OPIS TECHNICZNY. I. MAŁE WALICHNOWY 1.0. Zakres i przedmiot

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY. I. MAŁE WALICHNOWY 1.0. Zakres i przedmiot
OPIS TECHNICZNY.
I. MAŁE WALICHNOWY
1.0. Zakres i przedmiot opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z
osprzętem sportowym, postawienie kontenera sanitarnego – socjalnego , wykonanie piłko chwytów
przy boisku do piłki plażowej postawienie 4 ławek parkowych, wymiana bramy wjazdowej na bramę
o szerokości 5,0 m oraz furtki o szerokości 1,0 m.
2.0. Opis stanu istniejącego.
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Małych Walichnowach w pobliżu osiedla
mieszkaniowego. Teren jest wygrodzony ( ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, istniejąca brama
i furtka w złym stanie- do wymiany). Obecnie teren jest częściowo zagospodarowany: znajduje się
tam boisko do piłki plażowej i 2 boiska do piłki nożnej- małe boisko zostanie zlikwidowane pod
lokalizację boiska wielofunkcyjnego, duże boisko pozostanie bez zmian.
3.0. Planowane zagospodarowanie – opis przedmiotu zamówienia.
Boisko o sztucznej nawierzchni- boisko o wymiarach 32,0x19,0 m.
Konstrukcja boiska :
- nawierzchnia poliuretanowa metodą natryskową o gr. 13 mm
- podkład z ET grubość min. 30 mm.
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gr. 5 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm
- grunt rodzimy
Podbudowa pod boisko winna być wyprofilowana ze spadkiem 0,5%.
Nawierzchnia poliuretanowa winna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:
- wytrzymałość na rozciąganie większa lub równa 0,70 MPa
- ścieralność mniejsza lub równa 0,09 mm
- współczynnik tarcia kinetycznego większy lub równy w stanie suchym 0,35 i w stanie mokrym 0,28
- powierzchnia odcisku kulki mniejsza lub równa 750 mm2.
Boisko należy wyposażyć w następujące urządzenia :
- 2 kosze do koszykówki o wysięgu 225 cm- zgodnie z rysunkiem poglądowym , z siatką metalową ,
stojaki zakotwione w fundamencie betonowym
- 2 słupki uniwersalne (do tenisa ziemnego oraz do siatkówki) wraz z naciągiem siatki oraz siatkązgodnie z rysunkiem poglądowym.
Kontener sanitarny
Kontener przeznaczony na szatnie dla zawodników. Wymiary przybliżone: 6,05x2,44m. Kontener
dzielony na 2 części ( 2 odrębne wejścia- drzwi zewnętrzne, dzielone ścianką działową , wyposażone
w ławki i wieszaki).
Szczegółowa specyfikacja techniczna:
- konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu.
Elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi w kolorystyce RAL – kolor wskazany przez
zamawiającego. Odprowadzenie wód opadowych rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.
Podłoga :ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna gr. 100 mm, panel wielofunkcyjny gr. 22
mm, wykładzina PCV.
Ściany zewnętrzne o warstwach : blacha lakierowana , styropian 75 mm, blacha lakierowana.
Ściany wewnętrzne o warstwach : blacha lakierowana , styropian 75 mm, blacha lakierowana.
Drzwi zewnętrzne( szt.2) jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000 mm,
Okna – szt.2- o wymiarach 565x535mm białe bez zabezpieczeń w kraty, rolety itp.
Ławki parkowe.
4 ławki parkowe o konstrukcji z betonu płukanego zbrojonego. Wykończenie- szczebliny drewniane
impregnowane i malowane. Ławki należy zakotwić w podłożu w „szklankach” betonowych.
W załączeniu- rysunek poglądowy.
Ogrodzenie.
Wokół terenu jest istniejące. W ramach projektu należy zdemontować istniejącą bramę i furtkę,
wykonać nową bramę 2 - skrzydłową o szerokości 5,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m. Wykonanie:
rama z kątownika ze wspornikami, wypełnienie siatką plecioną, dodatkowo zamknięcie i kłódka z
kluczykami. Ogrodzenie dostosować do montażu nowej bramy i furtki, elementy te zamontować.
Piłkochwyty.
Piłkochwyty o wysokości 6,0 m i długości 20,0 m przy boisku do piłki plażowej.
II. MIĘDZYŁĘŻ.
4.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości
Międzyłęż. W ramach projektu wykonane zostanie: mini boisko do koszykówki- boisko trawiaste o
wymiarach 19,0x32,0 , rekultywacja i obsianie trawą istniejącego boiska do piłki nożnej, montaż piłko
chwytów o długości 88 m i wysokości 6 m, zakup i montaż 2 bramek stalowych, zakup i montaż 2
stojaków z koszami do koszykówki, zakup i montaż urządzeń placu zabaw.
5.0. Opis stanu istniejącego.
Teren planowany pod inwestycję przylega do budynku gminnego ( budynek dawnej szkoły
podstawowej). Na działce znajduje się boisko gruntowe do piłki nożnej. Pozostałe tereny – to tereny
zielone.
6.0. Planowane zagospodarowanie –opis przedmiotu zamówienia.
Boisko trawiaste do koszykówkio wymiarach 19,0x32,0 m- teren pod boisko wyrównać obsiać trawą z przykryciem siewu grabiami,
pielęgnacja boiska oraz odchwaszczanie boiska- okres gwarancji 12 m-cy
Rekultywacja istniejącego boiska do piłki nożnej-wyrównanie powierzchni boska , dosianie trawy,
pielęgnacja przez okres 2-m-cy
Piłkochwyty.
Zakup i montaż piłkochwytów – łączna długość 88 m, wysokość 6,0 m, piłkochwyty zamontować przy
istniejącym boisku zgodnie ze szkicami.
Urządzenia dla boisk.
2 bramki stalowe do piłki nożnej- zamontować w gotowych otworach.
2 stojaki do koszykówki –mocowane w tulejach w fundamentach betonowych, kosze metalowe,
zgodnie z załączonym rysunkiem.
Plac zabaw.
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw:
- zjeżdżalnia z zadaszeniem i drabinkami– szt. 1
- huśtawka podwójna - szt. 1
- huśtawka sprężynowa – szt.2
- huśtawka ważka - szt. 1