WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

Komentarze

Transkrypt

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
im. T. Kościuszki w Nowej Soli
obowiązujący
w roku szkolnym 2016/2017
Klasa I
Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
Tytuł podręcznika
Autor
Wydawnictwo
„Nasz elementarz.
Podręcznik do klasy I szkoły
podstawowej.
Część 1.”, Część 2.”,
„Część 3, Część 4.”
Maria Lorek,
Lidia Wollman
MEN
Moje ćwiczenia. Zeszyty
zintegrowane cz. 1-4
Moje ćwiczenia. Już czytam
i piszę cz. 1-2
Pod redakcją
Jolanty
Faliszewskiej
Mac i Juka
BEZPŁATNE
Język angielski
New English Adventure 1.
Podręcznik wieloletni
+
Ćwiczenia
Data
dopuszczenia
Zestaw
ćwiczeniowy nie
wymaga nr
dopuszczenia
( Zestaw
ćwiczeniowy
mieści się w
ramach dotacji )
Numer
ewidencyjny w
wykazie MEN
dopuszczony z
mocy
prawa do użytku
szkolnego (art. 22c
ust.2
ustawy z dnia 7
września 1991r.
o systemie oświaty,
Dz.
U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572, z późn.
zm.)
w dniu 16 maja
2014 r.
Tessa Lochowski,
Cristiana Bruni
Pearson
Central Europe
Sp. z o.o.
2014-12-04
680/1/2014/2014
D. Kurpiński, J.
Snopek. Red. ks.
K. Mielnicki, E.
Kondrak
Jedność
2012
AZ-1-01/12 z dn. 4 I
2012
BEZPŁATNE
Religia
„ Żyjemy w Bożym świecie”
podręcznik
Klasa II
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Nasza szkoła –część 1, 2, 3, 4
– edukacja zintegrowana
Edukacja
wczesnoszkolna Nasza szkoła – część 1, 2, 3,
4 – matematyka
Autor
Maria Lorek
Monika Zatorska
Wydawnictwo
Moje ćwiczenia – część 1, 2,
3, 4 – matematyka
BEZPŁATNE
Język angielski
New English Adventure 2
Podręcznik wieloletni
+
Ćwiczenia
T. Lochowski,
A. Worrall
Numer
ewidencyjny w
wykazie MEN
Zestaw
ćwiczeniowy nie
wymaga nr
dopuszczenia
( Zestaw
ćwiczeniowy
mieści się w
ramach dotacji
2015-02-05
dopuszczony z
mocy
prawa do użytku
szkolnego (art. 22c
ust.2
ustawy z dnia 7
września 1991r.
o systemie oświaty,
Dz.
U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572, z późn.
zm.)
w dniu 16 maja
2014 r.
680/2/2015
MEN
MAC EDUKACJA
JUKA
Moje ćwiczenia – część 1, 2,
3, 4 edukacja zintegrowana
Data
dopuszczenia
Pearson Central
Europe Sp. z
o.o.
BEZPŁATNE
Religia
"Idziemy do Jezusa" klasa II
podręcznik+ płyta CD
D. Kurpiński, J.
Snopek. Red. ks.
J. Czerkawski,
E. Kondrak
Jedność
2012
AZ-12-01/12-KI3/12
Klasa III
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Edukacja
Nasza szkoła –część 1, 2, 3, 4
wczesnoszkolna – edukacja zintegrowana
Autor
Maria Lorek
Monika Zatorska
Wydawnictwo
Data
dopuszczenia
MEN
Nasza szkoła – część 1, 2, 3,
4 – matematyka
MAC EDUKACJA
JUKA
Moje ćwiczenia – część 1, 2,
3, 4 edukacja zintegrowana
Moje ćwiczenia – część 1, 2,
3, 4 – matematyka
BEZPŁATNE
Język angielski
Religia
New English Adventure 3
Podręcznik wieloletni
+
Ćwiczenia
BEZPŁATNE
Jezus jest z nami. Podręcznik
do religii dla klasy III szkoły
podstawowej.
T. Lochowski,
A. Worrall
Pearson Central
Europe Sp. z
o.o.
J. Snopek
D. Kurpiński
Jedność
Zestaw
ćwiczeniowy nie
wymaga nr
dopuszczenia
( Zestaw
ćwiczeniowy
mieści się w
ramach dotacji
2015-07-07
2013
Numer ewidencyjny
w wykazie MEN
dopuszczony z mocy
prawa do użytku
szkolnego (art. 22c
ust.2
ustawy z dnia 7
września 1991r.
o systemie oświaty,
Dz.
