Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2015 w

Komentarze

Transkrypt

Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2015 w
Kalendarz imprez
kulturalnych na rok 2015
w Miejskim Ośrodku
Kultury im. Oskara Kolberga
w Przeworsku
MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
DATA I MIEJSCE
– 12.01, Galeria MOK
NAZWA IMPREZY
& PJAM - Wystawa „Prace rozmaite”-digital
painting-Grzegorz Zych
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
G. Manowiec
24 stycznia, sala widowiskowa XX Przegląd „Godnie Święta”
B. Siwiecka
11 stycznia, sala widowiskowa XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Pracownicy MOK
18 stycznia, sala widowiskowa Noworoczny koncert kolęd
B. Kolejko
2-13 lutego
Zimowisko
Pracownicy MOK
9 lutego, sala widowiskowa
Koncert rockowy
G. Manowiec
22 lutego, sala klubowa
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko
2 -20 marca, Galeria MOK
Wystawa fotograficzna- Zbigniew Polit
G. Manowiec
7 marca. sala widowiskowa
Koncert z okazji Dnia Kobiet - Wojciech Bardowski
Pracownicy MOK
8 marca, sala klubowa
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko
12 marca, sala widowiskowa
VII Prezentacje Taneczne „Solodance”
B. Siwiecka, B. Kolejko
18 marca, sala widowiskowa
Profilaktyka uzależnień – Lech Dyblik – opowieść o
życiu
G. Manowiec
MARZEC
KWIECIEŃ
19 marca, sala widowiskowa
Kabaret pod Wyrwigroszem
Pracownicy MOK
23 marca, sala widowiskowa
XX Konkurs wokalny „Wygraj sukces” – eliminacje
wstępne
B. Siwiecka, B. Kolejko
7 kwietnia – 27 kwietnia Galeria MOK
wystawa plastyczna
G. Manowiec
12 kwietnia, sala klubowa
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko
26 kwietnia, sala widowiskowa Taneczny Krąg
Pracownicy MOK
29 kwietnia, sala widowiskowa Międzynarodowy Dzień Ziemi i Zdrowia 2015
MOK
G. Manowiec
10 maja, sala klubowa
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko,
25 maja, sala widowiskowa
Dzień Matki – koncert
B. Kolejko
18 maja, sala widowiskowa
XVIII Konkurs Piosenki"I ty możesz zaśpiewać"
B. Siwiecka, B. Kolejko
28 maja, sala widowiskowa
Koncert rockowy
G. Manowiec
1 czerwca, sala widowiskowa
Dzień Dziecka impreza dla dzieci
B. Siwiecka, B. Kolejko
15 czerwca, sala klubowa
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko
lipiec
półkolonia dla dzieci z Przeworska
MOK
lipiec
wakacje w MOK 2015
Pracownicy MOK
10-12 lipca, stadion miejski
Dni Przeworska 2015
MOK, Urząd Miasta, MOSiR
sierpień
wakacje w MOK 2015
Pracownicy MOK
20 września, sala klubowa
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko
wrzesień
wystawa plastyczna
G. Manowiec
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Jesień 2015
Przeworska Jesień Artystyczna Młodych 2015
G. Manowiec
18 października, sala klubowa
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B Kolejko
12 października, sala
widowiskowa MOK
PJAM – koncert rockowy + wystawa
G. Manowiec
15 listopada, sala klubowa
MOK
Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko
listopad, sala widowiskowa
VIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Sztuki
Filmowej
G. Manowiec
listopad, sala widowiskowa
IV Przegląd Plastyki Przeworskiej
G. Manowiec
25 listopada
sala widowiskowa
IV Powiatowy Przegląd Taneczny "Katarzynki"
B. Siwiecka
listopad, galeria MOK
Wystawa pokonkursowa XVIII Konkursu
Plastycznego i Fotograficznego „Nastroje jesieni”
J. Olech
6 grudnia, sala klubowa
Mikołajkowe Spotkanie z bajką
B. Siwiecka, B. Kolejko
grudzień, sala widowiskowa
Mikołajki rockowe - koncert
G. Manowiec