Raport bieżący nr 71/2007 Data: 2007-09

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 71/2007 Data: 2007-09
Raport bieżący nr 71/2007
Data: 2007-09-14
Temat: Rejestracja w KDPW akcji serii C
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu nr 70/2007 z dnia 13 lipca 2007 roku, dotyczącego dopuszczenia
i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii C Energomontaż-Południe S.A., Zarząd
Energomontaż-Południe S.A. (Emitent) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał faksem Komunikat
Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczący rejestracji papierów
wartościowych Emitenta.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 330/07 z dnia 7 maja 2007 roku, w dniu 17 września 2007
roku pod kodem PLENMPD00018 w Krajowym Depozycie zostanie zarejestrowanych 33.000.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii C Energomontaż-Południe S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda. W/w
akcje zostaną zarejestrowane zgodnie ze stananami kont PDA (kod PDA : PLENMPD00042).
W związku z powyższym z dniem 17 września 2007 roku (dzień pierwszego notowania) kodem
PLENMPD00018 oznaczonych będzie łącznie 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela EnergomontażPołudnie S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wojciech Nazarek
Prezes Zarządu
Alina Sowa
Członek Zarządu

Podobne dokumenty