p. J. Papiern

Komentarze

Transkrypt

p. J. Papiern
Opracowalli: p. Z. Papiiernik, p. K. Wierzbicka,
W
p. J. Papiern
nik, p. J.Kow
walik, p. W.P
Pieczyńska,
p. C. Staw
wiarska – Karrbowiak, p.W
Wiśniewska - Koszela
Miesiąc
Zadania
WRZESIEŃ
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2007/2008
Bezpieczna droga do szkoły (pogadanki,
wycieczki)
Jestem współgospodarzem klasy i szkoły
(dbamy o swoje klasy, pełnimy dyżury
uczniowskie)
Uczymy się demokracji (poznajemy nasze
prawa i obowiązki, wybieramy
Samorządy Klasowe i Samorząd Szkolny)
Bierzemy udział w akcji „Sprzątanie
Świata”
Realizacja projektu Sokrates-Comenius –
cały rok
Ogólnopolska Akcja Charytatywna
„Pomóż i Ty”
Propagowanie zagadnień o tematyce
ekologicznej w ramach działalności LOP
– cały rok
Kołowca – cały rok zbiórka korków
Konkurs Eucharystyczny dla klas I-VI - 2
semestry
Inauguracja sportowego roku szkolnego
2007/2008 – jesienne biegi przełajowe
„Bieg ku Słońcu”
Dyskoteka klas IV – VI
„Ratowniczek”- ogólnopolski program
udzielania pierwszej pomocy klasy II –
cały rok
Odpowiedzialni
Dyrekcja szkoły,
opiekunowie SU,
wychowawcy klas
Wychowawcy klas, świetlica
Wychowawcy klas,
świetlica, opiekunowie SU
Wychowawcy klas,
świetlica, opiekunowie SU
Dyrekcja szkoły,
opiekunowie SU,
wychowawcy klas, świetlica
p. A. Zieleniecka,
nauczyciela, Dyrekcja
Opiekunowie SU
p. K. Wierzbicka
p.J.Papiernik
p. K. Wierzbicka
p.J.Papiernik
s. Ewa Burzało
s. B. Abramow-Newerly
p. J. Bera - Sroka
p. Z. Papiernik
Opiekunowie SU
p. E. Zwolińska
listopad
październik
Miesiąc
Zadania
Ślubowanie klas I
Oszczędzamy w SKO – udział w
konkursie ogólnopolskim do
kwietnia
Uroczystość okazji Dnia Edukacji
Narodowej
Ogólnopolski konkurs „Alfik
matematyczny”
Konkurs plastyczny – „Jan Paweł II
– obrońca godności człowieka”
Akcja PCK „Dzień walki z głodem
– podziel się śniadaniem z kolegą”,
zorganizowanie bezpłatnego bufetu
szkolnego
Akcja promująca zdrowy styl życia
„Czas dla serca”
Jesienny turniej „Kwadrant” dla
klas III
Dyskoteka klas IV – VI
Szkolne eliminacja olimpiad
przedmiotowych matematyczno –
przyrodniczej i humanistycznej
Patriotyzm, szacunek do tradycji i
symboli narodowych (1 listopada –
Dzień Wszystkich Świętych, 11
listopada – Dzień Niepodległości)
Akcja „Góra grosza”
Konkurs na
najwszechstronniejszego sportowca
– etap I
Pasowanie na czytelnika
Dyskoteka andrzejkowa dla klas IV
– VI
Nie pal przy mnie – warsztaty dla
klas I – III
Ja nie palę – j.w. klasy IV – VI
Odpowiedzialni
Wychowawcy klas I
p.E.Kozak, wychowawcy
klas
Komisja Socjalna
p.M.Milka
s. Ewa Burzało
s. B. Abramow-Newerly
Opiekun PCK
p.E.Zwolińska,
wychowawcy
zainteresowanych klas
p.J.Bera - Sroka
p.Z.Papiernik
p. W.Pieczyńska
Opiekunowie SU
Nauczyciele przedmiotowi
p.A. Sieńkowiec
wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
Nauczyciele W- F
p.E.Kozak
Samorząd Uczniowski
Zespół ds. promocji
zdrowia, pielęgniarka szk.
Zespół ds. promocji
zdrowia, pielęgniarka szk.
luty
styczeń
grudzień
Miesiąc
Zadania
Jasełka Bożonarodzeniowe
Konkurs szkolny dla klas I – VI na
stroik świąteczny
Ilustracje do legendy G.B.
Fijałkowskiego – konkurs
plastyczny dla klas I VI
Koncert kolęd klasy I – VI
Mikołajki klasowe
Wigilie klasowe
Bożonarodzeniowy kiermasz prac
dzieci
„I Ty możesz zostać Św.
Mikołajem – loteria świąteczna
Szkolny Turniej trójek siatkarskich
klas V dz. i chł., i czwórek
siatkarskich klas VI dz. i chł.
Propagowanie aktywnego
wypoczynku w okresie zimowym
Akcja charytatywna WOŚP
Zabawy karnawałowe
Podsumowanie nauki w I sem. klas
