O piękności niestworzona 1-4w2

Komentarze

Transkrypt

O piękności niestworzona 1-4w2
sł. s.Faustyna Kowalska
O Piękności niestworzona
Andante
S.
A.
B.
B.




O Pie kno
ci
nie stwo rzo
na,
kto
Cie
bie raz
po
O Pię kno
ci
nie stwo rzo
na,
kto
Cie
bie raz
po
O Pię kno
ci
nie stwo rzo
na,
kto
Cie
bie raz
po
nie
rzo
kto
CIe
bie raz
po
O
5
    




  
    
  
    
     
     
  
mp
  4     
  4      
  4     
  4     
m.Piotr Pałka
Pię
kno
     
       
        
     
ści
stwo
    
   
      
 
na,


 

zna,
zna,
zna,
zna,
mf




ten
nic
in
ne
go
ko
ten
nic
in
ne
go
ko
ten
nic
in
ne
go
ko
ten
nic
in
ne
go
ko

 
  
 
 
 
  
 
chać
nie
mo
że.
chać
nie
mo
że.
chać
nie
mo
że,
chać
nie
mo
że,
    
    
    
   
Czu
ję,
że
Czu
ję,
że
Czu
ję,
że
Czu
ję,
że
10
S.
A.
B.
B.
          
          
        
      
A.
B.
B.
A.
B.
B.
2




 
    
 
 
nę w Nim
ja
ko
jed
no zia
ren ko pia
sku
w bez
den
nym
o
ce
to
nę w Nim
ja
ko
jed
no zia
ren ko pia
sku
w bez
den
nym
o
ce
to
nę w Nim
ja
ko
jed
no zia
ren
ko
w bez
den
nym
o
ce
to
nę w Nim
ja
ko
jed
no zia
ren
ko
w bez
den
nym
o
ce
  
     
  
   


  
  

 
 
 
a
nie.
Czu
ję,
że
nie ma
a
nie,
Czu
ję,
że
nie ma
a
nie.
Czu
ję,
że
nie ma
a
nie,
Czu
ję,
że
nie ma
18
S.
     
      
      





to
14
S.
 
 


   
   
  
   
 

 

         
         
       
    




a ni jed
nej
kro
pli krwi
a ni jed
nej
kro
pli krwi
jed
nej
kro
pli krwi
jed
nej
kro
pli krwi





  
     
      
      
D.C. al Fine
   
   
   
   
we
mnie, któ ra
by
nie pło nę
ła mi
ło
ścią ku
To
bie.
we
mnie, któr ra
by
nie oło nę
ła mi
ło
ścią ku
To
bie.
we
mnie, któ ra
by
nie pło nę
ła mi
ło
ścią ku
To
bie.
we
mnie, któr ra
by
nie pło nę
ła mi
ło
ścią ku
To
bie.
www.nuty.religijne.org









Podobne dokumenty