Kwiecień 2016 - Biblioteka UKSW

Komentarze

Transkrypt

Kwiecień 2016 - Biblioteka UKSW
Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
NOWOŚCI
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKSW
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
NOWOŚCI
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
UKSW
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
KWIECIEŃ 2016
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaghj
MEDIA
Pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdjsj
jasjasIhujqbwhqabcdehjklzxcvbn
MEDIA
kwiecień 2016
1 BARSKA, ANETTA.
Reklama wczoraj i dziś / redakcja naukowa Anetta Barska ; [autorzy:
Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur]. – Warszawa :
Difin, 2016. – 187 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 178-184.
ISBN 978-83-7930-908-5
Sygn.: 343431
2 BIAŁEK-SZWED, OLGA.
Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce / Olga
Białek-Szwed. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 420
s. : il. ; 24 cm. – (Oblicza Mediów)
Bibliogr. s. 385-411.
ISBN 978-83-7780-511-4
Sygn.: 343245
3
Bildwerte : Visualität in der digitalen Medienkultur / Gundolf S.
Freyermuth, Lisa Gotto (Hg.). – Bielefeld : Transcript, cop. 2013. – 338 s.
; 23 cm. – (Bild und Bit : Studien zur digitalen Medienkultur ; Bd. 1)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-3-8376-2182-2
Sygn.: 342731
4 BUKOWSKI, MICHAŁ (komunikowanie polityczne).
Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej : perspektywa
międzynarodowa / Michał M. Bukowski ; [recenzent Jacek H. Kołodziej].
– Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. – 158,
[3] s. : il. ; 23 cm. – (Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna)
Zawiera załączniki. – Bibliogr. s. 149-154.
ISBN 978-83-233-4014-0 – ISBN 978-83-233-9363-4 (e-book)
Sygn.: 342941
5 CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ, KATARZYNA.
Prawo nowych technologii : wybrane zagadnienia /
Katarzyna
Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk ; [recenzent Ewa Nowińska].
– Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer
business, 2015. – 474, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie Lex, ISSN 18974392)
Na okł. logo: Narodowy Instytut Audiowizualny. – Bibliogr. s. 461-[475]. –
Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
nadawców
radiowych
i
telewizyjnych,
użytkowników
sieci
teleinformatycznej, radców prawnych, a także adwokatów.
ISBN 978-83-264-8191-8
NOWE POZYCJE W KATALOGU
MEDIA
kwiecień 2016
Sygn.: 342765
6 DOPIERAŁA, RENATA.
Prywatność w perspektywie zmiany społecznej / Renata Dopierała. –
Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2013. – 270 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 237-259. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-114-0
Sygn.: 343413
7
E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania / redakcja
naukowa Wiesław Godzic, Zbigniew Bauer ; współpraca Paweł Wieczorek.
– Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2015. – 300 s. : il. ; 24 cm. –
(Genologia Dziennikarstwa)
Zawiera „Informacje o autorach". – Bibliogr. przy pracach. Indeks. –
Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-7561-443-5
Sygn.: 343442s
8 GŁOWACKI, MICHAŁ.
Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji : analiza porównawcza
interwencji państwa w systemy telewizyjne / Michał Głowacki. – Toruń :
Europejskie Centrum Edukacji, cop. 2011. – 338 s. : il. ; 23 cm. – (Nauka
o Komunikowaniu)
Zawiera aneks. – Bibliogr. s. [284]-315. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-62363-39-1
Sygn.: 343134
9 GRABOWSKI, STANISŁAW (1946- ).
Na przyszły pożytek : z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939 /
Stanisław Grabowski. – Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001. –
267 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 241-254. Indeks.
ISBN 83-88067-85-0
Sygn.: 343199
10 GRZEGORZEWSKI, KRZYSZTOF.
Homo rhetoricus w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym (programy
z lat 2005-2007) / Krzysztof Grzegorzewski. – Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 264, [3] s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 253-260. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7969-467-9 (wersja drukowana) – ISBN 978-83-7969-3559 (wersja elektroniczna)
Sygn.: 342875
NOWE POZYCJE W KATALOGU
MEDIA
11
kwiecień 2016
Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki,
Tadeusz Lewowicki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.
– 301 s. : il. ; 23 cm. – (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
Bibliogr. przy art. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7611-684-6
Sygn.: 343116
12 KĄKOLEWSKI, KRZYSZTOF (1930-2015).
Za lustrem lustracji / Krzysztof Kąkolewski. – Warszawa : Wydawnictwo
Nowy Świat, 2015. – 264, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7386-575-4
Sygn.: 342722
13
Kino epoki nowofalowej / redakcja naukowa Tadeusz Lubelski, Iwona
Sowińska, Rafał Syska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Universitas, 2015. – 1499 s. : il. ; 25 cm. – (Historia
kina / red. nauk. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska ; t. 3)
Indeks: nazwisk, filmów.