I – III oraz konkurs plastyczny
„Bezpieczne zabawy zimowe” dla
klas I – III
Propagowanie zdrowego stylu
życia w okresie zimowym
Propagowanie różnych form
aktywności w okresie zimowym
Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym – etap szkolny
dla klas IV – VI
Konkurs ortograficzny klas V – VI
Konkurs czytelniczy dla klas II
Loteria walentynkowa
Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Angielskiej
Dyskoteka klas IV – VI
Odpowiedzialni
s.B.Abramow-Newerly
p.E.Zwolińska
p.G. Śmierzewska
p.I. Łotysz,
p.E.Zwolińska
p.G.Śmierzewska
p. A. Sieńkowiec
wychowawcy klas
wychowawcy klas
Świetlica szkolna
p.E.Zwolińska
PCK
p.J.Bera - Sroka
p.Z.Papiernik
p.J.Bera - Sroka
p.Z.Papiernik
Opiekunowie SU,
Opiekunowie SU,
wychowawcy klas
p.A. Koprowska
p.J.Bera - Sroka
p.Z.Papiernik
Nauczyciele W - F
p.G. Śmierzewska
p.J.Kowalik, p.B.Hamerla
p.E. Kozak
p.I.Łotysz, p.E.Zwolińska
p.A.Sieńkowiec,
p.A.Zieleniecka,
p.G.Śmierzewska
Opiekunowie SU
Miesiąc
Zadania
kwiecień
marzec
„Pomocna dłoń” dyskoteka klas
IV – VI połączona ze zbiórką
żywności dla podopiecznych
PCK
Wiosenne biegi przełajowe
Turniej w halowej piłce nożnej
dla klas V i VI dz. i chł.
Szkolne eliminacje Małej
Olimpiady z j. angielskiego
Szkolne eliminacja olimpiady z
informatyki, plastyki
Szkolne eliminacje olimpiady z
przyrody
Szkolne eliminacje olimpiady
historycznej i polonistycznej
Szkolne eliminacje z muzyki
Misterium wielkanocne
Koszalin w Polsce – apel z okazji
4 marca „Nasz związek z
Pomorzem”
22 kwietnia – Światowy Dzień
Ziemi – sprzątanie terenów wokół
szkoły
Konkurs wiedzy o
bezpieczeństwie w ruchu
drogowym – etap rejonowy
Zajęcia rekreacyjno – sportowe w
terenie – gry i zabawy
VI Koszaliński Przegląd Piosenki
Chrześcijańskiej
„Zdrowy Ludek” – szkolny etap
konkursu prozdrowotnego klas III
Gorączka złota – udział w
ogólnopolskim konkursie
Wycieczki krajoznawcze
Dyskoteka klas IV – VI
Odpowiedzialni
SU, p.E.Zwolińska
p.J.Bera - Sroka,
p.Z.Papiernik
p.J.Bera - Sroka,
p.Z.Papiernik
p.A.Zieleniecka
p.J.Papiernik,
p.A.Koprowska
p.Śmierzewska
p.K.Wierzbicka
p.J.Kowalik, p.B.Hamerla,
p.R.Kaczmarek
p.A.Sieńkowiec
s.B.Abramow – Newerly
p.Robert Karczmarek
Opiekunowie LOP
p.G.Śmierzewska
p.J.Bera - Sroka,
p.Z.Papiernik
s.B.Abramow-Newerly
s.Ewa Burzało
p.E.Zwolińska
p.E.Zwolińska
Wychowawcy klas
Opiekunowie SU
czerwiec
maj
Miesiąc
Zadania
Szkolne zawody w Trójboju LA dz.
i chł. klas IV – VI
Szkolne zawody w Czwórboju LA
dz. i chł klas IV – VI
Międzyszkolny Konkurs Europejski
„Europa naszym wspólnym
domem”
Dyskoteka klas IV – VI
Międzyszkolny Turniej Sportowy
„Kwadrant”
Wycieczki krajoznawcze
Egzamin praktyczny na kartę
rowerową
„Wyprawka dla Żaka” – kiermasz
ciast, zbiórka przyborów szkolnych
Międzyszkolny konkurs
Ekologiczno – Przyrodniczy
„Przyroda i My”
Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno
– sportowy dla klas I – VI. Konkurs
na najwszechstronniejszego
sportowca – etap II
Bezpieczne wakacje – spotkania z
przedstawicielami Straży Miejskiej
i Policji.
Apel podsumowujący pracę w II
semestrze
Udział grup sportowych w
zawodach międzyszkolnych wg
harmonogramu SZS oraz
harmonogramu Urzędu Miejskiego
Odpowiedzialni
p.J.Bera - Sroka,
p.Z.Papiernik
p.J.Bera - Sroka,
p.Z.Papiernik
p. I. Łotysz
p. E. Zwolińska
Opiekunowie SU
p.W.Pieczyńska
Wychowawcy klas
p.Z.Papiernik
p. J. Bera - Sroka
p.G.Śmierzewska
p.E.Zwolińska
p.E.Kozak
p.A.Foriasz
p.J.Bera - Sroka,
p.Z.Papiernik
Zespół ds. promocji
zdrowia i nauczyciele
W–F
Dyrekcja szkoły,
opiekunowie SU,
wychowawcy klas
p.J.Bera - Sroka,
p.Z.Papiernik