OM-Harmonogram

Komentarze

Transkrypt

OM-Harmonogram
OPIEKUN MEDYCZNY
SEMESTR I ohp
Kramex
Brodzioskiego 17
GODZINA
2016-10-22 Wykł.
2016-11-19
2016-12-03
Kramex
OHP
Kramex
Brodzioskiego 17
ul. Mościckiego 27
Brodzioskiego 17
2016-12-17
2017-01-14
2017-01-21
2017-02-04
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Zarys psychologii i
socjologii
Wsz
Mit
Zdrowie publiczne
Kar
Jan
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Mit
Kar
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Zarys psychologii i
socjologii
Wsz
Mit
Zdrowie publiczne
Kar
Jan
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Mit
Kar
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Zarys psychologii i
socjologii
Wsz
Mit
Zdrowie publiczne
Kar
Jan
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
10.25-11.10
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zarys psychologii i
socjologii
Zarys anatomii,
Wsz fizjologii i patologii Bąc
Jan
z elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Zarys anatomii,
Szw fizjologii i patologii z Bąc
Kat
elementami
Dan
pierwszej pomocy
5
11.20-12.05
Zarys anatomii,
Zabiegi higienicznofizjologii i patologii z Bąc
Gil
pielęgnacyjne i
elementami
Dan
Mag
opiekuocze
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii Bąc
z elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Zarys anatomii,
Szw fizjologii i patologii z Bąc
Kat
elementami
Dan
pierwszej pomocy
6
12.05-12.50
Zarys anatomii,
Zabiegi higienicznofizjologii i patologii z Bąc
Gil
pielęgnacyjne i
elementami
Dan
Mag
opiekuocze
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii Bąc
z elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Zarys anatomii,
Szw fizjologii i patologii z Bąc
Kat
elementami
Dan
pierwszej pomocy
7
13.00-13.45
Zarys anatomii,
Zabiegi higienicznofizjologii i patologii z Bąc
Gil
pielęgnacyjne i
elementami
Dan
Mag
opiekuocze
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii Bąc
z elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
8
13.45-14.30
Zarys anatomii,
Zabiegi higienicznofizjologii i patologii z Bąc
Gil
pielęgnacyjne i
elementami
Dan
Mag
opiekuocze
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii Bąc
z elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
9
14.40-15.25
Zarys anatomii,
Zabiegi higienicznofizjologii i patologii z Bąc
Gil
pielęgnacyjne i
elementami
Dan
Mag
opiekuocze
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
10
15.25-16.10
Zarys anatomii,
Zabiegi higienicznofizjologii i patologii z Bąc
Gil
pielęgnacyjne i
elementami
Dan
Mag
opiekuocze
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zdrowie publiczne
Mit
Kar
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
11
16.20-17.05
Zabiegi higienicznoGil
pielęgnacyjne i
Mag
opiekuocze
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
12
17.05-17.50
Zabiegi higienicznoGil
pielęgnacyjne i
Mag
opiekuocze
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
2
8.45-9.30
Zdrowie publiczne
3
9.40-10.25
Zdrowie publiczne
4
T
A
2016-10-08 Wykł.
Kramex/Żak
Mit
Kar
8.00-8.45
B
O
Kramex
Brodzioskiego 17
Zdrowie publiczne
1
S
O
2016-09-24 Wykł.
Kramex
Brodzioskiego 17
Kramex/Żak
KRAMEX
Brodzioskiego 17
GODZINA
2016-12-04
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
2016-12-18
2017-01-15
Szw
Kat
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
2017-01-22
2017-02-05
2
8.45-9.30
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw Zarys psychologii i Wsz
Kat
socjologii
Jan
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
3
9.40-10.25
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw Zarys psychologii i Wsz
Kat
socjologii
Jan
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
4
10.25-11.10
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw Zarys psychologii i Wsz
Kat
socjologii
Jan
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
5
11.20-12.05
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw Zarys psychologii i Wsz
Kat
socjologii
Jan
Zarys anatomii,
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
elementami
Dan
pierwszej pomocy
pierwszej pomocy
6
12.05-12.50
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Opieka nad osobą
Szw
chorą i
Kat
niesamodzielną
Zarys anatomii,
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
elementami
Dan
pierwszej pomocy
pierwszej pomocy
7
13.00-13.45
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Opieka nad osobą
Szw
chorą i
Kat
niesamodzielną
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Zarys anatomii,
Szw fizjologii i patologii z Bąc
Kat
elementami
Dan
pierwszej pomocy
8
13.45-14.30
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Opieka nad osobą
Szw
chorą i
Kat
niesamodzielną
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Zarys anatomii,
Szw fizjologii i patologii z Bąc
Kat
elementami
Dan
pierwszej pomocy
9
14.40-15.25
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Opieka nad osobą
Szw
chorą i
Kat
niesamodzielną
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
10
15.25-16.10
Zarys psychologii i
socjologii
Puc
Ann
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Opieka nad osobą
Szw
chorą i
Kat
niesamodzielną
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
11
16.20-17.05
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Opieka nad osobą
Szw
chorą i
Kat
niesamodzielną
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
12
17.05-17.50
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Opieka nad osobą
Szw
chorą i
Kat
niesamodzielną
Opieka nad osobą
chorą i
niesamodzielną
Szw
Kat
E
L
2016-11-20
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
8.00-8.45
Z
I
2016-10-23
1
E
D
2016-10-09
Zarys anatomii,
fizjologii i patologii z Bąc
elementami
Dan
pierwszej pomocy
N
I
2016-09-25
A
OPIEKUN MEDYCZNY
SEMESTR II
Żak
GODZINA
S
A
2016-10-15
2016-11-05
Sus
Sła
2017-01-14 Wykł.
2016-12-10
2017-01-21
2017-02-04
2
8.45-9.30
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Działalnośd
gospodarcza w
ochronie zdrowia
Sus
Sła
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Kud
