Zestaw ćwiczeń z książki Fale, spirale, jodełki, zygzaki

Komentarze

Transkrypt

Zestaw ćwiczeń z książki Fale, spirale, jodełki, zygzaki
Zestaw ćwiczeń z książki Fale, spirale, jodełki, zygzaki i proponowane do nich utwory muzyczne
z płyt CD Zabawy z papierowym wachlarzem oraz Zabawy z linią
1) Rytmiczne kreślenie fal jedną ręką (s. 14) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 9 Maravillosos e Piadosos
2) Ćwiczenie w składaniu papieru (s. 15) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 12 Denis Murphy’s Ryan
3) Ćwiczenie – manipulacja modelem – konstruowanie dużego obrazu oceanu (s. 16) – CD
Zabawy z papierowym wachlarzem utwór nr 11 Ta Me Mo Shui
4) Rytmiczne kreślenie fal oburącz (s. 17) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 9 Maravillosos e Piadosos
5) Ćwiczenie ruchowe (s. 19) – CD Zabawy z linią utwór nr 7 Hava Nagila
6) Naprzemienne kreślenie rytmicznych kresek (s. 20) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 5 Marsz
7) Kreślenie naprzemiennych rytmicznych fal (s. 23) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 9 Maravillosos e Piadosos
8) Ćwiczenie w wycinaniu papieru (s. 24) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 5 Marsz
9) Ćwiczenie w konstruowaniu aniołka (s. 25) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 9 Maravillosos e Piadosos
10) Rytmiczne kreślenie spirali jedną ręką (s. 27) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 10 Lo primer de mai
11) Rytmiczne kreślenie spirali oburącz (s. 29) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 12 Denis Murphy’s Ryan
12) Ćwiczenia wycinania i rysowania (s. 30) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 5 Marsz
13) Naprzemienne rytmiczne kreślenie spirali (s. 31) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 12 Denis Murphy’s Ryan
14) Rytmiczne kreślenie jodełek jedną ręką (s. 33) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 2 Les Cocos
15) Rytmiczne kreślenie jodełek (s. 35) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 2 Les Cocos
16) Rytmiczne kreślenie naprzemiennych jodełek (s. 38)
– CD Zabawy z papierowym wachlarzem utwór nr 9 Maravillosos e Piadosos
– CD Zabawy z papierowym wachlarzem utwór nr 2 Les Cocos
1
17) Rytmiczne kreślenie zygzaków (s. 40) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 5 Marsz
18) Ćwiczenie kompozycyjne – układanie rybek (s. 42) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 5 Marsz
19) Rytmiczne kreślenie zygzaków oburącz (s. 43) – CD Zabawy z papierowym wachlarzem
utwór nr 5 Marsz
20) Naprzemienne rytmiczne kreślenie zygzaków (s. 45)
– CD Zabawy z papierowym wachlarzem utwór nr 10 Lo primer de mai
– CD Zabawy z papierowym wachlarzem utwór nr 9 Maravillosos e Piadosos
2

Podobne dokumenty