R.16 ziemniaki na sadzeniaki

Komentarze

Transkrypt

R.16 ziemniaki na sadzeniaki
Paweł Jakubowski
Przykładowe zadanie egzaminacyjne R16 Ziemniaki na sadzeniaki
Gospodarstwo rolne planuje uprawę ziemniaków przeznaczonych na sadzeniaki. Pod uprawę
przewiduje sie 3 ha pola kompleksu 4 żytniego bardzo dobrego pH 6,3 .. Przewidywany plon 36
t/ha. Przedplonem było pszenżyto zebrane w 1/ VIII. Okres gospodarczy trwa 242 dni (15 .III -15
XI). Masa sadzeniaka = 50 g , rozstawa rzędów 67,5 x 25 cm . Planowane jest nawożenie
obornikiem (25 t /ha), pobudzanie ziemniaków, selekcja negatywna 2 -3x na czarną nóżkę i
choroby wirusowe I- wysokość 20 cm, pielęgnacja mechaniczno-chemiczna oraz chemiczne
niszczenie łęcin.
Park maszynowy
-Ciągnik Ursus 2812 (moc silnika 38 KM)
-Ciągnik Ursus 4514 (moc silnika 66 KM)
-Ciągnik New Holland (moc silnika 98 KM)
-Brona zębowa U 212/2 ( zapotrzebowanie mocy 30 KM)
-Kultywator U448/2 zapotrzebowanie mocy powyżej 40 KM)
-Pług obracalny zawieszany Ibis M2(zapotrzebowanie mocy powyżej 60KM)
-Rozsiewacz nawozów MXL- 1200 (zapotrzebowanie na moc powyżej 60 KM)
-Włóka
-Agregat uprawowy U -617 ( zapotrzebowanie mocy minimum 45 KM)
-Opryskiwacz ciągnikowy Pilmet P-612 ( zapotrzebowanie mocy 80 KM)
-Siewnik zbożowy Polonez 3,0 ( zapotrzebowanie mocy 55 KM)
-Kombajn zbożowy Bizon ZO -58
-Przyczepy transportowe T -040 2 szt.
-Prasa zwijająca
-Brona talerzowa
-Ładowacz Tur 4
-Wóz stertujący
-Zaprawiarka
-Kombajn ziemniaczany
- brakujące może pożyczyć
Nawozy stosowane w gospodarstwie
Mocznik 46% N
cena 1420 zł/ t
Superfosfat potrójny granulowany 46% P 2O5
cena 1700 zł / t
Sól potasowa 60 % K2O
cena 1660 zł / t
Tabela 1 Środki ochrony roślin
Środek
Dawka
Prestige forte 370FS
60ml/100kg
sadzeniaków
Herbicyd Platenn 41
2 kg /ha
WG
Fungicyd Pyton
2l/ha
Consento 450 SC
Fungicyd Infinito
1,6 l ha
687,5 SC
Insektycyd Proteus
0,75 l/ha
110 D
Insektycyd Decis
0,1-0,15 l/ha
Mega 50EW
Desykant Basta 150
2,5-3 l ha
SL
Cena kg lub l
275 zł /l
Termin stosowania
zaprawianie
123 zł/1 kg
Tuż przed wschodami
74 zł/1 l
100 zł/1 l
Razem 4 zabiegi na
przemian co 7 -10 dni
pierwszy profilaktyczny
na zarazę i altenariozę
Pierwsze naloty mszyc
30zł/250 ml
Objawy uszkodzeń
100 zł/1 l
14 dni przed zbiorem
75 zł/1 l
Tabela 2 Obliczanie zapotrzebowania na sadzeniaki schemat
Element
Sposób obliczania
a)Obliczenie powierzchni jaką zajmuje 1
Szerokość (m) x gęstość sadzenia (m)
sadzeniak w m2
b)obliczanie obsady szt. / ha
c)obliczanie ilości sadzeniaków kg
Powierzchnia 1 ha /powierzchnia zajmowana
przez 1 sadzeniak
Masa sadzeniaka (kg) x obsada szt. /ha
Tabela 3 Wymagania pokarmowe ziemniaków na 1t bulw (kg /ha)
Roślina
Składnik
N
P2O5
K2O
Ziemniak
5 kg
2 kg
6,0 kg
