Promienniki Hyperion Nowe drzewka zapachowe - E

Komentarze

Transkrypt

Promienniki Hyperion Nowe drzewka zapachowe - E
46 | AKTUALNOŚCI | NOWOŚCI NA RYNKU
NOWOŚCI NA RYNKU | AKTUALNOŚCI |
Zgrzewarka Fan Proton
DeltaSCAN 6.0
Promienniki Hyperion
Nowe drzewka zapachowe
co potwierdzają homologacje:
Szwedzka firma Hedson (daw-
kład ciepła. Specjalne stopy
VW, Audi, Škoda, Mercedes
niej IRT) wprowadziła na ry-
statywów mogą być wsuwane
i Ford. W urządzeniu tym za-
nek nową serię promienników
ze wszystkich stron pod samo-
stosowano unikalny system
podczerwieni o nazwie Hype-
chody o małym prześwicie.
chłodzenia, utrzymujący sta-
rion, przeznaczonych do szyb-
łą temperaturę podzespołów
kiego suszenia i utwardzania
elektrycznych
i elektronicz-
materiałów lakierniczych. Re-
Piab Polska sp. z o.o.
tel. 58 785 08 50
www.piabpolska.pl
nych oraz elementów zgrzewa-
flektory promienników powle-
W maju w ofercie drzewek
dla nich na antenie MTV i Viva
jących (kleszczy pneumatycz-
kane są złotem, co zapewnia
zapachowych
Polska
nych i pistoletu do zgrzewania
bardziej równo-
pojawiła się seria Rock Ran-
konkurs projektowania wła-
jednostronnego). Zapewnia to
mierny roz-
ge, obejmująca wersje: Born
snych wzorów (Desing Your
prowadzony
będzie
Firma DeltaTech Electronics
migowe),
szyb-
To Rock, Darkness, Delicious
Tree), a wybrane przez jury
połączeń i dłuższą żywotność
opracowała
program
ka w standardzie ISO 9141
i Wild Child. Wyróżniają się
prace zostaną naniesione na
elektrod. Kleszcze Celect Easy
diagnostyczny DeltaSCAN 6.0.
(obsługiwane protokoły KWP
one
oryginalną
kolorystyką
następną
Najnowsza generacja warszta-
uzyskały
opinię
Jest on przeznaczony do ob-
1281 i KWP 2000), transmi-
oraz
ciekawymi
motywami
towych zgrzewarek Fan Proton
Chalmers University of Tech-
sługi serwisowej samochodów
sja szybka w standardzie CAN.
graficznymi. Serię stworzono
seria I+Digital wyposażana
nology w Göteborgu (Szwecja)
z grupy VW posiadających
jest w zespoły inwertorowo-
pod względem wpływu wytwa-
następujące standardy diagno-
prostownikowe,
umożliwia-
rzanych pól elektromagnetycz-
styki: transmisja wolna (kody
jące uzyskiwanie dowolnych
nych na organizm operatora.
parametrów prądu zgrzewania
Zgrzewarka pozwala w warun-
w zakresie od zera do 12 kA,
kach warsztatowych odtwarzać
Kolejna generacja tego rodzaju
hamowania na mokrych na-
przy
w 100% fabryczne połączenia
ogumienia może być stosowa-
wierzchniach i o 13% niższym
elementów nadwozi.
na przez producentów samo-
oporem toczenia w stosunku do
chodów bez konieczności mo-
średniej wszystkich testowa-
dyfikacji zawieszeń i podwozi,
nych opon. Po prze­biciu opony
a także współpracować z syste-
można przejechać co najmniej
mem kontroli powietrza w opo-
80 km z maksymalną prędko-
nie (TPMS – Tire Pressure Mo-
ścią 80 km/h.
