Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. III Drzewa i krzewy

Komentarze

Transkrypt

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. III Drzewa i krzewy
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. III Drzewa i krzewy
iglaste - P. Latocha
Spis treści
Przedmowa
WPROWADZENIE DO DENDROLOGII
1. Nazewnictwo roślin
1.1.Nazwy łacińskie
1.2. Nazwy polskie
2. Podstawowa terminologia morfologiczna
2.1. Korony drzew
2.2.Pędy i pąki
2.3. Liście ...
2.4. Kwiatostany
2.5. Owoce
3. Podstawowe terminy stosowane w architekturze krajobrazu
4. Wskazówki co do praktycznego zastosowania roślin
4.1. Strefy klimatyczne
4.2. Systemy korzeniowe
4.3. Wymagania i zastosowanie roślin
DRZEWA l KRZEWY IGLASTE
(Gromada: Gymnospermae - nagozaląŜkowe)
Rodzaj: Abies - jodła (Rodzina: Pinaceae - sosnowate)
Gatunek: Abies concolor (Gord. et Glend.lLindl. ex Hildebr. - jodła jednobarwna (jodła
kalifornijska)
Gatunek: Abies koreana Wils. - jodła koreańska
Gatunek: Abies nordmanniana (Stev.)Spach. - jodła kaukaska
Rodzaj: Chamaecyparis - cyprysik (Rodzina: Cupressaceae - cyprysikowate)
Gatunek: Chamaecyparis lawsoniana Spach. - cyprysik Lawsona
Gatunek: Chamaecyparis nootkatensis Spach. - cyprysik nutkajski
Gatunek: Chamaecyparis pisifera Endl. - cyprysik groszkowy
Rodzaj: Ginkgo - miłorząb
Gatunek: Ginkgo biloba L. - miłorząb dwuklapowy (miłorząb chiński)
Rodzaj: Juniperus - jałowiec (Rodzina: Cupressaceae - cyprysowate)
Gatunek: Juniperus chinensis L. 'Stricta' - jałowiec chiński odm. wyprostowana
Gatunek: Juniperus communis L. - jałowiec pospolity
Gatunek: Juniperus conferta Parł. -jałowiec nadbrzeŜny
Gatunek: Juniperus 'Hetzii' (J. virginiana L. 'Hetz',J. chinenis L. 'Hetzii')
- jałowiec Hetza
Gatunek: Juniperus horizontalis Moench. 'Wiltonii' (J.h. 'Glauca')
- jałowiec płoŜący odm. modra
Gatunek: Juniperus xpfitzeriana (Spah)Schmidt Juniperus wnedia Melte non v.D.
Dmitriev 'Pfitzeriana') - jałowiec Pfitzera
Gatunek: Juniperus sabina L. -jałowiec sabiński (jałowiec sawina)
Gatunek: Juniperus scopulorum Sarg. 'Skyrocket' (J. yirginiana L. 'Skyrocket')
- jałowiec skalny odm. Skyrocket
Gatunek: Juniperus squamata Buch.-Ham. ex Lamb. 'Meyeri' - jałowiec tuskowaty odm.
Meyera
Rodzaj: Larix - modrzew (Rodzina: Pinaceae - sosnowate)
Gatunek: Larix decidua Mili. - modrzew europejski
Gatunek: Larix kaempferi (Lamb.)Carr. - modrzew japoński
Rodzaj: Metasequoia - metasekwoja (Rodzina: raxodiaceae - cypryśnikowate)
Gatunek: Metasequoia glybtostroboides Hu et W.C.Cheng
- metasekwoja chińska
Rodzaj: Microbiota - mikrobiota (Rodzina: Cupressaceae - cyprysikowate)
Gatunek: Microbiota decussata Kom. - mikrobiota syberyjska
Rodzaj: Picea - Świerk (Rodzina: Pinaceae - sosnowate)
Gatunek: Picea abies L. - świerk pospolity
Gatunek: Picea glauca (Moench)Voss 'Conica' - świerk biały
odm. stoŜkowa
Gatunek: Picea omorika (Panc.)Purk. - świerk serbski
Gatunek: Picea orientalis (L.)Link. - świerk kaukaski
Gatunek: Picea pungens Engelm. - świerk kłujący
Rodzaj: Pinus - Sosna (Rodzina: Pinaceae – sosnowate)
Gatunek: Pinus mugo subsp. mugo (Scop.)Zenari {P. mugo var. mughus Willk.) -sosna
górska, kosodrzewina
Gatunek: Pinus nigra subsp. nigra Arnold - sosna czarna podgat. austriacki
Gatunek: Pinus sylvestris L. - sosna pospolita
Gatunek: Pinus ponderosa Dougl. - sosna Ŝółta
Gatunek: Pinus combra L. - sosna limba, limba europejska
Gatunek: Pinus parviflora Siebold et. Zucc. 'Glauca' - sosna drobnokwiatowa odm. sina
Gatunek: Pinus yschwerinii Fitschen. - sosna Schwerina
Gatunek: Pinus strobus L, - sosna wejmutka
Gatunek: Pinus wallichiana A.B. Jacks. - sosna himalajska
Rodzaj: Platycladus - biota (platykladus) (Rodzina: Cupressaceae - cyprysowate)
Gatunek: Platycladus orientalis (L.(Franco (Thuja orientalis L., Biota orientalis (DEndi.)biota wschodnia (Ŝywotnik wschodni)
Rodzaj: Pseudotsuga - daglezja, jedlica (Rodzina: Pinaceae - sosnowate)
Gatunek: Pseudotsuga menziesii (Schwer.)Franco. - daglezja zielona
Rodzaj: Taxodium - cypryśnik (Rodzina: Taxodiaceae - cypryśnikowate)
Gatunek: Taxodium distichum (L)L.C. Rich. - cypryśnik błotny
Rodzaj: Taxus - cis (Rodzina: Taoceae - cisowate)
Gatunek: Taxus baccata L. - cis pospolity
GatunekJaws wnedia Rehder 'Hicksii' - cis pośredni odm. Hicksa
Rodzaj: Thuja - Ŝywotnik (Rodzina Cupressaceae - cyprysowate)
Gatunek: Thuja occidentalis L. - Ŝywotnik zachodni
Gatunek: Thuja plicata J.Donn ex D.Don - Ŝywotnik olbrzymi
Gatunek: Thuja 'Smaragd' (Th. xplicatoides Seneta 'Smaragd'. Th. occidentalis
'Smaragd') - Ŝywotnik odm. Szmaragd
Rodzaj: Thujopsis - śywotnikowiec (Rodzina: Cupressaceae - cyprysikowate)
Gatunek: Thujopsis dolabrata Siebold et Zucc. - śywotnikowiec japoński
Rodzaj: Tsuga - choina (Rodzina: Pinaceae - sosnowate)
Gatunek:Tsuga canadensis (L.)Carr. - choina kanadyjska
ZESTAWIENIA PRAKTYCZNE DRZEW l KRZEWÓW IGLASTYCH
POD WZGLĘDEM WYBRANYCH CECH MORFOLOGICZNYCH
l WYMAGAŃ
INDEKS NAZW ŁACIŃSKICH
INDEKS NAZW POLSKICH
BIBLIOGRAFIA
Wydawca
Hortpress
Rok wydania
2005
Liczba stron
127
Wymiary
155 x 215 mm
Okładka
miękka
ISBN
83-89211-42-4

Podobne dokumenty