symetria osiowa

Komentarze

Transkrypt

symetria osiowa
Symetria względem prostej
(symetria osiowa)
а
A1
A
Figury osiowosymetryczne
• Które z figur mają oś symetrii?
Symetria względem punktu
(Symetria środkowa)
А
О
А1
С
В
А
О
А1
В1
С1
С
А1
В
В1
О
А
С1
Figury środkowo symetryczne
B
C
O
A
D
• Które z danych figur mają oś symetrii?
Figury środkowosymetryczne
• Które z figur mają środek symetrii?
Symetria osiowa na płaszczyźnie
układu współrzędnych
y
y
A1
A
A (-4;3)
B(4;3)
B
C
x
C (4;-3)
B1
C1
x
Symetria środkowa na płaszczyźnie
układu współrzędnych
y
y
M
A
B
D1 C1
B1
C D
K
x
K1
A1
M1
x
Sprawdzamy siebie
С
D1
• Zbudujcie odcinek С1D1,
symetryczny odcinkowi
СD względem prostej а.
a
C1
D
• Zbudujcie symetryczny
∆M1N1K1 do ∆MNK
względem punktu O.
K1
M
N1
O
N
K
M1
Zadania
Ile osi symetrii ma odcinek,
kąt?
• Które z liter mają oś
symetrii?
• Czy kwadrat, odcinek, kąt
ma środek symetrii?
• Które z liter mają środek
symetrii?

Podobne dokumenty