HARMONOGRAM PRAC KOMISJI DS. PROBLEMÓW

Komentarze

Transkrypt

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI DS. PROBLEMÓW
HARMONOGRAM PRAC
KOMISJI DS. PROBLEMÓW KOMUNIKACYJNYCH
W LATACH 2009-2015
DATA
14 grudnia 2009 r.
TEMAT
Posiedzenie wyborcze
UWAGI
Przewodniczącym Komisji została:
p. Lidia Maj, UM Bytom
Zastępcami Przewodniczącego zostali:
p. Andrzej Piasecki, Powiat będziński
p. Arkadiusz Łuszczak, Powiat
wodzisławski
Zaproszeni goście:
Nadzór Starosty nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców
1. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli Ośrodków Szkolenia
Kierowców prowadzonych przez organy policji i prokuratury
25 lutego 2010 r.
2. Warsztaty nt.: Nadzór Starostów nad Ośrodkami Szkolenia
Kierowców
3. Sprawy organizacyjne Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych
p. Janusz Suchocki, Prokurator - Kierownik
Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury
Rejonowej w Piekarach Śląskich
p. Roman Bańczyk, Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego.
Posiedzenie w Bytomiu
1. Systemy rejestracji prędkości za pomocą fotoradarów
22 kwietnia 2010 r.
2. Zarządzanie ruchem na drogach publicznych
3. Dyskusja oraz sprawy organizacyjne Komisji
Zaproszeni goście:
p. Piotr Kędzierski, przedstawiciel firmy
LIFOR Sp. z o.o.,
p. Janusz Koper, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Rybnik ds. Dróg i Gospodarki
Komunalnej oraz realizacji Projektu ISPA
1
24-25 maja 2010 r.
28 października 2010 r.
Szkolenie pt. Wybrane problemy z zakresu komunikacji i transportu
Szkolenie w Gminie Włodowice- Jura
Krakowsko-Częstochowska
1. Organizacja przewozów dzieci do szkół – przewóz regularny
i okazjonalny - przedstawienie wzorcowej specyfikacji przetargowej
oraz treści umowy o przewóz;
Zaproszeni goście:
2. Postępowanie organów w świetle nowelizacji art. 130a ustawy Prawo
o ruchu drogowym – usuwanie pojazdów, organizacja parkingów,
opłaty;
p. Dariusz Winiarczyk, Z-ca
Wojewódzkiego Inspektora Transportu
Drogowego.
3. Dyskusja oraz sprawy organizacyjne Komisji.
17-18 października 2011 r.
Szkolenie pt. Wymiana doświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów oraz
Szkolenie w Raciborzu oraz Opavie
wydawania uprawnień w ramach Unii Europejskiej.
1. Transport zbiorowy w świetle zmian ustawy o transporcie zbiorowym;
14 grudnia 2011 r.
2. Obowiązki przewoźnika (licencje krajowe i zagraniczne, zasady pracy
z wykorzystaniem pojazdów nienormatywnych oraz
uprzywilejowanych) w świetle wprowadzonej i planowanej
nowelizacji ustawy o transporcie;
Zaproszeni goście:
p. mec. Jędrzej Klatka
3. Aktualne orzecznictwo w sprawach dot. rejestracji pojazdów i
wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów;
p. Dariusz Winiarczyk, Zastępca
Wojewódzkiego Inspektora Transportu
Drogowego w Katowicach.
4. Program pracy Komisji w 2012 roku;
5. Sprawy różne.
21 lutego 2012 r.
Transport zbiorowy w świetle zmian ustawy o transporcie zbiorowym
Mec. Jędrzej Klatka
22 marca 2012 r.
Elektroniczna Archiwizacja Dokumentów Rejestracyjnych
posiedzenie wyjazdowe w Pszczynie
1.
27 września 2012 r.
Stan przygotowań do wejścia w życie Ustawy o kierujących;
2. Dyskusja nt. opublikowanych i przygotowywanych rozporządzeń
MTBiGM dot. w/w ustawy;
3. Uwagi dot. funkcjonowania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów
Wydziałów Komunikacji;
4. Przygotowania do szkolenia wyjazdowego członków Komisji ds.
2
problemów komunikacyjnych;
5. Sprawy różne.
12-13 listopada 2012 r.
Szkolenie dla Członków Komisji Komunikacji pt. Nowe obowiązki
Wydziałów Komunikacji w świetle ustawy o kierujących
1. Opłata ewidencyjna - postępowanie zgodnie z
rozporządzeniem MSW w sprawie opłat ewidencyjnych;
27 czerwca 2013 r.
Szkolenie w Rybniku
nowym
2. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych – rozporządzenie MTBiGM
w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
3. Sprawy różne.
25-26 listopad 2013 r.
30 stycznia 2014 r.
23-24 czerwca 2014 r.
Szkolenie pt. „Wybrane problemy z zakresu komunikacji i transportu
Posiedzenie organizacyjne Komisji: dyskusja nad prezydium Komisji oraz
zakresem i harmonogramem prac Komisji w 2014 roku
Szkolenie pt. Zadania Wydziałów Komunikacji w perspektywie zmian
legislacyjnych
Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na kierowców,
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
1. Zarys zmian w systemie badań lekarskich kandydatów na kierowców,
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;
12 stycznia 2015 r.
Szkolenie w Bielsku-Białej
2. Zakres i ocena realizacji badań lekarskich i psychologicznych
prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w
Sosnowcu;
3. Badania psychologiczne - problemy i wątpliwości - Opłaty za
wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych - różne
interpretacje przepisów, różne wysokości pobieranych opłat w
poszczególnych przychodniach;
Szkolenie w Cieszynie
Zaproszeni goście:
p. dr n.med. Ryszard Szozda, Śląska Izba
Lekarska;
p. lek. med. Krystyna Kostyra, Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Sosnowcu;
p. mgr Tadeusz Rak, Pracownia
Psychologiczna "HOMOSUM" Ośrodek
Psychoedukacji w Bytomiu;
3
4. Dyskusja;
5. Sprawy różne.
1. Wybory Prezydium Komisji;
27 marca 2015 r.
2. Ustalenie planu pracy Komisji oraz tematyki spotkań na rok 2015 (w
tym szkolenia);
3. Bieżące problemy Wydziałów Komunikacji
Spotkanie podzielone na bloki o następującej tematyce:
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
II BLOK
Koncepcja, przedstawienie rozwiązań i realizacji
p. Bronisław Jacek Pruchnicki, Doradca
transportu bezpłatnego na przykładzie Miasta Żory Prezydenta Miasta Żory
21 maja 2015 r.
7-8 grudnia 2015 r.
p. Alicja Omięcka, Naczelnik Wydziału
Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Katowicach
I BLOK
Szkolenie pt. „Zadania Wydziałów Komunikacji w świetle nowych
uregulowań prawnych”.
Szkolenie w Gliwicach
4