Wydział: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Kierunki

Komentarze

Transkrypt

Wydział: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Kierunki
Wydział: Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej
Kierunki:
Matematyka Finansowa
1
Temat
Prezentacje – wprowadzenie
Kierunek
wszystkie
2
Prezentacje – wprowadzenie
wszystkie
3
5
Pisanie streszczeń tekstów specjalistycznych
wszystkie
(techniki + język + typowe konstrukcje gramatyczne)
wszystkie
Interpretacja rysunków, diagramów związanych z
tematyką techniczną
Film o zagadnieniach technicznych + ćwiczenia
6
Czytanie dokumentacji technicznej
7
Instrukcja obsługi / opis procesu
8
Banks and banking
Mat. Fin
9
Stock Market Vocabulary
Mat. Fin.
10
Actuarial Science
Mat. Fin.
11
Game theory
Mat. Fin.
12
Arbitrage Pricing
Mat. Fin.
13
Bond Terminology
Mat. Fin.
14
American and European Options
Mat. Fin.
15
Krótkie (5min) prezentacje studentów dotyczące
przerobionych tematów
4
1
Bibliografia
Kierunek
Materiały dodatkowe
Matematyka
Finansowa.
Gdzie moŜna
znaleźć
Materiały
dodatkowe dla
Wydz. FTiMS w
bibliotece
Studium JO
Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z 2 testów pisemnych, prezentacji, prac
pisemnych (np. streszczenie, opis procesu), aktywności.
Wydział: Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej
Kierunki: Fizyka techniczna,
Matematyka Stosowana, Matematyka
Finansowa
1
Temat
Prezentacje – wprowadzenie
Kierunek
wszystkie
2
Prezentacje – wprowadzenie
wszystkie
3
wszystkie
5
Pisanie streszczeń tekstów specjalistycznych
(techniki + język + typowe konstrukcje gramatyczne)
Interpretacja rysunków, diagramów związanych z
tematyką techniczną
Film o zagadnieniach technicznych + ćwiczenia
6
Czytanie dokumentacji technicznej
7
Instrukcja obsługi / opis procesu
8
What is Mathematics?
Matematyka
9
Algebra
Matematyka
10
Linear Algebra
Matematyka
11
Analytic geometry
Matematyka
12
Geometry Part 1 - 3
Matematyka
13
Probability
Matematyka
14
Combinatorics
Matematyka
15
Differential Equations
Matematyka
16
Abstract Algebra Part 1 - 2
Matematyka
17
Physics
Fizyka
18
Energy
Fizyka
19
Newton’s Laws of Motion
Fizyka
20
Simple harmonic oscillations
Fizyka
21
The electric field
Fizyka
4
wszystkie
22
Electric current
Fizyka
23
Wave and corpuscular optics
Fizyka
24
Reflection and refraction
Fizyka
25
Radioactivity
Fizyka
26
Alpha, beta and gamma rays
Fizyka
27
X-rays
Fizyka
28
The subatomic world
Fizyka
29
Electronics
Fizyka
30
Semiconductors
Fizyka
31
Fizyka
32
Conservation of Momentum and the Discovery of the
Neutrino
Basic Forces Found in Nature
33
Energy
Fizyka
34
Electricity Makes Magnets
Fizyka
35
The Three States of Matter
Fizyka
36
Waves and Particles: Their motion through Matter
Fizyka
37
The Wave Particle Duality
Fizyka
38
Krótkie (5min) prezentacje studentów dotyczące
przerobionych tematów
Fizyka
Bibliografia
Kierunek
1.
A. Raczunas, J. Maciejewska - skrypt
matematyka
2.
Oxford Guide to British and American
Culture + ćwiczenia I słownictwo
Matematyka
finansowa
3.
Materiały dodatkowe do nauki Jęz. Ang.,
W. Zbirohowski - Kościa
Materiały pomocnicze do nauki Jęz. Ang.,
M. Fijałkowska - Winkowska
Fizyka
Materiały
dodatkowe w
Bibliotece
skrypt
Fizyka
skrypt
4.
Gdzie moŜna
znaleźć
English for
Mathematics
Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z 2 testów pisemnych, prezentacji, prac
pisemnych (np. streszczenie, opis procesu), aktywności.

Podobne dokumenty