Polityka i tożsamość FC Barcelony i Realu Madryt

Komentarze

Transkrypt

Polityka i tożsamość FC Barcelony i Realu Madryt
Polityka i tożsamość FC Barcelony i Realu Madryt cz.3
ViscaElBarca.pl • Barça • FC Barcelona
Artykuł ten pochodzi z bloga The Equalizer, w którym Chris (autor tekstu)
napisał jakby pracę naukową pod tytułem "W jakim stopniu FC Barcelona i
Real Madryt mogą być uznane za instytucje polityczne w Hiszpanii w XX
wieku?". Za pośrednictwem totalBarca.com i redakcji viscaelbarca.pl
będziecie mogli przeczytać kilka części z tejże pracy, która będzie się
składać z czterech części. 1. Wprowadzenie, 2. FC Barcelona, 3. Real
Madryt i 4. Przemyślenia. Życzymy miłej lektury.
Część trzecia: Coś, co może zaskoczyć Cię na temat Realu Madryt i co nieco o
'społecznym' modelu
Rzeczywiście, w czasie wojny domowej prezesem Realu Madryt był płk. Antonio
Ortega. Człowiek ten dążył do komunistycznej ideologii był członkiem
socjalistycznego kierownictwa partii. Był również oficerem w szeregach lewicowej
milicji oraz był publicznym przeciwnikiem generała Franco. W niezwykłym rozdziale
klubowej historii było bardzo luksusowe zaplecze, o którym wiedziało całe
społeczeństwo. Stadion Chamartín stał się centrum w sowieckim stylu. Seria
politycznych gestów była całkowicie sprzeczna z prawicową ideologią klubu.
Powszechnie uważa się, że Real Madryt stał się centrum dla organizacji
społeczeństwa socjalistycznego w Madrycie.
W 1992 roku Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF) orzekł, że wszystkie zawodowe
kluby piłkarskie, których finanse wykazały ujemne saldo miały przekształcić się ze
stowarzyszeń członków w sportowe spółki akcyjne (SAD), polityki, w której pozostały
tylko cztery kluby odporne na zmiany i, które mogą nadal działać jako instytucje.
Przede wszystkim należą do ich Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao i
Osasuna (UEFA: 2009, p.108).
W 2009 raport UEFA w sprawie możliwości kontynentalnych przedstawicieli
zwolenników organizacji wyjaśnia (2009, str.112), kluby, które działają jako
stowarzyszenia członków są własnością ich socios (wpłaty dokonywane przez
członków) i ich niedochodowy charakter zmusza klub do ponownego reinwestowania
jakichkolwiek zysków lub dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej z
powrotem do klubu. Ponadto, zarząd jest w ciągłej odpowiedzialności przez
członków, których wymaga się otrzymywania zezwolenia od klubu walnego
zgromadzenia na sprzedaży lub nabycia nieruchomości lub prawa majątkowe o
wartości równej lub większej niż 20% budżetu, a dla każdej umowy handlowej
dłuższej niż pięć lat (UEFA: 2009, str.112).
1/2
Polityka i tożsamość FC Barcelony i Realu Madryt cz.3
ViscaElBarca.pl • Barça • FC Barcelona
Z 156.000 i 96.000 członków odpowiednio ( UEFA: 2009, str.112), FC Barcelony i
Realu Madryt należą do dwóch największych sportowych członków w Hiszpanii i są
one mocno związane z lokalną jak i z krajową polityką poprzez ustalenia
dotyczących ich struktur własności. Rzeczywiście, wpisana w ramy prawne obu
klubów jest umowa, że w przypadku likwidacji pozostałych aktywów musi być
przekazane instytucji publicznej, albo rząd gminy lub rządu autonomicznego
regionu, z którego pochodzi klub(UEFA: 2009, str.112).
Autor: Maciej Kotynia
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)