„Pracownia internetowa w ka dej szkole” (edycja Jesień 2007

Komentarze

Transkrypt

„Pracownia internetowa w ka dej szkole” (edycja Jesień 2007
Instrukcja numer D1/02_02/Z
„Pracownia internetowa w każdej szkole”
(edycja Jesień 2007)
Opiekun pracowni internetowej cz. 1
(D1)
Tworzenie własnej publikacji WWW i jej zamieszczanie na
szkolnym serwerze - Zadania
Zadanie 1
Tworzenie własnej strony WWW
Zadanie polega na utworzeniu prostej publikacji sieci Web, a następnie udostępnieniu jej na
serwerze szkolnym w standardowy sposób publikacji, dostępny w pracowni.
Polecenie 1
1. Proszę zalogować się do sieci jako użytkownik nauczyciel0xxn gdzie xx to dwucyfrowy numer
stolika, przy którym siedzisz
2. Proszę otworzyć folder Dokumenty
3. Proszę wewnątrz folderu Dokumenty utworzyć folder o nazwie WWW
Polecenie 2
1. Przy pomocy dowolnego znanego Ci narzędzia (np. programu Notatnik, Word, Excel,
PowerPoint, Publisher, FrontPage) stwórz stronę WWW zawierającą następujące informacje:
•
Twoje imię i nazwisko
•
Twój znak zodiaku
•
Twój ulubiony owoc
•
Twoje ulubione warzywo
• Twoje zdjęcie
2. Dodaj efekty 3D oraz cienie do zdjęcia jeżeli używasz programu MS Word 2007
3. Zapisz stworzoną stronę pod dowolną wygodną dla Ciebie nazwą. Pamiętaj jednak, aby
znalazła się ona w folderze WWW stworzonym wcześniej wewnątrz folderu Dokumenty
UWAGA !!!
Zapisując stronę proszę nie używać polskich znaków w nazwie pliku oraz upewnić czy
w okienku zapisywania wybrany format pliku to nie Jednoplikowa strona sieci Web (mht,
mhtml), tylko Strona sieci Web (htm, html).
Notatka – dlaczego nie wybieramy formatu Jednoplikowej strony sieci Web?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki
NR D1/02_02/Z
[v. 2.0]
Strona 1/3
Tworzenie własnej publikacji WWW i jej zamieszczanie na szkolnym serwerze - Zadania
Zadanie 2
Opublikuj własną stronę WWW
Polecenie 1
1. Zaloguj się do sieci jako nauczyciel0xxn gdzie xx to dwucyfrowy numer stolika, przy którym
siedzisz.
2. Otwórz folder Dokumenty
3. Otwórz folder WWW znajdujący się wewnątrz folderu Dokumenty
4. Skopiuj całą zawartość folderu WWW do schowka
Notatka
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Polecenie 2
1. Uruchom menu Start
2. W pasku wyszukiwania wpisz sekwencję umożliwiającą dostęp do osobistej witryny WWW
poprzez usługę FTP w formacie
ftp://[email protected]_serwera/stronydomowe/nauczyciel0xxn
Jaki jest adres serwera używanego w czasie kursu?
...................................................................................
Notatka
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Polecenie 3
1. Po połączeniu z serwerem FTP i poprawnym podaniu hasła wklej zawartość schowka do
otwartego zasobu FTP
Notatka
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Polecenie 4
1. Wyloguj się z sieci
© by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki
NR D1/02_02/Z
[v. 2.0]
Strona 2/3
Tworzenie własnej publikacji WWW i jej zamieszczanie na szkolnym serwerze - Zadania
Zadanie 3
Sprawdzenie opublikowanej strony WWW
Polecenie 1
1. Zaloguj się do sieci jako student0xxa gdzie xx to dwucyfrowy numer stolika, przy którym
siedzisz.
2. Uruchom program Internet Explorer
3. W polu adresu programu Internet Explorer wpisz adres pozwalający na obejrzenie
opublikowanej przez Ciebie witryny WWW:
http://nazwa_serwera/stronydomowe/nauczyciel0xxn
Jaki jest adres serwera używanego w czasie kursu?
..................................................................................
Notatka – dlaczego twoja strona nie wyświetla się automatycznie?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Polecenie 2
1. Obejrzyj strony WWW stworzone przez Twoich sąsiadów
2.
Zapisz poniżej adresy ich stron WWW
Notatka
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Polecenie 3
1. Wyloguj się z sieci
© by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki
NR D1/02_02/Z
[v. 2.0]
Strona 3/3