KARTY PRZEDPŁACONE DLA PRACOWNIKÓW UAM

Komentarze

Transkrypt

KARTY PRZEDPŁACONE DLA PRACOWNIKÓW UAM
KARTY PRZEDPŁACONE
DLA PRACOWNIKÓW UAM
Podstawowe cechy produktu
Karta przedpłacona to płaska (nieembosowana) międzynarodowa karta płatnicza
akceptowana na całym świecie wydawana ze znakiem akceptacji organizacji VISA. Karta
oprócz tradycyjnego paska magnetycznego, posiada także mikroprocesor oraz funkcje
płatności zbliżeniowych Visa payWave.
•
EMV – to standard kart płatniczych z mikroprocesorem, który gwarantuje dodatkowe
zabezpieczenie w porównaniu do karty z paskiem magnetycznym.
•
Visa payWave – to funkcjonalność pozwalająca na dokonywanie szybkich płatności
zbliżeniowych kartą do kwoty 50 zł bez konieczności potwierdzania operacji numerem
PIN czy podpisem.
Funkcjonowanie produktu
•
•
Okres ważności karty wynosi 48 miesięcy.
•
Rozliczenie rachunku karty następuje po przedstawieniu dowodów księgowych,
analogicznie jak w przypadku zaliczki gotówkowej.
•
Karta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, również
w formie zbliżeniowej, oddziałach banków oraz bankomatach z logo VISA, w kraju
i za granicą.
Karta przez cały czas pozostaje do dyspozycji jej użytkownika i może być
wielokrotnie wykorzystywana (po zasileniu przez UAM) do rozliczania wyjazdów
krajowych i zagranicznych.
Funkcjonowanie produktu
•
Karta przedpłacona to płaska (nieembosowana) karta o charakterze debetowym,
operacje dokonane kartą obciążają rachunek karty z datą ich wykonania.
•
Kwota dokonywanej transakcji powiększana jest podczas autoryzacji o należną
prowizję z tytułu wypłat z bankomatów i automatycznie pomniejsza saldo wolnych
środków na karcie – dzięki temu nie ma możliwości spowodowania
niedopuszczalnego salda na karcie.
•
•
Środki przechowywane na karcie nie są oprocentowane.
•
Operacje dokonane w walutach obcych, dla których PKO BP SA nie prowadzi
Tabeli kursów, są przeliczane na euro według kursów i reguł stosowanych przez
organizację VISA, a następnie są przeliczane przez PKO BP SA na złote według
kursów sprzedaży dla pieniądza z dnia dokonania operacji.
•
Bezpłatna zmiana PIN, sprawdzenie salda oraz pobranie zestawienia 5 ostatnich
operacji w bankomatach PKO Banku Polskiego.
Operacje dokonane w walutach obcych, dla których PKO BP SA prowadzi Tabelę
kursów, są przeliczane przez PKO BP SA z waluty operacji na złote według
kursów sprzedaży dla pieniądza z dnia dokonania operacji.