Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Wstęp ............................................................................................. 7
Beata Jagiełło
Ugrupowania integracyjne w Azji Środkowej i Zachodniej –
nowy wymiar współpracy regionalnej czy globalnej? .................. 9
Gabriela Bochen
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zwrot ku nowemu
regionalizmowi azjatyckiemu ...................................................... 22
Joanna Maj
50-lecie ruchu państw niezaangażowanych ................................. 47
Jakub Potulski
Azja Środkowa z perspektywy współczesnej myśli
geopolitycznej .............................................................................. 67
Paweł Nieczuja-Ostrowski
Porównanie potencjału geopolitycznego państw
Kaukazu Południowego ............................................................... 94
Marceli Burdelski
Stosunki polsko-koreańskie. Geneza – struktura –
funkcje i perspektywy ................................................................. 123
Agata Biernat
Stosunki turecko-syryjskie na przełomie XX/XXI wieku ........... 157
4
Spis treści
Przemysław Osiewicz
Stosunki turecko-chińskie za rządów Partii Sprawiedliwości
i Rozwoju (AKP): w stronę sojuszu czy rywalizacji? .................. 179
Dagmara Suberlak
Stosunki Wielkiej Brytanii i Chin w polityce rządu
Tony’ego Blaira ......................................................................... 208
Michał Zaręba
Dyplomacja krykietowa w stosunkach
indyjsko-pakistańskich ................................................................. 217
Wojciech Wiejacki
Sprzeczności w międzynarodowej pozycji współczesnych
Chin ............................................................................................ 236
Aleksandra Łopińska
Stereotyp i mit w ocenie chińskich migracji do Rosji ................. 246
Joanna Piechowiak-Lamparska
Pozycja Gruzji na arenie międzynarodowej po 2008 roku .......... 271
Magdalena Pogońska-Pol
Problem członkostwa Palestyny w Organizacji
Narodów Zjednoczonych ............................................................. 287
Andrzej Purat
Rola Indii w regionalnej i globalnej polityce
międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku ........................ 304
Marek Brylew
Liban – polityczne spory o Syrię, czy cisza przed burzą? ........... 334
Spis treści
5
Mateusz Cwetler
„Młodszy Brat” czy kolejna „Perła w łańcuchu”?
Pozycja Nepalu w Azji Południowej ............................................ 358
Bibliografia ................................................................................. 379

Podobne dokumenty