Galaxy cennik ogolny 02_2010

Komentarze

Transkrypt

Galaxy cennik ogolny 02_2010
FordGalaxy
2010
cennik
nr 02/2010
wa˝ny od 15 marca 2010 r.
53
00
T
NI
EJ
N
trend
ghia
titanium
rekomendowana
cena detaliczna
z VAT
rekomendowana
cena detaliczna
z VAT
rekomendowana
cena detaliczna
z VAT
2.0 Duratec 145 KM M5
103 100
114 000
116 600
2.0 Duratec 145 KM Flexi–Fuel M5
104 500
115 400
118 000
2.3 Duratec 161 KM A6
119 100
130 000
132 600
–
135 800
138 400
2.0 TDCi 115 KM DPF M6
111 300
122 200
124 800
2.0 TDCi 140 KM M6
112 300
123 200
125 800
2.0 TDCi 163 KM DPF M6
120 900
131 800
134 400
2.0 TDCi 140 KM DPF A6
123 300
134 200
136 800
2.0 TDCi 140 KM DPF MPS6
125 300
136 200
138 800
2.0 TDCi 163 KM DPF MPS6
129 900
140 800
143 400
–
141 100
143 700
silniki
2.0 T EcoBoost 203 KM MPS6
wersja
5-drzwiowa
A
PL
2.2 TDCi 175 KM DPF M6
M5 – manualna 5-cio stopniowa skrzynia biegów
M6 – manualna 6-cio stopniowa skrzynia biegów
A6 – automatyczna 6-cio stopniowa skrzynia biegów
MPS6 – automatyczna 6-cio stopniowa, dwusprz´g∏owa
skrzynia biegów PowerShift
DPF – Filtr czàstek sta∏ych
Duratec - silnik benzynowy
TDCi - silnik wysokopr´˝ny
FordProtect – opcjonalny program przed∏u˝enia gwarancji 3 lata – 2 150 z∏ z VAT
Szczegó∏y u Autoryzowanych Dealerów Forda
FordGalaxy
2010
wyposa˝enie
bezpieczeƒstwo
Poduszki czo∏owe kierowcy i pasa˝era
Poduszki boczne kierowcy i pasa˝era
Boczne kurtyny powierzne w 1,2 i 3 rz´dzie siedzeƒ
Poduszka powietrzna chroniàca kolana kierowcy
ABS z elektronicznym uk∏adem podzia∏u szi∏y hamowania (EBD)
Elektroniczny uk∏ad stabilizacji toru jazdy (ESP) z uk∏adem przeciwpoÊlizgowym (TCS) oraz uk∏adem wspomagania
awaryjnego hamowania (EBA)
Zaawansowany uk∏ad ESP (zawiera uk∏ad u∏atwiajàcy ruszanie z miejsca na wzniesieniach HLA; standard w samochodach
z automatycznà skrzynià biegów PowerShift)
Uk∏ad IVDC (ESP + TCS+EBA+CDC+HLA) i sportowe zawieszenie (niedost´pne z samopoziomujàcym zawieszeniem; opcja dost´pna
tylko do samochodów z automatycznà skrzynià biegów PowerShift, zawiera opcj´ centralnego zamka z systemem Ford KeyFree)
Uk∏ad IVDC (ESP + TCS + EBA + CDC + HLA) i sportowe zawieszenie (niedost´pne z samopoziomujàcym zawieszeniem; opcja
niedost´pna do samochodów z automatycznà skrzynià biegów PowerShift, zawiera opcj´ centralnego zamka z systemem Ford KeyFree)
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie (EPB)
Uk∏ad monitorowania ciÊnienia w ogumieniu
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (BLIS) (zawiera elektrycznie sk∏adane lusterka z lampkami
doÊwietlajàcymi pod∏o˝e)
Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne
Âwiat∏a awaryjnego hamowania – w∏àczajà si´ automatycznie podczas gwa∏townego hamowania
System halogenowych reflektorów adaptacyjnych
System statycznych ksenonowych reflektorów adaptacyjnych ze spryskiwaczami i automatycznà regulacjà kàta ustawienia
(w wersji Trend zawiera automatyczne Êwiat∏a i automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu)
komfort
Wspomaganie kierownicy
Kolumna kierownicy z regulacjà pochylenia i odleg∏oÊci
Komputer pok∏adowy
Klimatyzacja dwustrefowa z automatycznà regulacjà temperatury DEATEC
Klimatyzacja dwustrefowa z automatycznà regulacjà temperatury DEATEC i klimatyzacja w tylnej cz´Êci przedzia∏u pasa˝erskiego
Klimatyzacja w tylnej cz´Êci przedzia∏u pasa˝erskiego
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, obudowy w kolorze nadwozia z kierunkowskazami
