Piątek, 16 maja 2014 roku Leszek Czupryniak, Janusz Gumprecht

Komentarze

Transkrypt

Piątek, 16 maja 2014 roku Leszek Czupryniak, Janusz Gumprecht
Piątek, 16 maja 2014 roku
Sala
8.30-9.30
Sala A
„BRAMA ZŁOTA”
(parter)
Ile hipertensjologii
w diabetologii?
Przewodniczący:
Krzysztof Narkiewicz,
Krzysztof Strojek
9.30-9.45
SESJA USTNA I
Aktualne problemy
w terapii cukrzycy
9.45-10.45
Leszek Czupryniak,
Janusz Gumprecht,
Janusz Krzymień
Małgorzata Myśliwiec,
Krzysztof Strojek,
Dorota ZozulińskaZiółkiewicz
SESJA USTNA IV
Cukrzyca typu 1
Liliana
Majkowska,
Bogumił Wolnik,
Marta Wysocka
Sesja firmy Novo Nordisk
Sesja firmy BIOTON
Indywidualizacja –
Prof. Jerzy Bralczyk
droga czy cel?
„Jak lekarz z pacjentem”
Praktyczne i
psychologiczne
spojrzenie na
nowoczesną
insulinoterapię
PRZER WA
Sesja firmy ROCHE
Dokładność
oznaczeń glikemii
przy użyciu
glukometru.
Norma ISO
15197:2013
Sesja firmy ELI LILLY
Nie ma dwóch takich
samych przypadków
cukrzycy – miniserial
w 3 odcinkach
Sesja firmy SERVIER
Sesja firmy POLFA TARCHOMIN
Czy można mieć ciastko
Czego nie wiemy
i zjeść ciastko? Kontrola
o insulinach
glikemii czy kontrola
a powinniśmy wiedzieć?
ryzyka?
UWAGA! Sesja trwa 90
minut, tj. do 13.45
PRZER WA OBIADOWA
Sesja firmy NOVARTIS
Sesja firmy JANSSEN
Miejsce wildagliptyny
…I życie staje się lżejsze –
w leczeniu cukrzycy
innowacyjna terapia dla
typu 2
pacjentów z cukrzycą
Sesja prawnodiabetologiczna
O co dzisiaj
diabetolog pyta
najczęściej
prawnika?
13.15-14.15
14.15-15.15
Marzena
Chrostowska,
Przemysława
Jarosz – Chobot,
Jacek Sieradzki
SESJA USTNA III
Cukrzyca u dzieci
i młodzieży
Transplantacje
w leczeniu cukrzycy
Przewodniczący:
Marek Durlik,
Edward Franek,
Piotr Trzonkowski
Sesja firmy SANOFI
Analogi
długodziałające
w cukrzycy typu 2 –
fakty i mity
12.00-12.15
12.15-13.15
SESJA USTNA II
Patofizjologia powikłań
naczyniowych
w wybranych
populacjach chorych na
cukrzycę
Sala D
„BRAMA NIZINNA”
(I piętro)
PRZER WA
10.45-11.00
11.00-12.00
Sala B
Sala C
„BRAMA WYŻYNNA”
„BRAMA ZIELONA”
(I piętro)
(parter)
Hipoglikemia- wczesne
i późne konsekwencje,
Cukrzyca typu 1
możliwości
i zaburzenia
zapobiegania
psychoemocjonalne
Partner sesji - SANOFI
Przewodniczący:
Przewodniczący:
Przemysława JaroszIrina Kowalska,
Chobot,
Maciej Małecki, Dorota
Małgorzata Myśliwiec
Zozulińska-Ziółkiewicz
PRZER WA
Sesja firmy Astra
Zeneca
Indywidualizacja
leczenia pacjenta
Sesja firmy ABBOTT
Czas zmian…o czym
warto wiedzieć,
o czym warto
z cukrzycą typu 2 –
oblicza nowoczesnej
terapii. Część 1
15.15-15.30
15.30-16.30
rozmawiać
PRZER WA
Sesja Jubileuszowa
Pierwsze 10 lat
Zaleceń PTD
Partner sesji BIOTON
Przewodniczący:
Leszek Czupryniak,
Władysław
Grzeszczak,
Jacek Sieradzki
16.30-16.45
16.45-17.45
typu 2
Choroby serca
u chorych
na cukrzycę
Przewodniczący:
Irina Kowalska,
Krzysztof Strojek
17.45-18.00
Aktualne możliwości
diagnostyki i leczenia
zespołu stopy
cukrzycowej
Przewodniczący:
