KARTA – 30/2013 Wniosek o wycinkę drzew w

Komentarze

Transkrypt

KARTA – 30/2013 Wniosek o wycinkę drzew w
KARTA – 30/2013 Wniosek o wycinkę drzew w Kowalewie
L.p.
Karta informacyjna
1
Nr karty/rok
30/2013
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew*/krzewów
3
Temat dokumentu
inne
4
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew*/krzewów
5
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew w Kowalewie
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Kowalewie, gm. Mieleszyn
7
Znak sprawy
6131.23.2013
8
Dokument wytworzył
Xxxxxxxxxx Xxxxx
9
Data dokumentu
18.02.2013
10
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11
Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy w Mieleszynie, Rolnictwo,
Ochrona Środowiska, Gospodarka Mieniem
Komunalnym, tel 61 429 50 68
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu brak
14
Czy dokument jest ostateczny Tak/Nie
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
21.02.2013
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
18
Uwagi
Brak
Tak

Podobne dokumenty