Język migowy
Gra
Działania
Woj opiekuocze nad
Ann osobą chorą i
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
3
9.40-10.25
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Działalnośd
gospodarcza w
ochronie zdrowia
Sus
Sła
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Kud
Język migowy
Gra
Działania
Woj opiekuocze nad
Ann osobą chorą i
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
4
10.25-11.10
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Działalnośd
gospodarcza w
ochronie zdrowia
Sus
Sła
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Kud
Język migowy
Gra
Działania
Woj opiekuocze nad
Ann osobą chorą i
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
5
11.20-12.05
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Język angielski
zawodowy w
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Działania
Zabiegi higienicznoKud
Kud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
6
12.05-12.50
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Język angielski
zawodowy w
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Działania
Zabiegi higienicznoKud
Kud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
7
13.00-13.45
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Język angielski
zawodowy w
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoDziałalnośd
Kud
pielęgnacyjne i
gospodarcza w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Sus
Sła
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
8
13.45-14.30
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Język angielski
zawodowy w
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoDziałalnośd
Kud
pielęgnacyjne i
gospodarcza w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Sus
Sła
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
9
14.40-15.25
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoDziałalnośd
Kud
pielęgnacyjne i
gospodarcza w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Sus
Sła
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
10
15.25-16.10
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoDziałalnośd
Kud
pielęgnacyjne i
gospodarcza w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Sus
Sła
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
11
16.20-17.05
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
12
17.05-17.50
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
Kud
Gra
Działalnośd
gospodarcza w
ochronie zdrowia
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
2016-11-26
8.00-8.45
O
T
2016-10-01
1
O
B
2016-09-17
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Język migowy
Gra
Działania
Woj opiekuocze nad
Ann osobą chorą i
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Kud opiekuocze nad
Gra osobą chorą i
niesamodzielną
Kud
Gra
GODZINA
2016-09-18
2016-10-02
2017-01-15
2017-01-22
2017-02-05
8.45-9.30
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoZabiegi higienicznoKud
Kud
Kud
pielęgnacyjne i
pielęgnacyjne i
Język migowy
Gra
Gra
Gra
opiekuocze
opiekuocze
Działania opiekuocze
Zabiegi higienicznoWoj
Kud
Kud
nad osobą chorą i
pielęgnacyjne i
Ann
Gra
Gra
niesamodzielną
opiekuocze
3
9.40-10.25
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoZabiegi higienicznoKud
Kud
Kud
pielęgnacyjne i
pielęgnacyjne i
Język migowy
Gra
Gra
Gra
opiekuocze
opiekuocze
Działania opiekuocze
Zabiegi higienicznoWoj
Kud
Kud
nad osobą chorą i
pielęgnacyjne i
Ann
Gra
Gra
niesamodzielną
opiekuocze
4
10.25-11.10
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Zabiegi higienicznoZabiegi higienicznoKud
Kud
Kud
pielęgnacyjne i
pielęgnacyjne i
Język migowy
Gra
Gra
Gra
opiekuocze
opiekuocze
Działania opiekuocze
Zabiegi higienicznoWoj
Kud
Kud
nad osobą chorą i
pielęgnacyjne i
Ann
Gra
Gra
niesamodzielną
opiekuocze
5
11.20-12.05
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
Język angielski
Kud
zawodowy w
Gra
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Zabiegi higienicznoJęzyk angielski
Kud
pielęgnacyjne i
zawodowy w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Działania opiekuocze
Zabiegi higienicznoKud
Kud
nad osobą chorą i
pielęgnacyjne i
Gra
Gra
niesamodzielną
opiekuocze
6
12.05-12.50
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Język angielski
Kud
zawodowy w
Gra
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Zabiegi higienicznoJęzyk angielski
Kud
pielęgnacyjne i
zawodowy w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Działania opiekuocze
Zabiegi higienicznoKud
Kud
nad osobą chorą i
pielęgnacyjne i
Gra
Gra
niesamodzielną
opiekuocze
7
13.00-13.45
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoJęzyk angielski
Kud
pielęgnacyjne i
zawodowy w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Działalnośd
gospodarcza w
ochronie zdrowia
Sus
Sła
8
13.45-14.30
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoJęzyk angielski
Kud
pielęgnacyjne i
zawodowy w
Gra
opiekuocze
ochronie zdrowia
Rej
Kar
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Działalnośd
gospodarcza w
ochronie zdrowia
Sus
Sła
9
14.40-15.25
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Język migowy
Woj
Ann
10
15.25-16.10
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Działania
Zabiegi higienicznoKud opiekuocze nad
pielęgnacyjne i
Gra osobą chorą i
opiekuocze
niesamodzielną
Kud Podstawy
Gra przedsiębiorczości
Sus
Sła
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Podstawy
przedsiębiorczości
Sus
Sła
Język migowy
Woj
Ann
11
16.20-17.05
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
12
17.05-17.50
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
Zabiegi higienicznoKud
pielęgnacyjne i
Gra
opiekuocze
E
L
2016-12-11
2
Z
I
2016-11-27
8.00-8.45
E
D
2016-11-06
1
N
I
2016-10-16
Działania
opiekuocze nad
osobą chorą i
niesamodzielną
A
Zabiegi higienicznoZabiegi higienicznoKud
Kud
Kud
pielęgnacyjne i
pielęgnacyjne i
Język migowy
Gra
Gra
Gra
opiekuocze
opiekuocze
Działania opiekuocze
Zabiegi higienicznoWoj
Kud
Kud
nad osobą chorą i
pielęgnacyjne i
Ann
Gra
Gra
niesamodzielną
opiekuocze

Podobne dokumenty