Poradnik Kierownika Budowy

Komentarze

Transkrypt

Poradnik Kierownika Budowy
Poradnik Kierownika Budowy
Najpopularniejsze materiały z poradnika:
• Nowe wymagania dotyczące kontroli jakości oraz
warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych w 2015 r.
• Zmienione wytyczne przy zawieraniu
umówbudowlanych dotyczące określania reguł
podwykonawstwa, trybu realizacji robót oraz zasad
aneksowania umów
• Obowiązkowe klauzule umowne – analiza
sprawdzonych klauzul dotyczących: polisy
ubezpieczenia, wynagrodzenia, kaucji na pokrycie
szkód w trakcie realizacji inwestycji
• Co sprawdzają i do czego najczęściej mają uwagi
inspektorzy NB i PSP podczas kontroli obiektu
przygotowanego do użytkowania – praktyczna lista,
• Wady i błędy projektowe - kto odpowiada za błędy
oraz braki w zatwierdzonym projekcie budowlanym?
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do nowych, obowiązujących po 1 stycznia 2014 roku
zmienionych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 926).

Podobne dokumenty