zgoda na e-mail

Komentarze

Transkrypt

zgoda na e-mail
Ja niżej podpisany/a....................................................................urodzony/a...............................
wyrażam zgodę na przesłanie mojego badania rtg. …................................................................
na adres e-mail.............................................................................................................................
podstawa prawna : Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U.z2010r.Nr.229,poz.1497
z poważaniem

Podobne dokumenty