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, obudowy w kolorze nadwozia z kierunkowskazami
i lampkami doÊwietlajàcymi pod∏o˝e
Lusterka boczne sk∏adane elektrycznie
Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi
Elektrycznie uchylane szyby w 3–cim rz´dzie foteli (dla wersji Ghia zawierajà przyciemniane szyby w tylnej cz´Êci pojazdu)
Podgrzewana przednia szyba „Quickclear” i podgrzewane dysze spryskiwaczy
Przednia szyba z filtrem przeciws∏onecznym
Przednie fotele w stylizacji komfortowej (w wersji Trend dost´pne tylko z tapicerka skórzanà Windsor)
Przednie fotele w stylizacji sportowej
Przednie fotele – podgrzewane, z regulacjà temperatury
Przednie fotele – wentylowane i podgrzewane
Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka l´dêwiowego
Fotel kierowcy – elektryczna regulacja wysokoÊci
Fotel kierowcy – pe∏na elektryczna regulacja z funkcjà pami´ci polo˝enia fotela i lusterek
Fotel pasa˝era z przodu – regulacja podparcia odcinka l´dêwiowego
Fotel pasa˝era z przodu – elektryczna regulacja wysokoÊci ( w wersji Trend zawiera regulacj´ podparcia odcinka l´dêwiowego)
Fotele 2 rz´du – trzy indywidualne fotele, sk∏adane na p∏asko, zag∏ówki z regulacjà wysokoÊci
Fotele 3 rz´du – dwa indywidulane fotele, sk∏adane na p∏asko, zag∏ówki z regulacjà wysokoÊci
Sk∏adane blaty stolików z ty∏u oparç przednich foteli
Skórzana kierownica
Przycisk rozrusznika Ford Power
Ârodkowa konsola nad przednià szybà – wersja krótka
Ârodkowa konsola nad przednià szybà – wersja d∏uga
Tempomat
Inteligentny tempomat (opcja dost´pna tylko do samochodów z automatycznà skrzynià biegów PowerShift)
Inteligentny tempomat (opcja niedost´pna do samochodów z automatycznà skrzynià biegów PowerShift)
Inteligentny tempomat z uk∏adem IVDC (opcja dost´pna tylko do samochodów z automatycznà skrzynià biegów PowerShift,
zawiera opcj´ centralnego zamka z systemem Ford KeyFree)
Inteligentny tempomat z uk∏adem IVDC (opcja niedost´pna do samochodów z automatycznà skrzynià biegów PowerShift,
zawiera opcj´ centralnego zamka z systemem Ford KeyFree)
Rozbudowany, kolorowy wyÊwietlacz FordConvers+
Pilot parkowania – czujniki przeszkody przy parkowaniu (z przodu i z ty∏u)
Lusterko wsteczne samoczynnie Êciemniajàce si´
Dach panoramiczny – nieotwierany, wraz z r´cznie rozsuwanymi roletami przeciws∏onecznymi
Kamera cofania – u∏atwiajàca parkowanie ty∏em (zawiera pilot parkowania przód i ty∏; dost´pna jedynie
do systemu nawigacji satelitarnej DVD
Dodatkowa nagrzewnica zasilana paliwem z funkcjà programowania (silniki diesla)
Dodatkowa nagrzewnica zasilana paliwem z funkcjà programowania (silniki benzynowe)
Zawieszenie o sportowej charakterystyce
d
tren
s
s
s
s
s
m
ghia titaniu
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
400
400
400
–
6 000
6 000
–
1 000
1 500
6 400
1 000
1 500
6 400
1 000
1 500
2 000
s
s
2 500
1 800
s
s
2 500
1 800
s
s
2 500
4 700
4100(5)
4100(5)
s
s
s
s
–
3 400
s
s
s
s
–
s
–
–
s
s
s
–
s
–
–
–
600
s
–
850(4)
1 650(2)
s
–
1 200(4)
–
s
s
2 100
s
750
s
s
s
s
1 000
s
1 000
1 900
–
–
s
400
s
2 050(5)
s
s
s
–
1 200(4)
3 000
s
s
1 900
s
750
s
s
s
s
1 000
–
s
s
4 350
4 750
s
400
s
1 150
s
s
–
s
1 200(4)
3 000
s
s
1 900
s
750
s
s
s
s
1 000
–
s
s
4 350
4 750
–
10 350
10 350
–
2 100
2500(5)
–
4 400
10 750
2 100
2500(5)
s
3 400
10 750
s
2500(5)
s
3 400
4 800
5 000
5 700
1 000
4 800
5 000
5 700
1 000
4 800
5 000
5 700
1 000
s
850
1 200
s
850
1 200
s
850
1 200
2 300
2 300
2 300
3 050
3 050
3 050
3 300
3 300
3 300
