wykaz zbędnych i zużytych składników majątku

Komentarze

Transkrypt

wykaz zbędnych i zużytych składników majątku
Sokółka, dnia 23.11.2012 r
Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Sokółce
ul. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
tel./fax 085-711-41-29
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU
RUCHOMEGO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
SĄDU REJONOWEGO W SOKÓŁCE
Działając na podstawie § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.05.2010r w
sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w
który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz.761), informuję, iż w Sądzie
Rejonowym w Sokółce znajdują się następujące składniki majątku ruchomego
zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego lub zbędnego.
Lp
Nazwa przedmiotu
Nr inwent.
Kod kreskowy
Data
nabycia
Wartość
początko
wa 1 szt.
w zł
Opis stanu
technicznego
Wskazania
komisji
Wartość
obecna
Do sprzedaży
lub
zniszczenia
Do sprzedaży
lub
zniszczenia
Do sprzedaży
lub
zniszczenia
5 zł
1
Biurko zwykłe szare
Dz.VI-1-24
100910
06.04.2005r
300,00
Zniszczona okleina, zużyte
2
Przystawka szara do
biurka
Dz.VI-3-4
301261
18.11.1997r
160,00
Zniszczona okleina, zużyte
3
Szafa-słupek ubraniowy
„Ewerest”
Dz.VIII-1-7
102040
08.12.1997r
440,00
Płyta z tyłu szafy odkleja się,
zużyta
4
Komputer MSS
Dz.XIV-4-11
403801
12.03.2004r
3350,01
Zużyty, problemy z
otwieraniem programów
Do sprzedaży
lub utylizacji
30 zł
5
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-13
403820
22.12.2005r
2314,68
Zużyty, problemy z dyskiem
HD
Do sprzedaży
lub utylizacji
20 zł
6
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-13
403824
22.12.2005r
2314,68
Zużyty, problemy z
uruchamianiem
Do sprzedaży
lub utylizacji
30 zł
7
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-13
403825
22.12.2005r
2314,68
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
40 zł
8
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-13
403828
22.12.2005r
2314,68
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
40 zł
9
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-14
403830
22.12.2005r
2314,68
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
40 zł
10
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-14
403831
22.12.2005r
2314,68
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
40 zł
11
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-14
403832
22.12.2005r
2314,68
Zużyty, nie uruchamia się,
uszkodzony HD
Do sprzedaży
lub utylizacji
2 zł
12
Komputer Intel Celeron
Dz.XIV-4-14
403836
22.12.2005r
2314,68
Zużyty, głośny wentylator
Do sprzedaży
lub utylizacji
5 zł
15 zł
30 zł
Zepsuty, uszkodzona płyta
główna, wyłamane zawiasy,
zużyty
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
Do sprzedaży
lub utylizacji
40 zł
12.12.2004r
Spalone podzespoły, zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
1 zł
Dz. XIV-4-14
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty, miga, porysowany
ekran
Do sprzedaży
lub utylizacji
2 zł
Dz.XIV-4-4
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
Komputer przenośny NTT
Corrino 5001
Da.XIV-4-16
403861
13.12.2006r.
14
Komputer „ZETOS”
Dz.XIV-4-17
403853
13.12.2007r
15
Monitor LG L 1732P
4-49-491-36
16
Monitor Cibox Aquila-17
17
Monitor Cibox Aquila-17
13
3348,90
3250,65
2 zł
10 zł
18
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty, miga, porysowany
ekran
Do sprzedaży
lub utylizacji
2 zł
19
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
10 zł
20
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
10 zł
21
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
10 zł
22
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
10 zł
23
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
10 zł
24
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
10 zł
25
Monitor Cibox Aquila-17
Ew.il.1/57
22.12.2005
Zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
10 zł
26
Drukarka HPLJ 1100
Dz.XIV-5-2
503920
21.09.1999r
1854,40
Zużyta, gniecie papier, nie
pobiera papieru
Do sprzedaży
lub utylizacji
5 zł
27
Drukarka HPLJ 1100
Dz.XIV-5-3
503930
07.07.2000r
2100,00
Zużyta, gniecie papier, nie
pobiera papieru
Do sprzedaży
lub utylizacji
5 zł
28
Drukarka HPLJ 1100
Dz.XIV-5-5
503950
06.02.2002r
1600,00
Zużyta, gniecie papier, nie
pobiera papieru
Do sprzedaży
lub utylizacji
5 zł
29
Drukarka HPLJ 1100
Dz.XIV-5-13
504030
25.09.2007r
1577,70
Zużyta, gniecie papier, nie
pobiera papieru
Do sprzedaży
lub utylizacji
5 zł
30
Aparat telefoniczny
Panasonic KX-T3250
Dz.XIV-8-3
804283
07.02.1994r
417,50
Zepsuty, zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
1 zł
31
Aparat telefoniczny
Panasonic KX-TS15PD
Dz.XIV-8-9
804340
11.02.2000r
518,00
Zepsuty, zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
1 zł
32
Aparat telefoniczny
Panasonic KX-TS500PDB
Ew.il. 2/08/84
24.12.2007r
43,92
Szumy, trzaski, zużyty
Do sprzedaży
lub utylizacji
1 zł
Wszystkie wymienione składniki majątku można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w
Sokółce w terminie do dnia 3 grudnia 2012 r.
Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego mogą zostać zagospodarowane zgodnie z
zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego powierzonego, w który
wyposażone są jednostki budżetowe tj. mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania
innej jednostce, darowizny, sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.
Zgodnie z § 7 ust.3 w/w rozporządzenia przy zagospodarowaniu zbędnych składników
majątku ruchomego w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby innych jednostek.
Jednostki zainteresowane mogą składać wnioski w terminie do 03.12.2012r w siedzibie Sądu
Rejonowego w Sokółce, Biuro Podawcze pokój nr 1 w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać
pocztą na adres:
Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
Przesyłając wniosek pocztą, jednocześnie należy przekazać kopię wniosku drogą faksową nr
(085) 711-41-29 wew. 381 lub wew. 305.
Telefon kontaktowy nr (085) 711-41-29 wew. 351 z Panią Joanną Wilczyńską.
Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Sokółce
Iwona Gudalewska