O autorze

Komentarze

Transkrypt

O autorze
HUBERT K.RAMPERSAD
Hubert K. Rampersad, B.S., M.Sc., Ph.D., jest wiodącym ekspertem w
dziedzinie brandingu osobistego i rozchwytywanym prelegentem. Jest prezesem
Personal Branding University i TPS International Inc. oraz autorem
bestsellerowych książek Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać
zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągnąć doskonałe wyniki, Personal
Balanced Scorecard; The Way to Individual Happiness, Personal Integrity and
Organizational Effectiveness, TPS-Lean Six Sigma; Linking Human Capital to
Lean Six Sigma — A New Blueprint for Creating High Performance Companies
(współautorem tego opracowania jest Anwar El-Homsi). Zostały one przetłumaczone na wiele języków.
Hubert K. Rampersad jest członkiem rady doradczej przy redakcji brytyjskich czasopism „Training and
Management Development Methods”, „Measuring Business Excellence” oraz „TQM Magazine”, a także
doradcą redakcji „Singapore Management Review” oraz członkiem prestiżowej Thought Leader
Advisory Board Marshalla Goldsmitha (San Diego). Marshall Goldsmith School of Management
zaliczyła go do grona trzydziestu pięciu wyróżniających się amerykańskich liderów w dziedzinie rozwoju
koncepcji przywódczych. Jego rozważania na temat szczęścia w życiu i pracy zostały zaprezentowane
na łamach „Business Week”.
Dr Rampersad jest międzynarodowym bojownikiem o szczęście i upełnomocnienie pracowników i firm.
Jego osobista misja brzmi następująco: „Korzystać z wolności rozwijania wiedzy i dzielenia się nią,
szczególnie jeśli może to zaważyć na życiu innych osób”. Deklarację swojej marki osobistej
sformułował następująco: „Z pasją i współczuciem inspiruję moich podopiecznych do uwalniania
swojego potencjału. Jestem zdeterminowany do motywowania innowacyjnych organizacji z branży
usługowej i produkcyjnej. Wykorzystując podejście holistyczne oraz zasady mojej innowacyjnej
kompleksowej karty wyników, obiecuję moim klientom pomoc w urzeczywistnianiu ich marzeń”. Pasją
Huberta K. Rampersada jest energetyzowanie Twojej marki osobistej.
Total Performance Scorecard (kompleksowa karta wyników), Personal Balanced Scorecard (osobista
zrównoważona karta wyników), Authentic Personal Branding (autentyczny branding osobisty) oraz TPSLean Six Sigma są znakami towarowymi chronionymi na całym świecie. Dr Rampersad jest
międzynarodowym bojownikiem o szczęście i upełnomocnienie pracowników i firm. Prowadził
warsztaty i seminaria dla wiodących firm, takich jak: Nokia, Philips Electronics i Shell Oil Company.
Od 1987 roku odnosi liczne sukcesy jako międzynarodowy konsultant w dziedzinie zarządzania.
Wiodącym organizacjom zapewnia wsparcie, coaching i szkolenia w kwestiach należących do
obszaru jego zainteresowań: brandingu osobistego i firmowego, zarządzania życiem osobistym,
zachowań organizacji, procesu uczenia się w organizacji, zarządzania wynikami, Lean Six Sigma,
transformacji organizacji oraz zarządzania złożonymi zmianami. Osoby zainteresowane najnowszymi
spostrzeżeniami dotyczącymi wspomnianych wyżej zagadnień zaprasza do obserwowania swojego
bloga www.rampersad.wordpress.com oraz swojej strony internetowej www.Total-PerformanceScorecard.com. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres [email protected]
Z jego profilem zawodowym można zapoznać się na portalu LinkedIn, pod adresem
www.linkedin.com/in/hubertrampersad. Więcej informacji na temat innowacyjnych koncepcji w
dziedzinie zarządzania uzyskać można pod adresem:
Personal Branding University Inc.
P.O. Box 601564
Miami Beach
33160, USA
Telefon: +1-786-537-7580
Faks: +1-714-464-4498
[email protected]
www.pbu-edu.org
www.total-performance-scorecard.com
www.linkedin.com/in/hubertrampersad
Twitter: http://twitter.com/PBUniversity
Skype: h.rampersad