ISBN 97883-242-2662-7
Sygn.: 343291
14 KOŁODZIEJSKA, ZUZANNA.
„Izraelita" (1866-1915) : znaczenie kulturowe i literackie czasopisma /
Zuzanna Kołodziejska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2014. – 352, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Studia PolskoŻydowskie)
Bibliogr. kluczowych polsko-żydowskich utworów literackich i tekstów
krytycznych publikowanych na łamach „Izraelity" w latach 1866-1915 s.
329-334. – Bibliogr. s. 329-334 oraz 339-346. Indeks.
ISBN 978-83-233-3829-1
Sygn.: 343263
15 KOSSEWSKA, ELŻBIETA (1972- ).
Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku : partyjna prasa
polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (19481970) / Elżbieta Kossewska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2015. – 507, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 470-487. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-235-1882-2
Sygn.: 343000
NOWE POZYCJE W KATALOGU
MEDIA
kwiecień 2016
16 LEJEUNE, PHILIPPE (1938- ).
„Drogi zeszycie...", „drogi ekranie..." : o dziennikach osobistych /
Philippe Lejeune ; przekł. Agnieszka Karpowicz, Magda i Paweł
Rodakowie ; wybór, wstęp i oprac. Paweł Rodak. – Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – 354, [1] s. ; 21
cm. – (Communicare : historia i kultura)
Wybór tekstów Philippe Lejeune'a. – Indeks. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-235-0717-8
Sygn.: 342991
17 LEOŃCZUK, MAGDALENA.
Przemoc w filmie : okrucieństwo do przyjęcia / Magdalena Leończuk. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 218, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. i netogr. s. 205-218.
ISBN 978-83-8019-124-2
Sygn.: 343215
18 ŁUCZAK, ALEKSANDRA (1981- ).
Retro reklama : za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX
wieku / Aleksandra Łuczak. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2012.
– 224 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 209-216. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7543-238-1
Sygn.: 342973
19
Marketing polityczny w gorsecie mediów / red. nauk. Robert
Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2014. – 224 s. : il. ; 21 cm. – (Komunikacja w
Samorządzie)
ISBN 978-83-7780-923-5
Sygn.: 343219
20
Między filmem a teatrem II : napięcie i poznanie : o inter-, multi- i
transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych / pod red.
Sławomira Bobowskiego i Piotra Rudzkiego. – Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – 441 s. ; 24 cm. – (Dramat -Teatr ;
31). – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3520)
Bibliogr. w przypisach. Indeks. – Kilka art. w jęz. ang. Streszcz. w jęz.
ang. i pol.
ISBN 978-83-229-3399-2
Sygn.: 343105
NOWE POZYCJE W KATALOGU
MEDIA
kwiecień 2016
21 MILLER-KLEJSA, ANNA.
Resistenza we włoskim filmie fabularnym / Anna Miller-Klejsa. – Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo Biblioteki
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2013. –
274, [6] s. ; 24 cm. – (Filmo!znawcy)
Bibliogr. s. 251-259. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7969-033-6 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) – ISBN
978-83-8787-078-2 (Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT)
Sygn.: 342912
22 NOWAK, SAMUEL.
Seksualny kapitał : wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości
polskich gejów / Samuel Nowak. – Kraków : Universitas, cop. 2013. –
333 s. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności ; 105)
Bibliogr. s. 299-311. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2307-7
Sygn.: 343384
23
Od pióra do sieci : zmienne media literatury : studia / pod redakcją
Piotra Michałowskiego ; [recenzent Tomasz Mizerkiewicz]. – Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. – 297 s. : il.
; 21 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 08602751 ; t. (973) 899)
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7241-972-9
Sygn.: 342962
24 OLASZEK, JAN (1985- ).
Rewolucja powielaczy : niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989
/ Jan Olaszek. – Warszawa : Trzecia Strona, 2015. – 353, [1] s. : il. ; 23
cm.
Bibliogr. s. 336-347. Indeks.
ISBN 978-83-64526-28-2
Sygn.: 343423
25 OTTO, WOJCIECH (filmoznawstwo).
Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie / Wojciech Otto ;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. –
264, [3] s. ; 25 cm. – (Seria Filmoznawcza / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1642-8595 ; nr 8)
Bibliogr. s. 251-256. Indeks. – Filmogr. s. 239-249. – Streszcz. w jęz.
ang.
