Garmin 010-C0803-00 Karta Bluechart g2 Vision, region VEU459S

Komentarze

Transkrypt

Garmin 010-C0803-00 Karta Bluechart g2 Vision, region VEU459S
Garmin 010-C0803-00 Karta Bluechart g2 Vision, region VEU459S (SD) Archus-KielKoszalin
Czym jest BlueChart g2 Vision?
Mapy serii BlueChart g2 Vision są produktem przeznaczonym do nowych ploterów firmy Garmin, znacząco podnoszącym ich
funkcjonalność. Korzystając z kart z mapami BlueChart g2 Vision w kompatybilnych ploterach, zyskujesz dostęp do takich funkcji jak
możliwość wyświetalnia map w perspektywie (w widoku nad i pod wodą), pomocny automatyczny przewodnik, wyświetlanie wysokiej
rozdzielczości zdjęć satelitarnych, czy też wyświetlanie rzeczywistych zdjęć lotniczych portów, przystani, marin, szlaków wodnych, itp.
BlueChart g2 Vision oferuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
zdjęcia satelitarne wysokiej rozdzielczości, które mogą być wyświetlane jako nałożone na mapy wektorowe, dostarczając w
ten sposób znacznie więcej informacji niż dotychczasowe mapy,
zdjęcia lotnicze przedstawiające rzeczywisty wygląd portów, przystani, marin, szlaków wodnych, charakterystycznych obiektów
lądowych i innych istotnych miejsc, zapewniające dodatkową pomoc w nawigacji po nieznanych wodach,
widok mapy okiem marynarza - mapy wyświetlane są w perspektywie z wysokości łodzi,
widok mapy z perspektywy ryby - mapy wyświetlane są w perspektywie, dostarczając graficznej informacji dotyczącej rzeźby
dna, w oparciu o dane kartograficzne,
automatyczny przewodnik - technologia umożliwiająca przeszukiwanie danych kartograficznych pod kątem określenia
najlepszej trasy dotarcia do wyznaczonego celu,
mapy połowowe umożliwiają wyświetlanie informacji istotnych jedynie z punktu widzenia połowów ryb (np. kształ dna,
głębokości) z pominięciem wyświetlania danych nawigacyjnych
informacje o pływach, prądach, drogach przybrzeżnych oraz punktach szczególnych,
szczegółowe mapy wektorowe znane z wcześniejszych map morskich firmy Garmin
Mapa BlueChart g2 Vision w widoku płaskim. Przykład zdjęcia lotniczego
Na obszarach wodnych widoczna jest tylko
przedstawiającego rzeczywisty wygląd portu.
kartografia wektorowa, natomiast na lądzie
wyświeltane są zdjęcia satelitarne kartografii
BlueChart g2 Vision.
Mapa BlueChart g2 Vision w widoku
perspektywicznym, widziana okiem
marynarza.
Mapa BlueChart g2 Vision w widoku
perspektywicznym, widziana okiem ryby.

Podobne dokumenty