instrukcja obsługi tfa 10.4002 instrukcja obsługi tfa 10.4002

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi tfa 10.4002 instrukcja obsługi tfa 10.4002
TFA 10.4002
Termometr mechaniczny bimetaliczny (MAX/MIN)
KARTA GWARANCYJNA
Data zakupu: ..…..........................................................
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Opis wady: ...................................................................
…..................................................................................
TFA 10.4002
umożliwi Ci pomiar aktualnej, maksymalnej i minimalnej temperatury
powietrza w pomieszczeniach, a także na zewnątrz budynku, ze
względnie wysoką dokładnością jak na urządzenie klasy amatorskiej.
• Instrument nie powinien być umiejscowiony na ścianie zewnętrznej
budynku, która zmienia w ciągu dnia/roku istotnie swoją temperaturę.
Co więcej, instrument nie powinien również być lokalizowany w
bezpośrednim pobliżu źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, itp.).
• Chroń instrument przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, gdyż jego nagrzewanie się może istotnie wpływać na
reprezentatywność pomiaru i trwałość samego instrumentu.
• Instrument przeznaczony jest tylko i wyłącznie do zastosowań
amatorskich.
2. Instalacja
• Przykręć termometr za pomocą dołączonych do zestawy
śrub/wkrętów w pożądanym przez Ciebie miejscu mając przy tym na
uwadze ww. ograniczenia.
…..................................................................................
• Wyzeruj termometr przekręcając w prawo pokrętłem umieszczonym
w centralnej części obudowy, tak aby wszystkie trzy wskazówki
znalazły się w przybliżeniu w tej samej pozycji (temperatury
aktualnej).
.….................................................................................
3. Wykonywanie pomiarów
• Temperatura aktualna wskazywana jest przez czarną wskazówkę.
• Temperatura maksymalna wskazywana jest przez wskazówkę
…..................................................................................
www.meteoshop.pl
Termometr mechaniczny bimetaliczny (MAX/MIN)
KARTA GWARANCYJNA
• Staraj się dokonywać pomiaru w taki sposób, aby patrzyć na
instrument prostopadle.
4. Dokładność pomiaru
• Amatorskie termometry mechaniczne charakteryzują się znacznie
mniejszą dokładnością, a także bezwładnością pomiarów (czas
reakcji na zmiany temperatury) niż instrumenty profesjonalne
stosowane, np. na stacjach meteorologicznych.
• Instrument powinien osiągnąć dokładność rzędu ±1°C.
5. Usuwanie odpadów
Nie wyrzucaj instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi
odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu
sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów w celu ochrony środowiska.
• Temperatura minimalna wskazywana jest przez wskazówkę
oznaczoną kolorem niebieskim.
• Jeżeli chcesz rozpocząć nowy okres pomiaru temperatury
1. Uwagi początkowe
• Dziękujemy za zakup termometru mechanicznego TFA. Instrument
Data zakupu: ..…..........................................................
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Opis wady: …...............................................................
…..................................................................................
maksymalnej i minimalnej powtórz procedurę dotyczącą
wyzerowania, opisaną powyżej.
• Unikaj zerowania temperatur ekstremalnych w porach dnia, kiedy
one typowo występują, tj.:
• maksymalnej – w godzinach okołopołudniowych do
późnopopołudniowych
• minimalnej – w godzinach w okolicy wschodu słońca
• W celu uzyskania możliwie dokładnego pomiaru bezpośrednio przed
odczytem należy leciutko puknąć/stuknąć palcem w przezroczystą
pokrywę instrumentu, aby zwolnić ewentualne opory mechaniczne
mogące blokować wskazówkę w pozycji innej niż właściwa dla
danego momentu.
oznaczoną kolorem czerwonym.
TFA 10.4002
Nr dokumentu zakupu: .…............................................
oznaczoną kolorem niebieskim.
• Jeżeli chcesz rozpocząć nowy okres pomiarowy temperatury
1. Uwagi początkowe
• Dziękujemy za zakup termometru mechanicznego TFA. Instrument
Nr dokumentu zakupu: .…............................................
• Temperatura minimalna wskazywana jest przez wskazówkę
TFA 10.4002
umożliwi Ci pomiar aktualnej, maksymalnej i minimalnej temperatury
powietrza w pomieszczeniach, a także na zewnątrz budynku, ze
względnie wysoką dokładnością jak na urządzenie klasy amatorskiej.
• Instrument nie powinien być umiejscowiony na ścianie zewnętrznej
budynku, która zmienia w ciągu dnia/roku istotnie swoją temperaturę.
Co więcej, instrument nie powinien również być lokalizowany w
bezpośrednim pobliżu źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, itp.).
• Chroń instrument przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, gdyż jego nagrzewanie się może istotnie wpływać na
reprezentatywność pomiaru i trwałość samego instrumentu.
• Instrument przeznaczony jest tylko i wyłącznie do zastosowań
amatorskich.
• Wyzeruj termometr przekręcając w prawo pokrętłem umieszczonym
oznaczoną kolorem czerwonym.
www.meteoshop.pl
instrument prostopadle.
mniejszą dokładnością, a także bezwładnością pomiarów (czas
reakcji na zmiany temperatury) niż instrumenty profesjonalne
stosowane, np. na stacjach meteorologicznych.
3. Wykonywanie pomiarów
• Temperatura aktualna wskazywana jest przez czarną wskazówkę.
• Temperatura maksymalna wskazywana jest przez wskazówkę
…..................................................................................
• Staraj się dokonywać pomiaru w taki sposób, aby patrzyć na
4. Dokładność pomiaru
• Amatorskie termometry mechaniczne charakteryzują się znacznie
w centralnej części obudowy, tak aby wszystkie trzy wskazówki
znalazły się w przybliżeniu w tej samej pozycji (temperatury
aktualnej).
…..................................................................................
one typowo występują, tj.:
• maksymalnej – w godzinach okołopołudniowych do
późnopopołudniowych
• minimalnej – w godzinach w okolicy wschodu słońca
• W celu uzyskania możliwie dokładnego pomiaru bezpośrednio przed
odczytem należy leciutko puknąć/stuknąć palcem w przezroczystą
pokrywę instrumentu, aby zwolnić ewentualne opory mechaniczne
mogące blokować wskazówkę w pozycji innej niż właściwa dla
danego momentu.
2. Instalacja
• Przykręć termometr za pomocą dołączonych do zestawy
śrub/wkrętów w pożądanym przez Ciebie miejscu mając przy tym na
uwadze ww. ograniczenia.
…..................................................................................
maksymalnej i minimalnej powtórz procedurę dotyczącą
wyzerowania, opisaną powyżej.
• Unikaj zerowania temperatur ekstremalnych w porach dnia, kiedy
• Instrument powinien osiągnąć dokładność rzędu ±1°C.
5. Usuwanie odpadów
Nie wyrzucaj instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi
odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu
sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów w celu ochrony środowiska.

Podobne dokumenty