ZAPROSZENIE

Komentarze

Transkrypt

ZAPROSZENIE
„PrzeŜyte chwile nie giną.
Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości,
by nałoŜyć się na to, co przeŜywamy obecnie”
Larysa Mitzner
ZAPROSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Mierzwy
w Rakszawie, Rada Rodziców oraz Komitet Organizacyjny
Jubileuszu Obchodów 115-lecia Szkoły
Serdecznie Zaprasza
wszystkich absolwentów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie
na uroczystość jubileuszową, która odbędzie się
w dniu 24 października 2009 r.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością,
liczymy na wspólne spotkanie.
PRZEBIEG OBCHODÓW 115- LECIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2
IM. STEFANA MIERZWY
W RAKSZAWIE
24 PAŹDZIERNIK A 2009 r. (sobota)
11.00 – Msza św. w intencji nauczycieli, absolwentów i uczniów szkoły
w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Rakszawie
- Zapalenie zniczy na cmentarzu na grobach nauczycieli i uczniów
i szkoły
13.0013.00
Część oficjalna – otwarcie obchodów w Szkole Podstawowej Nr 2
w Rakszawie
-Zwiedzania szkoły
-Spotkania koleżeńskie w klasach
14.30 -
Część artystyczna:
-Występ uczniów i absolwentów szkoły
15.30-
Biesiada przy stole w Domu Strażaka w Rakszawie
-Obiadokolacja
-Zimne przekąski
-Ciasto, napoje gorące
Zakończenie obchodów
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OBCHODACH
JUBILEUSZU 115-lecia SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 W RAKSZAWIE
w dniu 24 października 2009 r.
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….
2. Nazwisko rodowe………………………………………………………………………………..
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………… telefon …………………………………..
3. Rok ukończenia szkoły ………………………………………………………………………….
4. Wychowawca ……………………………………………………………………………………
5. Zgłaszam swój udział w Obchodach Jubileuszu Szkoły i zobowiązuję się do uiszczenia wpłaty
wpisowego do dnia 15 września 2009 r. w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt zł) na rachunek bankowy
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie BS śołynia / Nr 83917500002001000491680002
z dopiskiem „Jubileusz 115-lecia szkoły”.
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z deklaracją udziału w imprezie.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY:
OSOBIŚCIE; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie , 37-111 Rakszawa 677- sekretariat
TELEFONICZNIE; tel; 0-17-224-92-54
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ; e-mail:[email protected]
…………………………………..
/miejscowość, data/
…………………………………
/podpis/

Podobne dokumenty