ISBN 978-83-232-2383-2
NOWE POZYCJE W KATALOGU
MEDIA
kwiecień 2016
Sygn.: 342889
26 PAŁUSZYŃSKA, EDYTA.
Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie
publicznym / Edyta Pałuszyńska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2012. – 358, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 345-353. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7525-749-6
Sygn.: 342915
27 PAWLIK, ALEKSANDRA (komunikacja społeczna).
Teatr radiowy i jego gatunki / Aleksandra Pawlik. – Toruń :
Wydawnictwo Mado, 2014. – 495 s. : il. ; 23 cm. – (Słuchowiska
Polskiego Radia)
Bibliogr. s. 405-476. Indeks.
ISBN 978-83-62942-52-7
Sygn.: 343145
28 PIETRUSZEWSKA-KOBIELA, GRAŻYNA.
Polityczność mediów / Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz,
Grażyna Stachyra, Artur Żywiołek. – Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek ; [Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza. Wydawnictwo
im. Stanisława Podobińskiego], 2015. – 321 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
– (Audiowizualne Aspekty Kultury w Ponowoczesności, ISSN 2084-784X ;
t. 4)
Drugie miejsce wyd. i drugi wydawca wg bazy ISBN online. Numer w serii
wg noty na s. 4 okł. – Bibliogr. s. 299-313. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-8019-202-7 – ISBN 978-83-7455-447-3
Sygn.: 343120
29 PLESZKUN-OLEJNICZAKOWA, ELŻBIETA.
Dwa teatry : studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej
/
Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa, Joanna Bachura, Aleksandra
Pawlik. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – 497 s. : il. ; 23
cm. – (Słuchowiska Polskiego Radia)
Indeks.
ISBN 978-83-7611-822-2
Sygn.: 343246
30
Polsko-włoskie kontakty filmowe : topika, koprodukcje, recepcja / pod
red. Anny Miller-Klejsy i Moniki Woźniak. – Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2014. – 215 s. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm. – (Filmo!znawcy)
NOWE POZYCJE W KATALOGU
MEDIA
kwiecień 2016
Zawiera biogramy autorów.
ISBN 9788379691579 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) – ISBN
9788387870874 (Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT)
Sygn.: 342907
31
Restart zespołów filmowych = Film units: Restart / [pod red. Marcina
Adamczaka, Marcina Malatyńskiego, Piotra Mareckiego]. – Kraków :
Korporacja Ha!art ; Łódź : Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, 2012. – 366, [2] s. ; 20 cm.
Na s. tyt. i okł.: Adamczak, Szumowska, Kurzydło [etc.]. – Tekst częśc.
również w jęz. ang. – Jeden art. tł. z jęz. czes., jeden - z jęz. węg.
ISBN 978-83-62574-73-5 (Korporacja Ha!art) – ISBN 978-83-87870-58-4
(PWSFTViT)
Sygn.: 343397
32 ROMAN, WANDA KRYSTYNA.
Współczesna kultura dokumentacyjna / Wanda Krystyna Roman. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 252 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 227-252.
ISBN 978-83-7780-697-5
Sygn.: 343227
33 SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, JOANNA.
Prawo mediów / redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz ;
[poszczególne rozdziały napisały Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia
Zawadzka, Monika Nowikowska]. – 2 wyd., stan prawny na 1
października 2015 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. – 331 s. : il. ;
24 cm. – (Seria Akademicka)
Bibliogr. oraz wybrane orzecznictwo sądowe przy rozdz. Indeks. – Dla
studentów prawa, dziennikarstwa, administracji i politologii oraz dla
praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczników
prasowych, dziennikarzy i wydawców.
ISBN 978-83-264-9485-7
Sygn.: 342844
34 TRYBULEC, MARCIN.
Media i poznanie : pojęciowe dylematy teorii komunikacji społecznej z
Toronto / Marcin Trybulec. – Kraków : TAiWPN Universitas, 2015. – 208
s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 189-202. Indeks.
ISBN 97883-242-2752-5
Sygn.: 343389
NOWE POZYCJE W KATALOGU
MEDIA
kwiecień 2016
35 WASIŃSKI, SŁAWOMIR (1986- ).
Buntownik neonowego boga : o kinowej i telewizyjnej twórczości Tsai
Ming-lianga / Sławomir Wasiński. – Kraków : Zakład Wydawniczy
Nomos, 2013. – 220 s. : il. ; 24 cm.
Filmogr. s. 193-204. – Bibliogr. s. 205-206. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-145-4
Sygn.: 343443
36
Zawód dziennikarz : między misją a profesją / redakcja Barbara
Brodzińska, Marek Jeziński, Magdalena Mateja. – Toruń : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 315 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 290-315.
ISBN 978-83-231-3461-9
Sygn.: 343166
NOWE POZYCJE W KATALOGU

Podobne dokumenty