W tabeli Zabiegi uprawowe od zbioru przedplonu do zbioru ( bez nawożenia i ochrony
roślin):
- zapisz harmonogram zabiegów uprawowych pielęgnacyjnych nawożenia, na od zbioru
przedplonu do zbioru z uwzględnieniem terminu/ fazy
- określ jakimi narzędziami będą wykonywane powyższe zabiegi,
W tabeli Zapotrzebowanie na sadzeniaki :
- zapisz rozstawę rzędów w cm i m
-oblicz- powierzchnię jaką zajmuje 1 sadzeniak, – obsadę szt./ ha
-zapisz masę 1 sadzeniaka w g i kg
- oblicz ilość sadzeniaków w kg/ha , t /ha oraz koszt sadzeniaków
W tabeli Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe
- oblicz : ilości składników wprowadzone na 1ha z dawką obornika w 10 t obornika -50 kg N
W 25 t obornika - x
-wymagania pokarmowe kg/ha (plon x ilość pobrana z 1 t bulw)
- ilość składnika wykorzystaną z obornika kg/ha (ilość składnika wprowadzona w oborniku x
wykorzystanie
-potrzeby nawozowe w czystym składniku w nawozie mineralnym kg /ha
= wymagania pokarmowe – ilość pobrana z obornika
- proporcje N:P:K (dawka N= 1)
W tabeli Nawożenie:
- zapisz dawki czystego składnika N, P2O5 i K2O w kg/ha,
-określ formę stosowanych nawozów, cenę 1 kg nawozu
-wykonaj obliczenia dawek nawozów oraz kosztów na hektar i na powierzchnię pola
W tabeli Ochrona roślin:
-dobierz środki ochrony roślin do zaplanowanych zabiegów, podaj cenę 1kg lub l środka
ochrony roślin
- wykonaj obliczenia dawek środków ochrony roślin na 100 kg bulw lub na hektar oraz na
powierzchnię pola oraz kosztów środków ochrony roślin
Zabiegi uprawowe, pielęgnacyjne, nawożenie od zbioru przedplonu do zbioru
ziemniaków
Lp.
Narzędzia lub maszyny
Zabieg uprawowy
1
2
Zapotrzebowanie na materiał sadzeniakowy
Rozstawa
Powierzchnia Obsada
Masa 1
rzędów
jaką zajmuje
sadzeniaka
1 sadzeniak
cm
m
m2
szt./1 ha g
kg
.x…
x.
Termin
wykonania/dekada,
miesiąc/
3
4
Ilość sadzeniaków
sadzeniaków
kg/ha
t/ha
Koszt sadzeniaków
1 t= 1700 zł
t/
pow
pola
Na 1
ha
Na pow.
Pola… ha
Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe
Skład Zawartość
Ilość skł.
Wykorzysta Wymaga
nik
składnika
wprowadz nie
nia
oborniku
ona na
składnika w pokarmo
kg/ 10 t
1ha z
pierwszym
we
dawką
roku %
kg/ha
obornika
………. t
N
50
30
P2O5
30
25
K2O
60
60
Nawożenie nawozami mineralnymi
Składnik
Dawka
Nazwa
Cena 1
pokarmowy czystego
nawozu
kg
składnika
nawozu
w kg/ha
N
Ilość
składnika
wykorzysta
na z
obornika
Kg/ha
Potrzeby
nawozowe
czystym
składniku w
nawozie
mineralnym
kg /ha
Proporcje
N:P:K
1
Dawka nawozu
Koszty nawozów
Na 1 ha
Na 1 ha
Na pow. pola
………. ha
Na pow.
pola…..ha
P2O5
K2O
Razem
Ochrona roślin
Środek
Cena 1 l
ochrony
lub kg
roślin
śor
Dawka
środka
na 100 kg
sadzeniaków
lub i na ha
Dawka środka
na
powierzchnię
pola
……. ha
Razem
Koszty środków ochrony roślin
Na 1 ha
Na pow. pola
….. ha

Podobne dokumenty