
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
Umiejętność dostosowania
działalności do nowych przepisów
Poznanie nowych zasad systemów
wsparcia i wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw
-
Zaplanowanie procesu
http://www.tew.pl
inwestycyjnego w przedsiębiorstwie
Kreator PDF
Więcej wiadomości na
Utworzono 4 March, 2017, 09:23
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
stronie mgg-conferences.pl.
Serdecznie
zapraszam,
Anna
Milewska
Menedżer Projektu
MGG Conferences Sp. z o. o.
[email protected]
tel. : 22 823
92 42, faks: 22 823 92 43
http://www.tew.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 09:23

Podobne dokumenty