U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572, z późn.
zm.)
w dniu 16 maja 2014
r.
680/3/2015
Klasa IV
Przedmiot
Język polski
Historia
i społeczeństwo
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Muzyka
Numer
Data
ewidencyjny w
dopuszczenia wykazie MEN
2015-03-20 445/1/2012/2015
Tytuł podręcznika
Autor
Wydawnictwo
„Między nami” język polski 4
(podręcznik+multipodręcznik)
„Między nami” język polski 4
(zeszyt ćwiczeń) wersja B
BEZPŁATNE
„My i historia”
Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla klasy
czwartej szkoły podstawowej
BEZPŁATNE
Evolution Plus 1. Podręcznik
wieloletni + ćwiczenia
BEZPŁATNE
Matematyka z plusem
4.Podręcznik dla klasy czwartej
szkoły podstawowej.
+ ćwiczenia –wersja C
BEZPŁATNE
Na tropach przyrody.
Podręcznik do przyrody dla
klasy czwartej szkoły
podstawowej
+ ćwiczenia
BEZPŁATNE
„Lekcja muzyki.”
A. Łuczak, A.
Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Bogumiła
Olszewska,
Wiesława
Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo Szkolne
PWN Sp. z o.o.
2015-03-04
369/1/2011/2015
Nick Beare
Macmillan
2015-02-16
675/1/2014/2015
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
2015-01-14
340/1/2015/z1
P. Zarzycki
Marcin Braun,
Wojciech
Grajkowski,
Marek
Więckowski
Nowa Era Spółka z o.o.
2014-12-12
554/1/2012/2014
Monika Gromek,
Nowa Era Spółka z o.o.
2015-01-12
589/1/2012/2015
Podręcznik do muzyki dla klasy
czwartej szkoły podstawowej
Plastyka
BEZPŁATNE
Do dzieła! Podręcznik do
plastyki dla klasy IV szkoły
podstawowej
Grażyna Kilbach
Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak
Nowa Era Spółka z o.o.
2015-01-16
326/1/2011/2015
Nowa Era Sp.z o.o.
2014-12-30
295/2010/2014
BEZPŁATNE
Zajęcia
techniczne
„Jak to działa?” Podręcznik do
zajęć technicznych dla klasy
czwartej szkoły podstawowej
Lech Łabecki
Marta Łabecka
BEZPŁATNE
Zajęcia
komputerowe
Religia
Lubię to !Podręcznik do zajęć
komputerowych dla klasy IV
szkoły podstawowej
BEZPŁATNE
„ Miejsca pełne BOGActw”
podręcznik+ ćwiczenia
M. Kęska
2015-02-16
729/1/2015
2012
AZ-21-02/12KI-1/12
Nowa Era Spółka z o.o.
ks. Krzysztof
Mielnicki,
Elżbieta
Kondrak,
Bogusław Nosek
Jedność
Klasa V
Przedmiot
Język polski
Historia
i społeczeństwo
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Numer
Data
ewidencyjny w
dopuszczenia wykazie MEN
2015-12-15 445/2/2013/2015
Tytuł podręcznika
Autor
Wydawnictwo
„Między nami” język polski 5
(podręcznik+multipodręcznik)
„Między nami” język polski 5
(zeszyt ćwiczeń) wersja B
BEZPŁATNE
„My i historia”
Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla klasy piątej
szkoły podstawowej
BEZPŁATNE
Evolution Plus 2. Podręcznik
wieloletni + ćwiczenia
BEZPŁATNE
Nowa Matematyka z plusem
5.Podręcznik dla klasy piątej
szkoły podstawowej.
+ ćwiczenia –wersja C
Zbiór zadań dla klasy piątej
BEZPŁATNE
Na tropach przyrody.
Podręcznik do przyrody dla
klasy piątej szkoły podstawowej
+ ćwiczenia
Atlas,, Świat wokół nas’’
BEZPŁATNE
A. Łuczak, A.
Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Bogumiła
Olszewska,
Wiesława
Surdyk-Fertsch
Nowa Era Spółka z o.o.
2015-12-10
369/2/2012/2015
Nick Beare
Macmillan
2015-09-22
675/2/2014/2015
M. Dobrowolska,
M.Jucewicz
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
2016-03-04
773/2/2016
Marcin Braun,
Wojciech
Grajkowski,
Marek
Więckowski
Nowa Era Spółka z o.o.
