pakiet 2 Papier ksero, kancelaryjny, tektura, karton, kalki, litery i cyfry

Komentarze

Transkrypt

pakiet 2 Papier ksero, kancelaryjny, tektura, karton, kalki, litery i cyfry
Pakiet nr 2 do aukcji 335/A/DZZ/14- papier ksero, kancelaryjny, tektura, karton, kalki, litery i cyfry
samoprzylepne
Lp.
Nazwa materiału
Jm.
Ilość
[jedn pl]
Cena
jednostkowa
Wartość do
aukcji zł/netto
CPV/Uwagi
1
Papier kserograficzny 594/175
80g/m2 w rolce (8601450510)
kg
113
30197644-2
4
Papier kancelaryjny A-3 (500
arkuszy w ryzie) kratka
szt.
8
30197620-8
5
Papier kancelaryjny A-4 (500
arkuszy w ryzie) kratka
kg
7
30197620-8
6
Papier kolorowy ksero A-4 (250
arkuszy w ryzie) 160g/m2 róŜne
kolory
kg
47
30197644-2
8
Papier kredowy
kg
6
30197644-2
9
Karton A1 160g/m2 biały
kg
23
30197644-2
10
Karton A1 160g/m2 zielony
kg
30
30197644-2
11
Karton A1 160g/m2 niebieski
kg
23
30197644-2
12
Tektura szara A1 1,0 mm
kg
98
30197644-2
13
Tektura szara A1 1,5 mm
kg
30
30197644-2
14
Tektura szara A1 2,0 mm
kg
23
30197644-2
15
Brystol kolor biały format A1 200g/m2
szt.
15
37823500-8
16
Brystol kolor Ŝółty format A0 220g/m2
szt.
11
37823500-8
17
Brystol kolor biały 220g/m2
914mmx700mm
szt.
34
37823500-8
18
Litery-cyfry samoprzylepne wys.
4 cm cały alfabet
szt.
191
30197644-2
19
Litery-cyfry samoprzylepne na
arkuszu A5 wys. 1,5 cm cały
alfabet
szt.
12
30197644-2
20
Litery-cyfry samoprzylepne wys.
2 cm cały alfabet
szt.
4
30197644-2
21
Litery-cyfry samoprzylepne wys 5
cm cały alfabet
szt.
5
30197644-2
Strona 1 z 2
22
Kalka maszynowa format
opakowanie 100 arkuszy
A-4
23
Kalka maszynowa format
opakowanie 100 arkuszy
A-3
24
szt.
37
30199110-4
szt.
8
30199110-4
Kalka ołówkowa format A-4
opakowanie 100 arkuszy
szt.
79
30199130-0
25
Kalka kreślarska A-4 (30
arkuszy) 90/95g/m2 CANSON
szt.
93
30199130-0
26
Kalka kreślarska A-3 (20
arkuszy) 90/95g/m2 CANSON
szt.
64
30199130-0
27
Kalka kreślarska szerokość
900mm 90/95g/m2 CANSON
rolka 20m
szt.
3
30199130-0
Razem wartość
964
………………………………………………………………………..
(pieczątka i podpis)
Strona 2 z 2