Praktyki 2010

Komentarze

Transkrypt

Praktyki 2010
Praktyka w przedsiębiorstwie branżowym
na kierunku grafika dla studentów studiów stacjonarnych po semestrze 4.
Praktyka trwa 3 tygodnie i powinna się odbyć w terminie od 01.07.2010r.
do 21.02.2011r.
Cel:
Rozpoznanie rynku usług z zakresu projektowania graficznego.
Wybór przedsiębiorstwa zgodnego z osobistymi zainteresowaniami.
Próba znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.
Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.
Program:
Przygotowanie własnego portfolio.
Prezentacja swoich umiejętności w miejscu odbywania praktyki.
Poznanie zespołu i opiekuna praktyki z ramienia firmy.
Poznanie organizacji procesu projektowania zespołowego
Realizacja powierzonego zadania.
Ocena przez zespół przedstawionych koncepcji.
Weryfikacja projektów pod kątem potrzeb zamawiającego.
Samodzielna realizacja mimimum jednego zadania projektowego.
Podsumowanie praktyki poparte opinią osoby prowadzącej w firmie.
Warunki pozytywnego zaliczenia praktyki:
Pzedstawienie karty przebiegu praktyki potwierdzonej w miejscu jej odbywania.
Rozmowa z opiekunem praktyki w czasie której, student powinien opisać jej
przebieg, określić obszar działania, specjalizację, głównych klientów oraz atuty
rynkowe przedsiębiorstwa w którym praktykował.
Opiekun po stwierdzeniu realizacji celów i programu dokonuje zaliczenia,
w razie wątpliwości kontaktuje się z osobą wystawiającą opinię w imieniu firmy
organizującej praktykę.
Opiekun praktyki:
mgr sztuki Tadeusz Nieścier
16-010 Wasilków
Katrynka 15
tel.: +48 85 718 61 60
tel.kom. +48 606 12 52 78;
e-mail: [email protected]
Student powinien sam znaleźć miejsce odbycia praktyki,
dla przykładu podaję niektóre firmy, które w latach ubiegłych
organizowały praktyki.
Firma KONCEPT –Białystok ul. Watykańska 13
DTP, CTP, druk offsetowy, druk cyfrowy, fotografia studyjna
Sz. Pan Wojciech Trypuć 602 390 034, (85) 743 82 10
Firma INFINITY GROUP – Białystok ul. Składowa 12
3D, DTP, multimedia, internet
Sz. Pani Katarzyna Jarmoc 608 025 757, (85) 652 09 20
Firma EVERMOTION – Białystok ul. Przędzalniana 8
3D, multimedia, internet, fotografia
Sz. Pan Krzysztof Kundzicz (85) 654 50 05
Firma EDIPRESSE redakcja VIVY – 00-480 Warszawa ul. Wiejska 19
DTP, CTP, druk offsetowy, druk cyfrowy
Sz. Pan Jarosław Michalczuk 602 683 921, (22) 584 23 65
[email protected]
Firma BZGRAAF – Białystok
DTP, CTP, druk offsetowy, introligatornia
Sz. Pani Mirosława wróbel (85) 675 29 06
Firma PLATIGE IMAGE –Warszawa
3D, animacja
Sz. Pan Marcin Kobylecki 607 346 480, (22) 844 64 74, (22) 541 72 90
[email protected]
Firma ARANDO – Białystok ul. Przędzalniana 8
DTP, druk offsetowy, druk cyfrowy, fotografia studyjna
Sz. Pan Jacek Bialecki (85) 607 26 58, (85) 741 02 82,
[email protected]
Firma Software – 02-682 Warszawa, ul. Bokserska 1
Firma Omedia – 04-555 Warszawa, ul. B. Czecha 89/4
Firma TVP Białystok – Białystok ul, Włókiennicza 16 a
Firma Ars Thanea – 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 99/22
3D, animacja
Firma Białostocki Teatr Lalek – 15-875 Białystok ul, Kalinowskiego 1
Firma Studio graph – 15-753 Białystok ul, Jałbrzykowskiego 2/1
tel. 85 662 94 32
Firma Miejski portal informacyjny Bstok.pl
– Białystok ul, Orzeszkowej 31 lok. 110
Firma 3 M Projekt – 15-950 Białystok ul, Fabryczna 1
tel. 85 664 22 30
Sz. Pan Mariusz Mojsak
Firma Vizard – 15-351 Białystok ul, Wiejska 66 lok.12
Sz. PanAndrzej Zawadzki 601 535 222
Firma Hot Art – 15-111Białystok ul, Tysiąclecia P.P. 8
Firma Atarix – 03-562 Warszawa ul. Janinówka 14/34
Firma Kombinat Reklamowy – 15-872 Białystok ul, Dąbrowskiego 24
Firma Atmax – 16-001 Kleosin Ignatki Osiedle ul, Jeździecka 1

Podobne dokumenty