Szczegółowe informacje – Szkolenie 03.12.2016r.

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowe informacje – Szkolenie 03.12.2016r.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości
Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych
Oddział w Bydgoszczy
ul. Piaseczna 1A, 85-354 Bydgoszcz, emial: [email protected]
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Bydgoszczy
zaprasza na szkolenie:
„Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości
oraz inne wybrane problemy w podejściu dochodowym”
które odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 3 grudnia 2016 roku, godz.11.00. (sobota).
Szkolenie prowadzi Pani dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska, rzeczoznawca
majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Miejsce szkolenia: Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6
w Bydgoszczy, sala 209.
Czas trwania szkolenia: od godz. 11.00 do 15.00
Uczestniczy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 4 godziny
wykładowe.
Szkolenie będzie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia szkoleń
przez regionalne stowarzyszenia, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia
kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz prowadzenia ich rejestru”
zgodnie z uchwałą Rady Krajowej PFSRM z 8 kwietnia 2014 roku.
Koszt szkolenia wynosi: 150 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych.
Dla członków i kandydatów PSRWN Oddział w Bydgoszczy szkolenie jest bezpłatne.
W cenie: kawa, herbata z ciasteczkami, na zakończenie szkolenia obiad.
Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:
31 1020 1462 0000 7702 0125 6957
lub gotówką w dniu szkolenia.
Osoba kontaktowa: dr inż. Michał Zygmuntowicz, pełnomocnik ds. szkoleń,
tel. + 48 604.453.797.
Druk karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 30 listopada 2016 roku pocztą elektroniczną
na adres: [email protected] o2.pl
Serdecznie wszystkich zapraszamy w imieniu Zarządu Oddziału
Renata Staszak − sekretarz Oddziału
Michał Zygmuntowicz − pełnomocnik ds. szkoleń
Nr konta: PKO BP I/O Bydgoszcz 31 1020 1462 0000 7702 0125 6957

Podobne dokumenty