4 050
4 050
4 050
systemy audio i nawigacji
Radioodtwarzacz CD – model 6000
Radio Sony 1CD/MP3
Radio 6000CD z zestawem g∏oÊnomówiàcym Bluetooth® z funkcjà sterowania g∏osem (bez anteny, konsoli i uchwytu)
Radio Sony 1CD/MP3 z zestawem g∏oÊnomówiàcym Bluetooth® z funkcjà sterowania g∏osem i gniazdem USB
(bez anteny, konsoli i uchwytu)
Radio Sony 1CD/MP3 z zestawem g∏oÊnomówiàcym Bluetooth® z funkcjà sterowania g∏osem, gniazdem USB
i zestawem nawigacji satelitarnej do telefonu komórkowego (bez anteny, konsoli i uchwytu)
Radio Sony 1CD/MP3 z system nag∏oÊnienia Premium (13 g∏oÊników o audiofilskim brzmieniu; 8–kana∏owy wzmacniacz);
zestawem g∏osnomówiàcy Bluetooth® z funkcjà sterowania g∏osem i gniazdem USB)
Radio Sony 1CD/MP3 z systemem nag∏oÊnienia Premium (13 g∏oÊników o audiofilskim brzmieniu; 8–kana∏owy wzmacniacz);
zestawem g∏osnomówiàcy Bluetoot® z funkcjà sterowania g∏osem, gniazdem USB i zestawem nawigacji satelitarnej
do telefonu komórkowego (bez anteny i uchwytu)
s – wyposa˝enie standardowe
– – niedost´pne
b/d – opcja bez dop∏aty
(1) niedost´pne z systemem IVDC
(2) opcja zawiera przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne reflektory
(3) opcja zawiera uk∏ad monitorowania ciÊnienia w ogumieniu
(4) Opcja niedost´pna z pakietem Glod X
(5) Opcja niedost´pna z pakietem Platinium X
FordGalaxy
2010
wyposa˝enie
systemy audio i nawigacji
System nawigacji satelitarnej CD/SD – Blaupunkt TravelPilot FX (mapa Europy w tym mapa Polski), MP3, 5–calowy kolorowy
wyÊwietlacz, gdniazdo kart SD, dwa tunery, gniazdo AUX–IN, 10 g∏oÊników, gniazdo USB, zestaw g∏oÊnomówiàcy Bluetooth
z funkcjà sterowania g∏osem – modu∏ j´zykowy angielski
System nawigacji satelitarnej DVD z zestawem g∏oÊnomówiàcym Bluetooth® z funkcjà sterowania g∏osem i gniazdem USB
(bez anteny, konsoli i uchwytu)
System nawigacji satelitarnej DVD z zestawem g∏osnomówiàcy Bluetooth® z funkcjà sterowania g∏osem, gniazdem USB
i systemem nag∏oÊnienia Premium (13 g∏oÊników o audiofilskim brzmieniu; 8–kana∏owy wzmacniacz)
System multimedialny DVD Ford INDIVIDUAL – odtwarzacz DVD, dwa ekrany LCD wbudowane w zag∏ówki przednich foteli,
dwa zestawy s∏uchawek i pilot na podczerwieƒ (niedost´pny ze schowkiem pod siedzeniem pasa˝era; zawiera system
centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree)
Zewn´trzna zmieniarka na 6 p∏yt CD (dost´pna tylko do systemów nawigacji satelitarnej)
d
tren
5 050
m
ghia titaniu
5 050
5 050
7 250
7 250
7 250
8 250
8 250
8 250
9 500
1 000
9 500
1 000
9 500
1 000
900
2 200
900(5)
2 500
2 500
3 900
3 900
3 900
900
2 200
900(5)
–
–
b/d
b/d
b/d
900
2 200
s
–
–
b/d
b/d
b/d
5 900(3)
5 400
5 400
–
–
–
2000(3)
1 500
1 500
–
17 950
17 950
2 000(3)
1 500
1 500
17 950
17 950
17 950
s
700
s
800
1 200
–
3 500
2700(1)
250
500
400
s
s
700
s
800
1 200
850
3 500
2700(1)
250
500
s
s
s
700
s
800
1 200
850
3 500
2700(1)
250
500
s
s
s
400
s
400
s
400
1 600
1 600
1 600
2 000
2 000
2 000
3 600
150
3 600
150
3 600
150
1 750
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
2 500
2 900
2 500
2 900
2 500
2 900
4 200
3 200
3 200
stylizacja
Lakier zwyk∏y Frozen White
Lakier metalizowany
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz´Êci pojazdu
Obr´cze aluminiowe 6.5x16”, wzór 5X2–ramienny D2XC5
Obr´cze aluminiowe 6.5x16”, wzór 5X3–ramienny D2XCH
Obr´cze aluminiowe 7x17”, wzór 15–ramienny D2YLH
Obr´cze aluminiowe 7x17”, wzór 5x2–ramienny D2YLT
Obr´cze kól z lekkich stopów 17’’ Mystique Silver, wzór 5–ramienny D2YC4