częstotliwości
pulsacji
inwertora 2 kHZ. Sterowany
cyfrowo
układ
elektronicz-
ny umożliwia wprowadzanie
standaryzowanych programów
zgrzewania
dla
dowolnych
marek i modeli samochodów,
pozytywną
transmisja
Wunder-Baum
stabilną jakość uzyskiwanych
nowy
z myślą o kierowcach w wieku
DeltaTech Electronics
tel. 13 446 59 19
www.dte.com.pl
od 18 do 29 lat. Specjalnie
Nissens News 271
Sprzedaż, serwis, szkolenia
FBD spólka jawna
tel. 668 843 497
www.fbd.pl
nitoring System). Nowe modele
IC Technika
Goodyear RunOnFlat charakteryzują się o 4% krótszą drogą
Inter
Data & Media BV) i zawiera po-
Cars IC_Technika. Służy on
nad 45.000 instrukcji (liczba ta
do rozwiązywania problemów
stale rośnie) tekstowych ilustro-
technicznych we wszystkich
wanych rysunkami i zdjęcia-
współczesnych modelach sa-
mi, umożliwiających również
systemu
kosztorysowanie napraw. Wy-
W nowej edycji tego kata-
subishi Pajero Pinin (od 2009)
szukiwanie informacji odbywa
logu oferta chłodnic cieczy
oraz do Nissana Qashqai (od
się według modelu pojazdu lub
została poszerzona o pozy-
2007),
kodu silnika. System pozwala
cje przeznaczone do: Citroëna
powietrza do Volvo S80 (od
też na obsługę kodów błędów
C4 (od 2004), C4 Picasso
1998 do 2006).
producenta oraz EOBD.
(od 2006), Peugeota 307
W gamie chłodnic cieczy
Autonaprawa | Czerwiec 2010
a także
chłodnice
Warsztaty zrzeszone w sie-
(od 2003) w wersji benzyno-
przeznaczonych do samocho-
ciach: Perfect Service, Q-Servi-
wej 1.8, 2.0 i 1.6 diesel oraz
dów ciężarowych pojawiła się
ce, Auto Crew bądź w Bosch
Mercedesa E-class W212 (od
pozycja przeznaczona do RVI
Service mogą z IC Techniki
2009) i GLK-class (od 2008)
Premium (od 2000) w wersji
korzystać bezpłatnie.
z silnikami benzynowymi o po-
bez ramy.
Inter Cars SA
tel. 22 714 14 20
www.intercars.com.pl
produktów
Amtra sp. z o.o.
tel. 32 294 41 00
www.amtra.pl
Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o.
tel. 22 571 59 00
www.goodyear.pl
STENHØJ MASCOT 1.30 S
jemnościach 3.0 i 3.5. Ponadto wśród nowości znalazły się
chłodnice klimatyzacji do Mit-
Chłodnice Nissens Polska sp. z o.o.
tel. 61 653 52 07
www.nissens.com.pl
DTM - 185
MONTAŻOWNICA
AUTOMATYCZNA
DL 45
DWUKOLUMNOWY
PODNOŚNIK
HYDRAULICZNY
DSL - 3
PODNOŚNIK NOŻYCOWY
WYSOKIEGO PODNOSZENIA
MASTER QUICK
DWUKOLUMNOWY
PODNOŚNIK
Z NAPĘDEM ELEKTROMECHANCZNYM
STENHØJ M2.30F
DWB - 953
Fot. Amtra, Goodyear, Piab
danych Vivid (Vivid Automotive
tronicznego
Fot. Chłodnice Nissens, DeltaTech Electronics, FBD, Inter Cars
mochodów. Wykorzystuje bazę
stać się użytkownikiem elek-
serię
Wunder-Baum.
Goodyear RunOnFlat
i konsultacje techniczne:
Za 2,73 zł dziennie można
47
WYWAŻARKA
STEROWANA
KOMPUTEROWO
DSL-45
PODNOŚNIK NOŻYCOWY
MASTER FLEX
DWUKOLUMNOWY
PODNOŚNIK
Z NAPĘDEM
ELEKTROMECHANCZNYM
STENHØJ MAJOR
PODNOŚNIKI
4-KOLUMNOWE
Autonaprawa | Czerwiec 2010