Piotr Dziemidok,
Teresa Koblik
Sport w życiu chorych
na cukrzycę
Partner sesji – NOVO
NORDISK
Przewodniczący:
Janusz Gumprecht,
Tomasz Klupa,
Dorota ZozulińskaZiółkiewicz
PRZER WA
Osobiste pompy
insulinowe i systemy
ciągłego
monitorowania glikemii
Cukrzyca u osób
- nadzieje
w podeszłym wieku
i rzeczywistość
Przewodniczący:
Partner sesji – ELI LILLY
Roman Junik,
Przewodniczący:
Paweł Piątkiewicz
Bernhard Gehr,
Tomasz Klupa
Aktualne znaczenie
genetyki w
diagnostyce i
leczeniu cukrzycy
Przewodniczący:
Maciej Borowiec,
Maciej Małecki
Postępy w zakresie
diagnostyki
i leczenia powikłań
okulistycznych
cukrzycy
Przewodniczące:
Elżbieta BandurskaStankiewicz,
Barbara MirkiewiczSieradzka
PRZER WA
WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW PTD
18.00-19.30
Sobota, 17 maja 2014 roku
Sala
8.30-9.30
Sala A
„BRAMA ZŁOTA”
Choroby nerek
w cukrzycy
Partner sesji SERVIER
Przewodniczący:
Janusz Gumprecht,
Oskar Kowalski,
Tomasz Stompór
9.30-9.45
9.45-10.45
Cukrzyca i ciąża
Przewodniczące:
Katarzyna Cypryk,
Ewa Wender-
Sala B
Sala C
„BRAMA WYŻYNNA”
„BRAMA ZIELONA”
Cukrzyca typu 2:
leczenie doustne czy
Wyzwania w edukacji
insulinoterapia –
terapeutycznej chorych
pojedynek dwóch
na cukrzycę
koncepcji
Przewodnicząca:
Partner sesji - MERCK
Anna Czech,
Przewodniczący:
Anna Noczyńska,
Marianna Bąk,
Jan Tatoń
Leszek Czupryniak,
Andrzej Kokoszka
PRZER WA
XIII Gdańskie Dni
Cukrzycy
i Nadciśnienia
Tętniczego
Telemedycyna jako
narzędzie zintegrowanej
opieki nad chorymi na
cukrzycę
Sala D
„BRAMA NIZINNA”
WOŚP i OPI u
ciężarnych
Przewodniczący:
Katarzyna Cyganek,
Katarzyna Cypryk,
Jacek Sieradzki,
Beata Telejko,
Ewa WenderOżegowska
Trudny pacjent. Część
1
Przewodniczący:
Władysław
Ożegowska
Przewodniczący:
Leszek Bieniaszewski,
Bogdan Wyrzykowski
Grzeszczak,
Jacek Sieradzki
Sesja firmy Novo Nordisk
Sesja firmy ELI LILLY
Co brać pod uwagę
przy wyborze insuliny
do terapii pompowej?
Sesja firmy Wörwag
Pomoc pacjentowi
w neuropatii
z perspektywy
diabetologa
10.45-11.00
11.00-12.00
„Razem zmieniajmy
cukrzycę” – nowe
możliwości w leczeniu
cukrzycy
12.00-12.15
12.15-13.15
13.15-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
Nowe możliwości
leczenia cukrzycy
typu 2
Partner sesji –
ASTRA ZENECA
Przewodniczący:
Edward Franek,
Władysław
Grzeszczak,
Jacek Sieradzki
Przewodniczący:
Małgorzata Myśliwiec,
Piotr Popowski,
Agnieszka Szadkowska
PRZER WA
Sesja firmy Astra Zeneca
Indywidualizacja
leczenia pacjenta
z cukrzycą typu 2 –
oblicza nowoczesnej
terapii. Część 2
PRZER WA
SESJE PLAKATOWE
PRZER WA
Powikłania
neurologiczne
w cukrzycy
Przewodniczący:
Jerzy Loba,
Liliana Majkowska
Cukrzyca i choroby jej
towarzyszące
Przewodniczący:
Maria Górska,
Adam Krętowski,
Małgorzata
Szelachowska
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZJAZDU
Trudny pacjent. Część
2
Przewodniczący:
Agata Bronisz, Elżbieta
Orłowska-Kunikowska,
Dorota PisarczykWiza,
Bogumił Wolnik

Podobne dokumenty