Konkurs szkolny na najciekawsze drzewo genealogiczne w języku

Komentarze

Transkrypt

Konkurs szkolny na najciekawsze drzewo genealogiczne w języku
Konkurs szkolny
na najciekawsze drzewo genealogiczne w języku niemieckim
„Mein Stammbaum”
Zapraszamy uczniów klas IV- VI do udziału w szkolnym konkursie na najciekawsze drzewo
genealogiczne w języku niemieckim „Mein Stammbaum”!
Zadaniem uczniów jest wykonanie drzewa genealogicznego (niem. „Stammbaum”).
Technika wykonania pracy jest dowolna.
Kryteria oceny:




Poprawność językowa
Estetyka wykonania pracy
Oryginalność wykonania pracy
Praca powinna zawierać: imiona, stopnie pokrewieństwa z uczniem (Mutter, Tante,
Oma …) oraz nazwy zawodów poszczególnych członków rodziny.
Podpisane prace proszę przekazać nauczycielowi języka niemieckiego do 18 marca 2016r.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a wszyscy uczestnicy konkursu dostaną oceny
celujące z języka niemieckiego za aktywność.
Przykładowe drzewo genealogiczne:

Podobne dokumenty