Obr´cze aluminiowe 7x17”, wzór 5x2–ramienny D2YA6, umo˝liwiajàce jazd´ bez powietrza (po przebiciu
– zawierajà uk∏ad monitorowania ciÊnienia w ogumieniu
Obr´cze aluminiowe 8x18”, wzór 5–ramienny D2UL2
Obr´cze aluminiowe 18’’, wzór 5–ramienny Mystique Silver D2UD6
Tapicerka Alcantara
Tapicerka skórzana Windsor Biscuit
Tapicerka skórzana Windsor Ebony
elementy funkcjonalne
Zintegrowane relingi dachowe
Przesuwane poprzeczki baga˝nika dachowego
Siatka wzd∏u˝ progu zapobiegajàca wysuwaniu si´ przedmiotów z baga˝nika
Siatka zabezpieczajaca przedmioty w baga˝niku – oddzielajàca przestrzeƒ baga˝owà
Przegroda do przewozu psa (montowana za drugim rz´dem siedzeƒ)
Zestaw mocowaƒ „Activity”
Zaczep holowniczy – chowany
Samopoziomujàce zawieszenie
Tylne chlapacze
Przednie i tylne chlapacze
Maty antypoÊlizgowe z przodu i z ty∏u
System bezkorkowego wlewu paliwa Ford Easy Fuel
zabezpieczenia
Centralny zamek sterowany pilotem
Centralny zamek sterowany pilotem, z dwuetapowym ryglowaniem
Autoalarm – obwodowy i pojemnoÊciowy, chroniàcy szyby, drzwi i pokryw´ silnika, reagujàcy na ruchy we wn´trzu
(zawiera opcj´ centralnego zamka z dwuetapowym ryglowaniem)
System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford Key–Free (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power),
umo˝liwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka
System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford Key–Free (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power),
alarm obwodowo–pojemnoÊciowy, centralny zamek z podwójnym ryglowaniem
System elektrycznej blokady tylnych drzwi uniemo˝liwiajàcy otwarcie ich od Êrodka przez dzieci
pakiety wyposa˝enia dodatkowego
Pakiet SPACE 1 – ch∏odzony schowek podr´czny, roleta zas∏aniajàca przestrzeƒ baga˝owà, rolety przeciws∏oneczne
– integralne, nad tylnymi drzwiami bocznymi, siatka na drobne przedmioty w baga˝niku
Pakiet SPACE 2 – ch∏odzony schowek podr´czny, roleta zas∏aniajàca przestrzeƒ baga˝owà, rolety przeciws∏oneczne
– integralne, nad tylnymi drzwiami bocznymi, siatka na drobne przedmioty w baga˝niku
Pakiet SIEDZENIA – fotel kierowcy – pe∏na elektryczna regulacja po∏o˝enia z pami´cià po∏o˝enia i sk∏adanymi lusterkami
z pami´cià, fotel pasa˝era – pe∏na elektryczna regulacja po∏o˝enia
Pakiet ACTIVE – pilot parkowania przód i ty∏, system monitorowania ciÊnienia w ogumieniu, elektryczny hamulec postojowy
Pakiet ACTIVE PLUS – system audio Sony CD, zestaw g∏oÊnomówiàcy BluetoothÆ z funkcjà sterowania g∏osem + gniazdo USB,
pilot parkowania – czujniki przeszkody przy parkowaniu (z przodu i z ty∏u), tempomat
Pakiet TREND BUSINESS – przednia szyba z filtrem przeciws∏onecznym, lusterka boczne podgrzewane i sk∏adane elektrycznie,
obr´cze aluminiowe 16”, wzór 5X2–ramienny (D2XC5), pilot parkowania – czujniki przeszkody przy parkowaniu (z przodu i z ty∏u)
Pakiet X PLUS 1 – dach panoramiczny, tapicerka skórzana, reflektory ksenonowe, system centralnego zamka z kluczem
elektronicznym Ford Key–Free (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power)
Pakiet X PLUS 2 – dach panoramiczny, reflektory ksenonowe, obr´cze aluminiowe 18”, wzór 5–ramienny (D2UL2),
system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford Key–Free (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power)
Pakiet X PLUS 3 – dach panoramiczny, reflektory ksenonowe, system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