2015-04-22
554/2/2013/2015
Muzyka
Plastyka
„Lekcja muzyki.”
Podręcznik do muzyki dla klasy
piątej szkoły podstawowej
BEZPŁATNE
Do dzieła! Podręcznik do
plastyki dla klasy V szkoły
podstawowej
Monika Gromek,
Grażyna Kilbach
Nowa Era Spółka z o.o.
2015-03-05
589/2/2013/2015
Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak
Nowa Era Spółka z o.o.
2015-01-16
326/2/2011/2015
Nowa Era Sp.z o.o.
2015-09-28
295/2/2010/2015
BEZPŁATNE
Zajęcia
techniczne
„Jak to działa?” Podręcznik do
zajęć technicznych dla klasy
piatej szkoły podstawowej
Lech Łabecki
Marta Łabecka
BEZPŁATNE
Zajęcia
komputerowe
Religia
Lubię to !Podręcznik do zajęć
komputerowych dla klasy V
szkoły podstawowej
BEZPŁATNE
„ Spotkanie uBOGAcające”
podręcznik+ ćwiczenia
M. Kęska
2016-01-22
729/2/2016
2013
AZ-21-02/12KI-1/12
Nowa Era Spółka z o.o.
ks. Krzysztof
Mielnicki,
Elżbieta
Kondrak,
Bogusław Nosek
Jedność
Klasa VI
Przedmiot
Tytuł podręcznika
„Między nami” 6. - podręcznik
Autor
Agnieszka Łuczak, Anna
Murdzek
Język polski
„Między nami” 6.
Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2
Agnieszka Łuczak, Anna
Murdzek
Historia
i społeczeństwo
My i historia. Historia i społeczeństwo.
Podręcznik. Klasa 6.
Bogumiła Olszewska,
Wiesława Surdyk - Fertsch
My i historia. Historia i społeczeństwo.
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6.
Bogumiła Olszewska,
Wiesława Surdyk - Fertsch
Discover English 3 – podręcznik
Discover English 3 – zeszyt ćwiczeń + CD
„Matematyka 2001”
Podręcznik kl. 6 z płytą CD-ROM
Jayne Wildman
Język angielski
Matematyka
Przyroda
„Matematyka 2001”
Ćwiczenia kl. 6
Na tropach przyrody. Podręcznik do
przyrody dla klasy szóstej szkoły
podstawowej
+ ćwiczenia cz.1 i cz.2
Atlas ,,Świat wokół nas’’
(kontynuacja z klasy V)
Wydawnictwo
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Wydawnictwo
Szkolne
PWN
Wydawnictwo
Szkolne
PWN
Pearson
Rok wydania
2014
2014
2013 i kolejne
wydania.
2013 i kolejne
wydania.
2011
A. Bazyluk,
J. Chodnicki,
M. Dąbrowski (…)
J. Chodnicki,
M. Dąbrowski, A. Pfeiffer
WSiP
2014
WSiP
2014
Marcin Braun, Wojciech
Grajkowski, Marek
Więckowski
Nowa Era Spółka z o.o.
2014
Praca zbiorowa
Nowa Era Spółka z o.o.
2014
Muzyka
Plastyka
Zajęcia techniczne
Informatyka
Religia
Podręcznik do muzyki dla szkoły
podstawowej 4 – 6.
„Ale muzyka!”. Śpiew, gra, taniec.
(Kontynuacja z klasy V)
Do dzieła! – podręcznik z dodatkiem
Historia sztuki na CD dla klas 4-6
(Kontynuacja z klasy V)
Zajęcia techniczne. Część techniczna.
(Kontynuacja z klasy V)
„Informatyka Europejczyka”
Podręcznik do zajęć komputerowych dla
szkoły podstawowej kl. 6. Edycja: Edycja:
Windows7, Windows Vista, Linux Ubuntu,
MS Office 2007, Open Office. org
(Wydanie II)
„Tajemnice BOGAtego życia” –
podręcznik + ćwiczenia
Karolina Szurek, Joanna
Olczyk, Katarzyna Sikora
Wydawnictwo
Szkolne
PWN
2011 i kolejne
wydania
J. Lukas, K. Onak
Nowa Era
2011 i kolejne
wydania
U. Białka
Operon
Od 2012
Danuta Kiałka,
Katarzyna Kiałka
Helion
2014
Ks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Ewelina Parszewska
Jedność
2014

Podobne dokumenty