Profil artystyczny teatralno-wokalny

Komentarze

Transkrypt

Profil artystyczny teatralno-wokalny
Profil artystyczny teatralno-wokalny
Przedmioty rozszerzone:
 historia
 wiedza o społeczeństwie
 język polski
 język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski)
Zajęcia dodatkowe:
 historia sztuki
 emisja głosu
 warsztaty teatralne
 warsztaty wokalne
Profil daje możliwość rozwinięcia swoich pasji artystycznych.
Przygotowuje do studiów związanych z aktorstwem i muzyką.
Ponadto:
 współpracujemy z opolskimi instytucjami kultury, takimi jak Filharmonia Opolska
(uczestnictwo w warsztatach, koncertach), Teatrem Lalki i Aktora w Opolu (lekcje teatralne,
uczestnictwo w spektaklach),
 bierzemy udział w projektach edukacyjnych, takich jak Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i
Wirtualna Akademia Astronomii,
 jesteśmy wolontariuszami Caritas,
 w ramach zajęć sportowych uczestniczymy w zajęciach tanecznych, fitness i w wyjściach na
basen,
 wyjeżdżamy na wycieczki oraz obozy naukowe w kraju i zagranicą,

Podobne dokumenty