Metodyka obliczeń do ćw. 26 – Badanie wentylatora osiowego

Komentarze

Transkrypt

Metodyka obliczeń do ćw. 26 – Badanie wentylatora osiowego
Metodyka obliczeń do ćw. 26 – Badanie wentylatora osiowego
OBLICZENIA:
1) Wyznaczenie objętościowego natężenia przepływu (wydatku)
Pomiar natężenia przepływy za pomocą rurki Prandtla zgodnie z instrukcją do ćw. 45 –
„Pomiar natężenia przepływu”
2) Wyznaczanie spiętrzenia
(
gdzie:
,
,
)
– odległości między wentylatorem a punktem pomiaru ciśnienia, przy czym:
– współczynnik;
– współczynnik;
– gęstość powietrza w temperaturze pomiaru.
3) Wyznaczenie mocy użytecznej
̇
4) Obliczenie sprawności układu wentylator-silnik
[ ]
gdzie:
– moc elektryczna pobierana przez silnik wentylatora
5) Obliczenie wyróżnika wydatku
gdzie:
– składowa osiowa prędkości bezwzględnej strumienia powietrza w
̇
(
)
– średnica zewnętrzna wirnika
– średnica wewnętrzna wirnika
– prędkość obwodowa na promieniu połowiącym wydajność
]
– obroty [
– promień połowiący wydajność
1
√
zatem
̇
(
)√ (
)
6) Obliczenie wyróżnika sprężu
stąd po podstawieniu u2
(
)
7) Obliczenie wyróżnika mocy
8) Skorygowanie wartości zmierzonych do warunków umownych
̇
̇(
)
(
) (
)
(
) (
)
Dla wentylatorów do przetłaczania powietrza przyjmuje się:
9) Charakterystyka wentylatora
( ̇)
( ̇)
( ̇)
2
i

Podobne dokumenty