Ford Key–Free (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power)
Pakiet X PLUS 4 – dach panoramiczny, tapicerka skórzana, reflektory ksenonowe, obr´cze aluminiowe 18”, wzór 5–ramienny (D2UL2),
system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford Key–Free (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power)
Pakiet Ghia Busines – pe∏na elektryczna regulacja fotela kierowcy z funkcjà pami´ci po∏o˝enia, elektrycznie sk∏adane lusterka
boczne z funkcjà pami´ci po∏o˝enia, pe∏na elektryczna regulacja fotela pasa˝era, pilot parkowania – przód i ty∏, dodatkowo
przyciemniane szyby w tylnej cz´Êci pojazdu, skórzana tapicerka
Pakiet Titanium Busines –pe∏na elektryczna regulacja fotela kierowcy z funkcjà pami´ci po∏o˝enia, elektrycznie sk∏adane lusterka
boczne z funkcjà pami´ci po∏o˝enia, pe∏na elektryczna regulacja fotela pasa˝era, pilot parkowania – przód i ty∏, skórzana tapicerka
Pakiet Ford INDIVIDUAL – nak∏adki na progi z przodu z logo Galaxy, dywaniki pod∏ogowe przód i ty∏, aluminiowe peda∏y,
skórzana tapicerka foteli, pe∏na elektryczna regulacja fotela kierowcy z pami´cià po∏o˝enia i sk∏adanymi lusterkami z pami´cià,
fotel pasa˝era – pe∏na elektryczna regulacja po∏o˝enia, podgrzewane przednie fotele
Pakiet Alcantara
s – wyposa˝enie standardowe
– – niedost´pne
b/d – opcja bez dop∏aty
(1) niedost´pne z systemem IVDC
(2) opcja zawiera przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne reflektory
(3) opcja zawiera uk∏ad monitorowania ciÊnienia w ogumieniu
(4) Opcja niedost´pna z pakietem Glod X
(5) Opcja niedost´pna z pakietem Platinium X
5 000
–
–
–
18 000
18 000
11 500
7 800
7 800
8 000
6 800
6 800
–
19 000
19 000
–
17 500
–
–
–
16 600
–
–
16 050
17 950
–
–
FordGalaxy
2010
Skorzystaj z oferty finansowej FCE Bank Polska:
FordKredyt to wyjàtkowo prosty i wygodny kredyt na zakup Twojego
nowego Forda – nawet do 100% wartoÊci samochodu. Wszechstronna
oferta standardowa oraz atrakcyjne warunki ofert promocyjnych pozwolà na wybranie najodpowiedniejszego wariantu kredytu dla ka˝dego.
FordLeasing – Atrakcyjne formy leasingu, dzi´ki którym mo˝esz jeêdziç
Fordem przy minimalnym zaanga˝owaniu gotówki.
FordUbezpieczenia to kompleksowy pakiet ubezpieczeƒ z wyjàtkowo
konkurencyjnymi stawkami i du˝à iloÊcià dodatkowych Êwiadczeƒ.
O szczegó∏y pytaj Dealera Forda.
FordProtect – program przed∏u˝enia gwarancji firmy Ford.
FordProtect
Za niewielkà cen´ zapewniamy ochron´ przed poniesieniem kosztów
niespodziewanych napraw pojazdu nawet do 4 roku i do przebiegu
maksymalnie 150 tys. kilometrów. W ramach FordProtect zapewniamy
te˝ pe∏nà ochron´ EuroService w takim samym zakresie jak podczas
gwarancji podstawowej.
O szczegó∏y programu i dost´pne warianty FordProtect pytaj Dealera
Forda.
Pieczàtka Dealera
Cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w z∏otych z VAT. Ceny zawierajà podatek akcyzowy. Ceny
mogà ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian
podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company
zastrzegajà sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposa˝enia
i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie
stanowià zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych
warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a tak˝e nie
stanowià opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie w∏aÊciwoÊci i specyfikacji
pojazdu nast´puje w umowie jego sprzeda˝y. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty