Harmonogram sesji_Pedagogika studia niestacjonarne

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram sesji_Pedagogika studia niestacjonarne
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 2, studia I stopnia, niestacjonarne
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Teoretyczne podstawy
wychowania
Prof. M. Gejdos
16:30-17:30
305-5H
Historia wychowania
Prof. M. Gejdos
17:30-18:30
305-5H
Edukacja zdrowotna
Sb
mgr Joanna Dworaczyk
25.06.
10:00-11:00
2016
013A
Socjologia wychowania
Nd
dr Iwona Zychowicz
19.06. 11:00-12:00
2016 01A
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Teoretyczne podstawy
wychowania
Prof. M. Gejdos
16:30-17:30
305-5H
Historia wychowania
Prof. M. Gejdos
17:30-18:30
305-5H
Edukacja zdrowotna
mgr Joanna Dworaczyk
10:00-11:00
013A
Socjologia wychowania
dr Iwona Zychowicz
11:00-12:00
01A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 4, studia I stopnia, niestacjonarne
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Język angielski
Pt
dr Piotr Parczewski
17.06.
18:00-19:00
2016
013A
Pedagogika przedszkolan i
Sb
wczesnoszkolna
18.06. dr Lucyna Maksymowicz
2016 10:00-12:00
01A
Pt
02.09.
2016
Sb
03.09.
2016
Pedagogika społeczna
dr Iwona Zychowicz
Nd
19.06. 10:00-11:00
2016 01A
Nd
04.09.
2016
Sesja poprawkowa
Język angielski
dr Piotr Parczewski
18:00-19:00
013A
Pedagogika przedszkolan
i wczesnoszkolna
dr Lucyna Maksymowicz
10:00-12:00
01A
Pedagogika społeczna
dr Iwona Zychowicz
10:00-11:00
01A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 4, studia I stopnia, niestacjonarne
spec. Pedagogika resocjalizacyjna
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Język angielski
Pt
dr Piotr Parczewski
17.06.
18:00-19:00
2016
013A
Pt
17.06.
2016
Sb
18.06.
2016
Diagnoza resocjalizacyjna i
korekcyjne metody
oddziaływań penitencjarnych
dr Piotr Boćko
10:00-12:00
02A
Pedagogika społeczna
Nd
19.06. dr Iwona Zychowicz
2016 10:00-11:00
Sesja poprawkowa
Język angielski
Pt
dr Piotr Parczewski
02.09.
18:00-19:00
2016
013A
Pt
02.09.
2016
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Diagnoza resocjalizacyjna i
korekcyjne metody
oddziaływań
penitencjarnych
dr Piotr Boćko
10:00-12:00
02A
Pedagogika społeczna
dr Iwona Zychowicz
10:00-11:00
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 6, studia I stopnia, niestacjonarne
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Metodyka kształcenia
Sb
zintegrowanego
18.06. dr Lucyna Maksymowicz
2016 12:00-14:00
Nd
19.06.
2016
02A
Metodyka diagnostyczna i
terapeutyczna na I etapie
edukacyjnym
dr Lucyna Maksymowicz
12:00-14:00
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
02A
Nd
19.06.
2016
Metodyka kształcenia
zintegrowanego
dr Lucyna Maksymowicz
12:00-14:00
02A
Metodyka diagnostyczna i
terapeutyczna na I etapie
edukacyjnym
dr Lucyna Maksymowicz
12:00-14:00
02A
Nd
04.09.
2016
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 6, studia I stopnia, niestacjonarne
spec. Pedagogika resocjalizacyjna
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Metodyka mediacji i
Sb
negocjacji
18.06. mgr Tomasz Parafiniuk
2016 10:00-14:00
Nd
19.06.
2016
Nd
19.06.
2016
305-5H
Psychologia sądowa i
penitencjarna
Mgr Ewa liszka Gąsior
10:00-12:00
02A
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Metodyka mediacji i
negocjacji
mgr Tomasz Parafiniuk
10:00-14:00
305-5H
Psychologia sądowa i
penitencjarna
Mgr Ewa liszka Gąsior
10:00-12:00
02A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 2, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenopedagogika)
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Antropologia kulturowa
Sb
dr Mariusz Kołaciński
18.06.
09:00-11:00
2016
04A
Wsparcie rodziny osób
niepełnosprawnych
Sb
intelektualnie
18.06.
mgr Joanna Zduńska
2016
11:00-12:00
013A
Wczesna interwencja w
usprawnianiu dzieci z
Nd
niepełnosprawnością
19.06. intelektualną
2016 mgr Dorota Nadowska
10:00-11:00
013A
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Sb
03.09.
2016
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Antropologia kulturowa
dr Mariusz Kołaciński
09:00-11:00
04A
Wsparcie rodziny osób
niepełnosprawnych
intelektualnie
mgr Joanna Zduńska
11:00-12:00
013A
Wczesna interwencja w
usprawnianiu dzieci z
niepełnosprawnością
intelektualną
mgr Dorota Nadowska
10:00-11:00
013A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 2, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Zaburzenia rozwojowe
dziecka
Pt
mgr Ewa Liszka-Gąsior
17.06.
17:30-18:30
2016
013A
Antropologia kulturowa
Sb
dr Mariusz Kołaciński
18.06.
09:00-11:00
2016
04A
Diagnoza i terapia
Nd
psychopedagogiczna
19.06. dr Iwona Zychowicz
2016 12:00-13:00
04A
Sesja poprawkowa
Zaburzenia rozwojowe
dziecka
Pt
mgr Ewa Liszka-Gąsior
02.09.
17:30-18:30
2016
013A
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Antropologia kulturowa
dr Mariusz Kołaciński
09:00-11:00
04A
Diagnoza i terapia
psychopedagogiczna
dr Iwona Zychowicz
12:00-13:00
04A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 2, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Psychopatologia
Pt
mgr Ewa Liszka-Gąsior
17.06.
16:00-17:00
2016
013A
Antropologia kulturowa
Sb
dr Mariusz Kołaciński
18.06.
09:00-11:00
2016
04A
Specyfika pracy z
dzieckiem i młodzieżą z
Nd
zaburzeniami zachowania
19.06. mgr Bogusław Herman
2016 11:00-12:00
102B
Pt
02.09.
2016
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Sesja poprawkowa
Psychopatologia
mgr Ewa Liszka-Gąsior
16:00-17:00
013A
Antropologia kulturowa
dr Mariusz Kołaciński
09:00-11:00
04A
Specyfika pracy z
dzieckiem i młodzieżą z
zaburzeniami zachowania
mgr Bogusław Herman
11:00-12:00
102B
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 2, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Antropologia kulturowa
Sb
dr Mariusz Kołaciński
18.06.
09:00-11:00
2016
04A
Zaburzenia rozwojowe
Nd
dziecka
19.06. mgr Ewa Liszka-Gąsior
2016 14:00-15:00
04A
Nd
19.06.
2016
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Sb
03.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Antropologia kulturowa
dr Mariusz Kołaciński
09:00-11:00
04A
Zaburzenia rozwojowe
dziecka
mgr Ewa Liszka-Gąsior
14:00-15:00
04A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 4, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Pedagogika resocjalizacyjna
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Wiedza o kulturze
Sb
Mgr Przemysław Jaśkiewicz
18.06. 11:00-13:00
2016 04A
Sb
03.09.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
04.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Wiedza o kulturze
Mgr Przemysław
Jaśkiewicz
11:00-13:00
04A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 4, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenopedagogika)
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Wiedza o kulturze
Sb
Mgr Przemysław Jaśkiewicz
18.06. 11:00-13:00
2016 04A
Sb
03.09.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
04.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Wiedza o kulturze
Mgr Przemysław
Jaśkiewicz
11:00-13:00
04A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 4, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Wiedza o kulturze
Sb
Mgr Przemysław Jaśkiewicz
11:00-13:00
18.06.
2016 04A
Sb
03.09.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
04.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Wiedza o kulturze
Mgr Przemysław
Jaśkiewicz
11:00-13:00
04A
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016
Kierunek: Pedagogika, sem. 4, studia II stopnia, niestacjonarne
spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Sesja egzaminacyjna
Sesja zasadnicza
Pt
17.06.
2016
Pt
17.06.
2016
Sesja poprawkowa
Pt
02.09.
2016
Pt
02.09.
2016
Wiedza o kulturze
Sb
Mgr Przemysław Jaśkiewicz
18.06. 11:00-13:00
2016 04A
Sb
03.09.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
19.06.
2016
Nd
04.09.
2016
Nd
04.09.
2016
Wiedza o kulturze
Mgr Przemysław
Jaśkiewicz
11:00-13:00
04A

Podobne dokumenty