Lista wniosków złożonych - Regionalny Program Operacyjny

Komentarze

Transkrypt

Lista wniosków złożonych - Regionalny Program Operacyjny
Zestawienie złożonych wniosków w ramach konkursu Nr 02/13/6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze
Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Lp. Nr wniosku
1
2
3
WNDRPWM.06.01.02-28008/13
WNDRPWM.06.01.02-28009/13
WNDRPWM.06.01.02-28010/13
WNDRPWM.06.01.02-28011/13
WNDRPWM.06.01.02-28012/13
Nazwa Beneficjenta
Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o. w
Nidzicy
Gmina Jedwabno
Data wpływu
wniosku
Tytuł projektu
Całkowity koszt
projektu (PLN)
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr:
2,3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja
i Sprzymierzonych
02-07-2013
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy
Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie
Burdąg i Waplewo
02-07-2013
Wodociągi Fromborskie
Sp. z o.o.
Renowacja kanalizacji sanitarnej w części miasta Frombork
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią oraz odcinka sieci wodociągowej w msc.
4
Gmina Biskupiec
Biskupiec
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią oraz odcinka sieci wodociągowej w msc.
5
Gmina Biskupiec
Krotoszyny
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod-ściek. W
Przedsiębiorstwo Usług Regionie WJM - MASTERPLAN dla WJM - Gmina Wydminy
WNDKomunalnych i Zieleni Sp. (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla
RPWM.06.01.02-28- z o.o. z siedzibą w
miejscowości: Sucholaski - Wydminy; Modernizacja
6 WND013/13
Wydminy
zbiorników na wodę SUW Wydminy
RPWM.06.01.02-28- Gmina Miejska Nowe
Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na
7 014/13
Miasto Lubawskie
terenie Nowego Miasta Lubawskiego
RPWM.06.01.02-288 015/13
Gmina Rybno
Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie
9 205 205,12
5 554 850,69
5 090 150,71
2 691 572,36
11-07-2013
6 167 220,00
4 011 200,00
11-07-2013
757 935,10
606 348,08
11-07-2013
586 182,76
468 946,20
11-07-2013
4 499 999,98
2 926 829,25
11-07-2013
4 089 266,06
3 270 920,84
11-07-2013
405 162,00
30 801 121,73
324 129,60
19 854 797,02
EUR
Alokacja EUR
Alokacja PLN
kurs euro
2 000 000,00
8 261 800,00
4,1309
Wysokość kwoty
dofinansowania
(PLN)
%
4 806 409,50
240,32

Podobne dokumenty