ciągłe doskonalenie siebie i innych

Komentarze

Transkrypt

ciągłe doskonalenie siebie i innych
PROGRAM SZKOLENIA
DLA KOGO
Podczas szkolenia spotkasz się m.in. z takimi zagadnieniami jak:
- Władza trenera, wybory i decyzje – uwarunkowania efektywności
- Role trenera w rozwoju zawodnika – moje, twoje, nasze…. Pomysły,
rozwiązania itp.
- Trener jako spowiednik, katalizator, worek do bicia, kumpel, wyrocznia
i jego pojemność psychiczna
- Wsparcie i konsultacje dla trenera – słabość czy rozsądek i siła coacha
- Identyfikacja odpowiedzialności trenera – czy i gdzie jest granica?
- Trener – zawód, czy powołanie.
- Profil trenera – umiejętności, czy wiedza, wiedza czy umiejętności
komunikacyjne, i inne dylematy trenowania
- Czy porażka dyskwalifikuje trenera?, czyli o zmianach w prowadzeniu
zawodnika. Czy częstotliwość zmian i metodologii zawsze służy
zawodnikowi
- Prawa i słabości trenera – ludzka twarz coacha
Trenerzy sportów indywidualnych
i zespołowych
KOMPETENTNY PROWADZĄCY
SYLWIA MICHALSKA-PYSZNY Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych), coach, trener i doradca
personalny. Od 12 lat realizuje projekty rozwojowe dla liderów, menadżerów,
trenerów. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności
przywódczych, wywierania wpływu, motywowania oraz rozwoju osobistego. Na
Studiach Master of Business Administration (Executive MBA) wykłada psychologię
zarządzania, koncentrując się na dynamice procesów grupowych. Jest autorką
programu studiów podyplomowych i opiekunem merytorycznym kierunku
„Psychologia Zarządzania”, wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej
Szkole Bankowej w Poznaniu. Wspiera ludzi w osiąganiu celów, inspiruje ich do
zmiany i podnoszenia jakości swojego życia. Jej pasją są podróże kulinarne do Azji
Południowo-Wschodniej, Wysp Południowego Pacyfiku i innych zakątków Świata.
Z uwagą obserwuje wpływ różnych kultur na podejście do jedzenia, stylu życia i
wartości jakimi się kieruje człowiek. Dostrzega w tej odmienności sposób na
poznanie i lepsze zrozumienie ludzi. Siłę charakteru kształtuje poprzez uprawianie
różnych dyscyplin sportowych takich jak: pływanie, Pilates Body Control, Nordic
Walking.
CERTYFIKAT: Ukończ trzy szkolenia i odbierz certyfikat wystawiony przez lidera
w szkoleniach dla ludzi sportu w Polsce - spółkę The Winners Mental Training Sp. z o.o.
WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA: - Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały
szkoleniowe, serwis kawowy, nie obejmuje noclegu. W przypadku zamówienia szkolenia dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, lub
wycofania szkolenia z oferty, cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie
zwrócona. W przypadku wycofania zamówienia: a) nie później niż 14 dni przed
szkoleniem, cała kwota zostanie zwrócona. b) nie później niż 7 dni przed szkoleniem,
Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50%. W przypadku wycofania
zgłoszenia później niż 7 dni przed szkoleniem lub nie skorzystania z zamówionej usługi bez
zgłoszenia rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100%
wartości zamówienia. Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać na adres organizatora
listem poleconym. Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie
szkolenia.
CO OTRZYMASZ
Wsparcie, inspiracje,
zrozumienie, wymianę
doświadczeń, konkretne
narzędzia psychologiczne do
zastosowania na co dzień
FORMA
SZKOLENIA
Interakcja, ćwiczenia, analizy
konkretnych sytuacji, otwarta
dyskusja moderowana przez
trenera prowadzącego, który ma
odpowiednią wiedzę i potrafi ją
skutecznie przekazać oraz
nauczyć
– proszę nie mylić z uczeniem
i usypiającymi wykładami..
CZAS SZKOLENIA
8 godzin
CENA
330,00 pln brutto / osobę
ZGŁOSZENIA
Zamówienia przyjmowane są na
7 dni przed terminem szkolenia
ZAPYTAJ NAS!
[email protected]