i etap ogólnopolskiej olimpiady wiedzy spedycja – transport – cło

Komentarze

Transkrypt

i etap ogólnopolskiej olimpiady wiedzy spedycja – transport – cło
I ETAP
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY
SPEDYCJA – TRANSPORT – CŁO
Zasady uczestnictwa w I etapie
Każdy z uczestników powinien nadesłać odpowiedzi tylko na 2 pytania z zastrzeżeniem, że każde z pytań
musi być wybrane z różnych bloków programowych.
Przykład:
Nadsyłam odpowiedzi na pytanie nr 2 z I bloku programowego (spedycja) oraz na pytanie nr 1 z III bloku
programowego (cło)
Nadsyłam odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 z I bloku programowego (spedycja)
Odpowiedzi na każde z pytań powinno zawierać się na 2 - 3 stronach A4 (czcionka - Times New Roman 12,
wszystkie marginesy - 2,5, odstępy między wierszami - pojedyncze).
Odpowiedzi wraz z wypełnionym zgłoszeniem udziału w Olimpiadzie należy przesłać na adres e-mail
[email protected] w terminie 21 dni (dwudziestu jeden) dni od dnia ukazania się pytań nie później niż do dnia
30 kwietnia br.
I BLOK PROGRAMOWY – SPEDYCJA
PYTANIE NR 1
Spedytor przyjął zlecenie na kompleksową obsługę spedycyjną fosforanu amonu . Zlecającym jest podmiot
polski, który zakupił 1000t towaru na warunkach DAF granica białorusko -polska. Na granicę towar
zostanie dostarczony transportem kolejowym: będzie 15 wagonów, do których załadowanych zostanie
około 60 ton fosforanu. 500 ton należy wysłać transportem kolejowym do zakładów azotowych w
Kędzierzynie Koźlu a pozostałą ilość należy konfekcjonować i złożyć w magazynie na okres 2 tygodni.
Przewiduje się, iż pozostałą ilość odbiorą dealerzy własnym transportem na podstawie wcześniejszych
awizacji. Spedytor nie dysponuje magazynem i urządzeniami do konfekcjonowania.
Proszę zaplanować wszystkie czynności, które musi wykonać spedytor dla prawidłowej realizacji
przyjętego zlecenia.
PYTANIE NR 2
Proszę omówić, jakie czynności wykona spedytor, aby zorganizować przewóz ładunku niebezpiecznego
transportem drogowym i jaka wiedza jest potrzebna spedytorowi, który podejmuje się wykonania takiego
zlecenia.
II BLOK PROGRAMOWY – TRANSPORT
PYTANIE NR 1
Warunki podstawowe i obowiązkowe procedury w procesie organizacji przedsiębiorstwa transportu
samochodowego.
PYTANIE NR 2
Główne systemy tranzytowe w transporcie.
III BLOK PROGRAMOWY – CŁO
PYTANIE NR 1
Formy dokonywania zgłoszeń celnych.
PYTANIE NR 2
Zasady obowiązujące przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w wewnątrz
wspólnotowej wymianie towarów.
IV BLOK PROGRAMOWY – LOGISTYKA
PYTANIE NR 1
Centrum logistyczne jako ważne ogniwo sieci logistycznej, sposoby tworzenia i korzyści z ich d ziałalności.
Proszę poprzeć przykładem konkretnego centrum.
PYTANIE NR 2
Jaka jest rola logistyki w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego produktów na rynku?